Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Sjuk på sommarjobbet

Hej! Min dotter, som till vardags pluggar på universitetet, skulle ha sommarjobbat på ett äldreboende som undersköterska från början av juni. Tyvärr har hon skadat handen och nyligen opererats, samt sjukskrivits över sommaren. Kan hon få sjukersättning?

Kommentarer

 • Hej Jan!

  För att få sjukpenning behöver två krav vara uppfyllda, dels att man har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och att arbetsförmågan bedöms vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

  För att sjukpenning ska kunna betalas ut gäller att man måste ha rätt till en SGI. Om man hade rätt till en SGI innan man började studera hålls SGI vilande under studietiden förutsatt att man får studiestöd samtliga veckor under terminerna.

  Är man studerande och arbetar periodvis, eller extra vid sidan av studierna kan man få en så kallad studietids-SGI.
  Har man rätt till en studietids-SGI och rätt till sjukpenning utgår ersättning för de arbetspass man skulle ha haft om man inte hade varit sjuk. Om detta kan du läsa i vägledningen för sjukpenning på sida
   107, under rubriken under studietid
  .

  Om man normalt sett inte arbetar vid sidan av studierna, men hade en inkomst från arbete innan man började studera kan man vara berättigad till en vilande SGI. I vissa fall kan en vilande SGI aktiveras under uppehåll mellan terminer och ligga till grund för sjukpenning.

  Mer information om vilande - och studietids-SGI går att finna i vår vägledning på sida 220 - 225.

  Eftersom vi bara svarar på
  generella frågor i det här forumet hänvisar jag dig till att ringa oss på 0771-
  524 524 om du har fler frågor om vad som gäller i din dotters situation.

  Hälsningar
  Anders
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.