Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vägledning vid ALI 2010 och därefter

Vi är flera som blev utförsäkrade vid årsskiftet 2009/2010.
Många personer fick då gå Arbetslivsintroduktion (ALI) hos Arbetsförmedlingen (AF) under tre (3) månader. Alla blev inskrivna som arbetssökande hos AF. Under ALI-tiden fick man aktivitetsersättning.

En del av personerna hade ett arbete (typ en heltidsanställning) redan före ALI, men arbetade 50% eftersom de var sjukskrivna till hälften. Under ALI arbetade dessa personer "som vanligt" sina 50%.

Eftersom personerna redan hade en anställning ansåg AF att personernas närvaro under de tre månaderna skulle bli minimal. En och en halv timme blev min sammanlagda ALI-tid, eftersom AF ansåg att jag inte behövde stöttas för att bl a lära mig skriva ett CV.

Efter ALI fortsatte hen "som vanligt" arbeta 50%, då hen fortfarande var sjukskriven till 50% av sin läkare. AF lät meddela att de inte kunde hjälpa hen, detta eftersom det dels "skulle strida mot arbetsrätten" samt dels att personen redan hade en anställning.

Sedan beslutar Försäkringskassan (FK) att halvera personens SGI, då FK anser att personen endast arbetar halvtid. Detta trots att hen har en heltidstjänst och har rapporterat in en årslönesumma (månadslön x 12) samt att hen dessutom skulle ha arbetat heltid om hen inte hade varit sjuk.

FK nekar även sjukpenning, trots läkarintyget på 50% nedsättning av arbetsförmågan.

Som skäl för sina beslut anför FK att personen efter genomgången ALI "varken gått tillbaka i 100% arbetstid eller vid arbetslöshet varit inskriven på AF som aktivt arbetssökande".

I besluten hänvisar FK till generella lagrum, såsom förutsättningarna för sjukpenning etc.

Min fråga i detta sammanhang är:
I vilken av "Vägledningarna" på FK:s hemsida (= offentliga handlingar) eller annat lagstöd står det att läsa om detta? D v s jag söker en stödjande text och/eller rutinbeskrivning för FK:s personal.

Har ställt frågan till både min senaste handläggare samt till Kundcenter. Dock kan ingen av dem svara på frågan, utan de hänvisar till varandra!

Kommentarer

 • Hej Anders!

  Jag har inte svar på din fråga. Jag tar reda på svaret och återkommer så fort som möjligt.

  Hälsningar
  Camilla
 • Hej Anders!

  Ursäkta dröjsmål med svar.

  I vägledningen 2004:5 Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid på sidan 99 framgår bestämmelsen rörande skydd av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid arbetslöshet.

  I samma vägledning på sida 101-103 finns information rörande SGI-skydd genom att stå till arbetsmarknadens förfogande. Man har skydd för en tidigare SGI genom att vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt aktivt söka och vara beredd att anta ett arbete i samma omfattning som ens SGI.

  Hälsningar
  Camilla
 • Hej Camilla!

  Det du refererar till gäller vid arbetslöshet, men det jag frågade efter (se ursprungliga frågeställningen) var vad som gällde för de personer som var utförsäkrade samt redan hade en anställning (typ heltidsanställning) och som förutom att vara inskrivna hos AF samt genomgå ALI även arbetade 50 % före, under och efter ALI. På de resterande 50 % var dessa personer sjukskrivna (med läkarintyg).

  Finns/fanns det någon vägledning för dessa personer?
  Anders
 • Hej Camilla!

  Hade personen en anställning var den inte arbetslös!
  Anders
 • Hej Anders!

  Det finns ingen specifik vägleding som gäller för arbetslivsintroduktion. Utan de regler som rör skydd för SGI när man är arbetssökande eller ingår i ett arbetsmarknadspolitisk program är aktuella. Du kan läsa om dem i vägledingen 2004:5 Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid på sidorna 99-104.

  Eftersom vi på det här forumet kan besvarar generella frågor är det dessa uppgifter jag kan hänvisa dig till. Jag kan inte besvara frågor som rör enskilda ärende och skydd av SGI i dem då jag härifrån forumet inte har den inblicken i enskilda ärenden. I sådant fall behöver man vända sig till handläggare för att få mer information.

  Hälsningar
  Camilla
 • Hej igen Camilla!

  Detta ÄR en generell fråga, vilken berör många personer som blev utförsäkrade vid årsskiftet 2009/2010.

  Som framgår av mitt ursprungliga inlägg (ovan), så har jag ställt frågan både till min senaste handläggare och till Kundcenter. Men de kan inte svaret! Därför har jag skrivit till Kundforum!

  Det finns/fanns alltså ingen specifik vägledning/rutinbeskrivning för FK:s handläggare HUR de skulle hantera de personer som hade en anställning (hel-/halvtid) före de genomgick ALI. Mycket märkligt att FK inte har/hade denna dokumentation!

  Dessa personer arbetade kanske 50% och var sjukskriven på den andra halvan. Detta både före, under och efter ALI.
  Här borde det ha funnits riktlinjer/vägledningar för hanteringen!

  Personerna var alltså inte arbetslösa efter ALI, detta då de hade sin anställning kvar. Ej heller hade de ett halvtidsarbete, då de kunde styrka sin frånvaro på den andra halvan med läkarintyg.

  Arbetsförmedlingen kunde inte hjälpa personerna, eftersom de hade en anställning. Dock fick personerna vara inskrivna hos AF med koden "arbetssökande med förhinder", men personerna kunde inte vara inskrivna som "aktivt arbetssökande" hos AF)!

  När det gäller SGI så har jag bl a anfört att:
  "Sedan beslutar Försäkringskassan (FK) att halvera personens SGI, då FK anser att personen endast arbetar halvtid. Detta trots att hen har en heltidstjänst och har rapporterat in en årslönesumma (månadslön x 12) samt att hen dessutom skulle ha arbetat heltid om hen inte hade varit sjuk."

  Var finns det att läsa om detta?

  Med förhoppning om ett klart och uttömmande svar!
  Med vänliga hälsningar
  Anders
 • Hej Anders!

  Först och främst ursäkta mitt dröjsmål med svar. Det finns ingen specifik vägledning eller övergångsregler rörande sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i samband med arbetslivsintroduktion.

  De regler som finns gällande skydd av SGI vid arbetslöshet/deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program hittar du i  vägledingen 2004:5 Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid på sidorna 99-104.

  Tyvärr kan inte Försäkringskassan svara på hur Arbetsförmedlingen har gjort i sin registrering av ens sysselsättning. Har man frågor om den behöver man vända sig till dem.

  Hälsningar
  Camilla

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.