Till senaste kommentaren

Sjukpenninggrundande inkomst mellan studieterminer vid fristående kurs

Hej,
Jag ska börja studera nu i vår och kommer då vara tjänstledig från mitt jobb. Jag kommer läsa en fristående kurs under vårterminen fram till sommaren, och sedan till hösten kommer jag läsa ett program som sträcker sig över tre år. Jag har begärt studieledigt från det att jag börjar studera den fristående kursen till det att programmet är avslutat. Jag har förstått det som så att perioderna mellan terminerna (sommar och jul) så är SGIn skyddad när man läser ett program. Men hur är det nu den kommande sommaren då det är en fristående kurs som jag läser under våren innan jag börjar på programmet till hösten? Jag kommer ju inte kunna jobba hos min arbetsgivare då jag är tjänstledig för hela perioden. Måste jag läsa en sommarkurs under den kommande sommaren för att skydda min SGI eller är den ändå skyddad i och med att jag fortsätter att studera efter sommaren?

Kommentarer

 • Hej Joakim!

  SGIn är skyddad när man studerar med studiestöd från CSN. Det som är viktigt är att det finns en studieplan för nästa termin. Om det gör det så är SGIn skyddad under loven.

  Läs gärna mer på sid 212 i SGI-Vägledningen här på vår webbplats! 

  Hälsningar
  Camilla
 • Hej Camilla och tack för svaret, framförallt tack för länken till SGI-vägledningsdokumentet. Tänkte bara här förtydliga lite vad som gäller (enligt vad jag kunnat utläsa av texten) så att andra inte själva behöver läsa dokumentet. Kursivt är utdrag från dokumentet, fetad text har jag gjort för synlighet.

  I dokumentet står mycket riktigt att om man läser ett program så är SGI:n skyddad mellan terminerna (sommar/jul-uppehåll):

  "SGI-skyddet gäller också under ferietid som infaller mellan studieterminerna
  i den utbildning som den försäkrade har beviljats studiestöd
  (prop. 1983/84:127 s. 27)."


  Det var dock inte svaret på min specifika fråga då jag ska läsa en fristående kurs för att sedan läsa ett program efter sommaren (alltså inte ett program som spänner över båda tidsperioderna). Men i dokumentet framgår att även en sådan situation är SGI skyddad:

  "Om en försäkrad sökt eller avser att söka utbildningsplats eller studiestöd
  för höstterminen
  , får personen anses göra ett studieuppehåll mellan vår- och
  hösttermin. Detsamma gäller om personen redan fått ett antagningsbesked
  eller beviljats studiestöd för höstterminen."


  En viktig sak att ha i åtanke i detta fallet är dock att om man INTE skulle komma in på sin utbildning till hösten så kommer studierna att anses som avslutade per sista terminsdag före ferieperioden (studieuppehållet/sommarlovet) och då kommer alltså vilande SGI att ha aktiverats från och med detta datumet  och eventuell rätt till tidigare SGI bestäms då av tremånadersregeln.

  "En försäkrad kan emellertid uttrycka en avsikt att inte söka fortsatt studiestöd
  eller ha fått besked om avslag på ansökan om studiestöd. Personen kan
  även ha fått besked om att han eller hon inte blivit antagen till utbildningen.
  I de här situationerna kan personen i regel inte anses göra ett studieuppehåll
  mellan terminerna. Studierna får ses som avslutade."


  Camilla får gärna bekräfta att det jag skrivit ovan de facto stämmer.
  Joakim
 • Hej Joakim!

  Vad bra att du fann den fakta du behöver i Vägledningen. Ja, jag kan intyga att det du skriver i ditt mail stämmer överens med gällande regler.

  Hälsningar
  Camilla
 • Stämmer det att om man inte kommer in på utbildningen man ansökt om den andra terminen så är ens SGI skyddad enligt tremånadersregeln.

  Då en anhörig tidigare frågat om SGI och studier så har hon fått besked om att under studier gäller särskilt SGI-skydd och pga det krävs att man anmäler sig som aktivit arbetssökande dagen efter att studierna avslutas för att man inte ska tappa sin SGI (om man inte börjar arbeta omgående)

  Är det alltså inte ett krav i det scenario som beskriva ovan?. Då har man alltså istället tre månaders SGI-skydd precis som då man avslutat en anställning?

  Christina
 • Hej Christina!

  Enligt 26 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, gäller SGI-skydd under högst tre månader i följd för en försäkrad som avbryter sitt förvärvsarbete.

  Tremånadersregeln gäller vid förvärvsavbrott, det vill säga när man har avslutat en anställning och inte efter avslutade studier.

  Du kan läsa mer om SGI-skydd vid studier i "Vägledningen för Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid" med start på sidan 92.

