Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad ska min arbetsgivare hjälpa till med för att jag ska kunna komma tillbaka till arbete?Kommentarer  • Din arbetsgivare har ansvar för att hjälpa dig tillbaka till arbetet. Hen ska så tidigt som möjligt ta ställning till vilka anpassnings- och rehabiliteringsinsatser som behövs för att du ska kunna arbeta igen. Det kan till exempel vara så att du behöver kortare arbetsdagar eller andra arbetsuppgifter under en tid eller permanent.

    Om det kan antas att du kommer att ha nedsatt arbetsförmåga i minst 60 dagar ska din arbetsgivare tillsammans med dig ta fram en plan för återgång i arbete senast 30 dagar från det att du blev sjuk. I planen ska det stå vilka åtgärder som behövs för att du ska komma tillbaka i arbete hos din arbetsgivare.

    Om du vill att Försäkringskassan ska vara med på ett möte om arbetsanpassning ska du ringa din personliga handläggare.
    Försäkringskassan
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.