Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Sjukersättning och normalt förekommande arbeten

FK ska i sin bedömning av rätten till sjukersättning utgå från "normalt förekommande arbeten" på arbetsmarknaden. Finns det några onormala förekommande arbeten" på arbetsmarknaden? Betyder "normalt förekommande arbeten" vid ansökan om sjukersättning arbeten som kan utföras utan någon särskild anpassning?
I Lyrberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avses vanliga arbeten som någon trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär.

  Det ska göras en individuell bedömning av arbetsförmågan som grund för beslut om rätten till sjukpenning och Försäkringskassan måste inte peka ut konkreta typer av arbeten när vi bedömer en persons arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden.


  Hälsningar
  Åsa
 • Min fråga gäller sjukersättning, inte sjukpenning! Så om någon behöver mer än ringa anpassning i förhållande till sin/sina funktionsnedsättning/-ar, då är det alltså inte ett normalt förekommande arbete? Gör ni skillnad i bedömningen av normalt rekommande arbete om ansökan gäller sjukpenning eller sjukersättning? Är det FK som avgör om anpassningen är ringa eller inte ringa?
  I Lyrberg
 • Det stämmer i stort sett att ni inte behöver peka ut konkreta arbeten, men Högsta Förvaltningsrätten har i två domar juni 2018 pekat på att begreppet "normalt förekommande arbete" inte ska omfatta "subventionerade
  anställningar som endast är tillgängliga för människor med funktionshinder,
  såsom anställning med lönebidrag eller inom Samhall." Att FK avslår med motiveringen att det inte finns medicinskt motiverat underlag för att en person inte ska kunna ta ett "normalt förekommande jobb" på arbetsmarknaden, ska, enligt Högsta förvaltningsrätten, gälla den öppna arbetsmarknaden med de allmänna krav krav som ställs på den öppna arbetsmarknaden.

  http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/607-17.pdf

  http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/667-17.pdf

  Innebär de här båda domarna att FK kommer att fortsätta som  nu, att göra individuella bedömningar av alla ärenden utifrån begreppet "normalt förekommande arbeten" oavsett om en person kan eller inte kan/inte kommer att kunna jobba på den öppna arbetsmarknaden?
  Lyrberg
 • Varför visas inte min fråga som ett inlägg i forumet?
  I Lyrberg
 • Hej!

  Ursäkta dröjsmål med svar på din fråga, under tiden jag skrivit på svaret har frågan inte varit synlig utåt på forumet men nu är den det igen.

  Jag förstår att din fråga rör sjukersättning och där har vi en begräsning på detta forum då vi enbart besvarar frågor rörande sjukpenning här och inte sjukersättning. Jag beklagar att du tidigare fick ett svar som var riktat mot sjukpenning.

  Om du har frågor rörande sjukersättning och bedömning av normalt förekommande arbete är du välkommen att istället kontakta oss på 0771-524 524.

  Hälsningar
  Camilla
 • Märkligt att en myndighet som ska följa Förvaltningslagen väljer bort generella frågor om sjukersättning. Målen i Högsta Förvaltningsdomstolen jag hänvisar till gäller sjukpenning. HFD hänvisar också till att FK ska använda samma bedömningsgrunder vad gäller "normalt förekommande arbeten" vid ärenden som rör antingen sjukpenning eller sjukersättning. Därför borde det FK kunna svara på om HFD:s domar 26 juni 2018 kommer att påverka FK:s bedömningar om normalt förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden.
  I Lyrberg
 • Hej!

  Vi svarar gärna på frågor om sjukersättning via 0771-524 524 men detta forum är avsett för frågor om sjukpenning. Handläggare på Försäkringskassan gör bedömning av rätten till sjukpenning efter uppgifter som finns i ansökan, läkarintyget och gällande lagstiftning. Handläggare gör en bedömning av arbetsförmåga gentemot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Hur bedömningen blir gjord i enskilda ärenden är svår att besvara på härifrån forumet men såklart ska handläggare följande gällande lagstiftning.

  Om man är missnöjd med en bedömning i ett enskilt ärende är man välkommen att kontakta handläggare för att få information om bedömningsgrunder.

  Man har även möjlighet att begära omprövning av beslut, information om hur man gå tillväga finns på vår hemsida.

  Hälsningar
  Camilla
 • Jag ringde kundtjänsten och frågade om de två månader man har på sig att begära omprövning av beslut; om det gäller från beslutsdatum eller från det datum man får hem beslutet. Fick då svar av kundtjänst att det är beslutsdatumet som gäller. Varför ger ni felaktiga uppgifter?
  I Lyrberg
 • Hej!

  Jag beklagar om du fått felaktig information i kontakt med oss. Tyvärr har jag härifrån forumet svårt att återkoppla till den person som du talade med. Men du är välkommen att kontakta oss på 0771-524 524 för att framföra denna återkoppling.

  Jag kan bekräfta att tiden för att inkomma med begäran om omprövan är inom två månader från den dagen man får ta del av beslutet.

  Hälsningar
  Camilla

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.