  Hälsningar

  Matylda
 • Hej,

  Jag har en fråga angående SGI. Jag är tjänstledig från mitt jobb under HT18.
  Under mina studier sade jag upp mig. Min sista anställningsdag är 20 nov. Men jag ska plugga till den 20 jan 2019. Jag söker jobb just nu och vill börja jobba efter nytt år. Om jag inte hittar något jobb måste jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen.

  När ska jag göra det för att skydda SGI? Efter min sista anställningsdag eller efter den sista studiedagen?

  Hälsningar
  Ole
 • Ok. Men då stämmer ju i så fall inte svaren ovan. Joakim sammanfattar så här:

  ”En viktig sak att ha i åtanke i detta fallet är dock att om man INTE skulle komma in på sin utbildning till hösten så kommer studierna att anses som avslutade per sista terminsdag före ferieperioden (studieuppehållet/sommarlovet) och då kommer alltså vilande SGI att ha aktiverats från och med detta datumet  och eventuell rätt till tidigare SGI bestäms då av tremånadersregeln.

  "En försäkrad kan emellertid uttrycka en avsikt att inte söka fortsatt studiestöd
  eller ha fått besked om avslag på ansökan om studiestöd. Personen kan
  även ha fått besked om att han eller hon inte blivit antagen till utbildningen.
  I de här situationerna kan personen i regel inte anses göra ett studieuppehåll
  mellan terminerna. Studierna får ses som avslutade."


  Det du skrivet innebär alltså att SGIn INTE är skyddad om man inte kommer in på den utbildning man söker till (enligt Joakims scenario) utan enbart om man kommer in.

  Så om man ännu inte fått besked om man kommit in på utbildningen måste man då arbeta från första terminens slut och åtminstone till dess man vet om man kommit in på utbildningen man ansökt om . Eller anmäla sig på AF och söka jobb aktivt. Har jag förstått det rätt då?

  Eller är det som Joakim sammanfattar och Camilla som jobbar hos er bekräftar?
  Christina
 • Hej Ole!

  Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är skyddad under tiden du uppbär studiemedel från CSN. Det är viktigt att du registrerar dig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen första vardagen efter att ditt studiemedel från CSN upphör.

  Om du får ett nytt arbete så kan den inkomsten förutsatt att den är stadigvarande (avtalad att pågå i minst sex månader) ligga till grund för en ny SGI.

  Hälsningar
  Camilla
 • Hej Christina!

  Tremånadersskyddet för SGI gäller efter att arbete upphör, exempelvis om man har en tillsvidareanställning och arbetar sista dagen den sista maj. Då är ens SGI skyddad i tre månader efter detta datum.

  För att skydda sin SGI behöver man inom dessa tre månader registrera sig och söka arbete genom Arbetsförmedlingen i samma omfattning som man tidigare arbetade.

  Denna efterskyddstid finns inte efter en period med studier. Ens SGI är skyddad under den tid man uppbär studiemedel från CSN. När man slutar studerar behöver man antingen återgå i arbete eller vara aktivt arbetssökande genom Arbetsförmedlingen för att uppbär skydd för sin SGI.

  Som Joakim och Camilla skrivit tidigare så är ens SGI skyddad under ferietid mellan studietermin om man sökt eller avser att söka utbildning för nästkommande termin.

  Hälsningar
  Camilla
 • Hej!
  Jag har en fråga ang SGI mellan studieterminer. Jag har en tillsvidare anställning idag sedan 3 år tillbaka och tänker söka tjänstledigt för studier fr.o.m vårterminenens andra period dvs. vecka 13 t.o.m juni 2021. Tänkte läsa en fristående kurs på 50% utan CSN under vårterminens andra period v13 till v23 2019. Sedan kommer jag vara ledig under sommarlovet för att sen börja läsa ett 2-årigt program heltid med CSN från hösten 2019. Är min SGI skyddad under sommaren?
  Emma
 • Hej Emma!

  Om du går ner i arbetstid på grund av dina studier, kan Försäkringskassan fastställa en studietids-SGI baserad på hur mycket du arbetar under din studietid.

  Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är skyddad vid studieuppehåll, så som sommarlov, under förutsättning att du har en studieplan efter sommaren.

  I Försäkringskassans vägledning om sjukpenninggrundande inkomst kan du läsa alla regler om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och SGI-skydd. På sida 220 - 222 finns regler om SGI-skydd vid studier.

  Den 1 juli kom en ändring i 26 kap. 11 § socialförsäkringsbalken, som beskriver reglerna för SGI-skydd vid studier. Enligt de nya reglerna kan SGI-skydd beviljas även för den som studerar utan studiemedel. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att omfattas av detta SGI-skydd är att studierna bedrivs på minst halvtid och är på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år. Studierna ska bedrivas på en studiemedelsberättigad utbildning.

  Hälsningar
  Madeleine
 • En kompletterande fråga.

  Ens SGI är alltså vilande under tiden man studerar.

  Men hur fungerar det om man blir sjuk under terminen. Jag har förstått det så här:

  Man anmäler sig till både er på Försäkringskassan och CSN vid sjukdom.

