Sjukpenning över 65 år

Sjukersättning över 65 år (Inläggets ursprungsrubrik)

Hej Jag är egen företagare med enskild firma och fyller snart 65år men kommer att fortsätta arbeta med företaget. Hur fungerar sjukersättningen då och vilken avgift
kommer jag att betala till sjukavgiften. Har nu en karensdag.
Mvh Sigvard

Kommentarer

 • Hej Sigvard!

  Om du menar sjukersättning, är det en ersättning som en person kan få om denne är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att personen troligen aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.

  Om du menar sjukpenning, som är en tillfällig inkomstersättning vid sjukdom, så kan du ha rätt till det, men det finns vissa särskilda regler från 65-årsdagen.

  En av dessa regler innebär att om du är sjuk längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.

  Du kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift. Under karenstiden får du ingen sjukpenning. När du fyllt 55 år kan du inte ändra till en kortare karenstid. Du anmäler enklast ändrad karenstid på Mina sidor.

  Du kan läsa mer om sjukpenning för egenföretagare med enskild firma på vår webbsida.

  Hälsningar
  Josefine
 • Hej,
  Jag har fyllt 67 år i november och min anställning fortsätter tillsvidare hos samma företag. Kan man i händelse av sjukdom få sjukpenning lika tidigare eller gäller andra regler?
  Ronny Dennfjord
 • Hej Ronny!

  Ja som i tidigare svar framgår att du kan ha rätt till sjukpenning om du fortfarande arbetar men blir sjuk.
  Men om du är sjuk längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.


  Hälsningar
  Åsa
 • Hej,
  om jag börjat ta ut min pension före  65 år och fortfarande arbetar som timanställd,
  har jag då rätt till sjukpenning vid eventuell sjukdom?

  Hälsningar Anneli O
  Anneli Omberg
 • Hej Anneli!

  För att ha rätt till sjukpenning måste man ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som kan läggas till grund för ersättningen. Du som fyllt 65 år ska kunna visa att du skulle ha förvärvsarbetat och fått inkomst under den aktuella perioden för att få en SGI.

  Hälsningar
  Roberto
 • Hej!
  Jag fortsätter att arbeta efter 65 och har nu fått en beviljad rehab utomlands p g a min ledgångsreumatism. Kan jag med läkarintyg ansöka om ersättning från Försäkringskassan även efter 65?
  /Anna
  Anna Thor
 • Hej Anna!

  Om du fortfarande arbetar men blir sjuk efter att du har fyllt 65 år kan du har rätt till sjukpenning. Som det framgår ovan gör Försäkringskassan en ny bedömning av din arbetsförmåga om du är sjuk längre än 180 dagar. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning.

  Om din fråga gäller sjukpenning i förebyggande syfte kan du ha rätt till det om du behöver avstå från att arbeta på grund av att du deltar i en medicinsk behandling eller rehabilitering. Du läsa mer om sjukpenning i förebyggande syfte på vår webbplats.

  Hälsningar
  Matylda
 • Jag arbetar som timanställd på sjukhus efter min pension. Har gjort detta i snart 7 år. Brukar arbeta efter förfrågan på sms. Detta blir ungefär 4 ggr i mån. Kan inte jobba nu (hälsporre). Har fått förfrågan ett antal gånger,som jag tackat nej till.  Har jag rätt till någon kompensation??
  MVH Kerstin
  Kerstin Wangert-Strand
 • Hej Kerstin!

  Man har alltid rätt att ansöka om sjukpenning och få sin rätt till ersättning prövad av Försäkringskassan. Om man ansöker om sjukpenning efter det att man har fyllt 65 år måste ens inkomst kunna anses vara stadigvarande för att kunna ha rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Med stadigvarande menas att man kan antas få inkomsten i minst sex månader framåt. Det innebär att den som är 65 år eller äldre och arbetar som tim-/behovsanställd eller uppdragstagare eventuellt inte har rätt till en SGI eftersom inkomsten från ett sådant anställningsförhållande i regel inte är stadigvarande.

  Hälsningar
  Alejandro
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.