Till senaste kommentaren

Varför ändras sjukpenningen efter dag 364?

Hej.
Jag lyckas inte hitta informationen om varför min sjukpenning ändras efter dag 364 med ersättning från er?
Jag vet var och hur jag kan ansöka om att fortsätta på normalnivå och jag vet kriterierna och vad fortsättningsnivå innebär.
Men vad är orsaken till att detta ändras? Och varför efter ett år?

Hälsningar Jenni

Kommentarer

 • Hej Jenni!

  Jag har inte svar på din fråga. Jag tar reda på svaret och återkommer så fort som möjligt.

   Hälsningar

  Liliana
 • Hej igen Jenni!

  I vägledningen Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning sida 57 kan du läsa om sjukpenning på fortsättningsnivå som även hänvisar till förarbetena.

  Bakgrunden till att sjukpenning på fortsättningsnivå infördes går att utläsa av förarbetena = Där beskrivs att de allra flesta sjukfall borde kunna avslutas inom ett år men att det finns sjukfall som pågår längre tid. Det kan t.ex. vara sjukdomar eller skador som kräver långvarig medicinsk behandling och rehabilitering. Det kan också vara fall där ytterligare sjukdomar eller skador tillstöter under sjukskrivningstiden eller där medicinska eller andra insatser har dröjt.

  Tidigare beviljades ofta tidsbegränsad sjukersättning vid dessa långvariga sjukfall. Eftersom en sådan ersättning oftast i sin tur ledde till en permanent sjukersättning och utanförskap ansåg regeringen att förlängd sjukpenning (sjukpenning på fortsättningsnivå) var en mycket mer flexibel ersättningsform med bättre möjligheter för den försäkrade att pröva återgång i arbete. (Prop. 2007/08:136 s. 82).
  Före den 1 februari 2016 fanns en bortre tidsgräns för hur många dagar en försäkrad kunde få sjukpenning på fortsättningsnivå. Den innebar att sjukpenning på fortsättningsnivå normalt kunde betalas ut för högst 550 dagar. Det var endast i vissa undantagssituationer som fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå kunde lämnas.

  Hälsningar
  Liliana
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.