  Är det en tillfällig sjukdom så får man inte sjukpenning (förutom om man har studietids-SGI) men man får behålla sitt studiemedel.

  Men blir sjukdomen långvarig och man måste avsluta utbildningen så aktiveras ens vilande SGI och man kan åter få sjukpenning grundad på ens ursprungliga SGI.

  Stämmer detta?

  Amelia T
 • Hej Amelia!

  Precis som du skriver så kan du få sjukpenning under studietiden om du har en studietids-SGI. Om du inte har en studietids-SGI så anmäler du din sjukperiod till Försäkringskassan och ansöker om att få behålla ditt studiestöd under perioden du är sjuk. Försäkringskassan bedömer då om din sjukperiod kan godkännas och meddelar CSN.

  Om du avbryter dina studier kan din vilande SGI aktiveras. Om du avslutar dina studier är det viktigt att du meddelar Försäkringskassan och din läkare, då det görs en bedömning av arbetsförmågan i varje enskilt fall. Under tiden du studerar bedöms din arbetsförmåga i förhållande till dina studier. Om du avslutar studierna behöver du ett nytt läkarintyg där det framgår varför du inte kan arbeta och vilka arbetsuppgifter du inte kan utföra.

  Hälsningar
  Madeleine
 • Hej!
  jag undrar vad som gäller om en har arbetat och har en tidigare lön, och sen börjar studera en utbildning på högskolan, men ej har rätt till CSN den sista månaden av utbildning, på grund av att CSN används upp av tidigare studier. Slutar SGI vara skyddat då?

  med vänliga hälsningar Sofia
  Sofia
 • Behöver man skydda sin SGI på sommaren mellan vårterminen och höstterminen? Genom att i så fall arbeta eller ta ut 5 dagar föräldrarpenning i veckan?
  Hälsningar Malin
  Malin
 • Hej Malin!

  Om man har studiemedel under terminerna före och efter ett ferieuppehåll (det vill säga, om man har studiemedel både under vår- och höstterminen) är SGI:n skyddad under ferieuppehållet. Man behöver alltså inte skydda sin SGI på något annat sätt så länge man får studiestöd under terminerna i direkt anslutning med sommaruppehållet.

  Hälsningar
  Alejandro
 • Hej Sofia!

  SGI:n kan skyddas under studietiden även om man inte får studiestöd från CSN. Om man inte får några studiemedel under en del av studietiden kan SGI-skydd ändå gälla förutsatt att studierna är på minst halvtid och är sådana studier som i grunden är studiemedelsberättigande, trots att man inte tar ut några studiemedel.

  SGI-skydd utan uttaget studiestöd kan också tillämpas för den som är tjänstledig från sin anställning för att studera så länge studierna bedrivs i det egna yrkesområdet. Skyddet kan även gälla om man inte är tjänstledig från något arbete men ändå studerar inom eget yrkesområde, dock högst ett år i sådana fall.

  Hälsningar
  Alejandro
 • Hej! Jag slutade jobba 15 februari (hade vikariat från 8 januari 2018). Skrev in mig på arbetsförmedlingen den 16 februari. 22 februari började jag studera heltid med studiemedel på en kurs som håller på tills 26 mars. Fram tills dess är alltså min SGI skyddad.
  Efter det vill jag komplettera en kurs som jag inte gjort klart. Kursen går på heltid men jag har redan avklarat 2/3 av kursen så det jag har kvar motsvarar mindre än halvtid och jag har inte rätt till studiemedel för den då jag redan har gått den. Skyddas min SGI om jag går den? Alternativt om jag utöver att komplettera den läser ytterligare en kurs som går på halvfart. Skyddas min SGI då om jag inte tar ut något studiemedel?  Skyddas min SGI om jag tar ut studiemedel på halvfart? Eller behöver jag en dokumenterad heltidssysselsättning för att skydda min SGI? Tacksam för svar.
  Annika
 • Hej Annika!

  Så här svarade handläggaren i tidigare inlägg:

  SGI:n kan skyddas under studietiden även om man inte får studiestöd från CSN. Om man inte får några studiemedel under en del av studietiden kan SGI-skydd ändå gälla förutsatt att studierna är på minst halvtid och är sådana studier som i grunden är studiemedelsberättigande, trots att man inte tar ut några studiemedel.


  Hälsningar
  Åsa
 • Hej Åsa! Jag känner fortfarande inte att jag fått svar på min fråga.. Jag har läst hela tråden.

  Utgår SGI-skyddet från registrering på kurs, i ladok, eller på faktiskt studieresultat under perioden?

  Skyddar man sin SGI om man läser en kurs på halvtid och jobbar extra? Oavsett om man får studiemedel eller ej?

  För det är ni på Försäkringskassan som avgör? Eller är det bättre om jag frågar CSN? Var bör jag vända mej för att få exakta svar om inte här? Tacksam för hjälp. Med vänlig hälsning
  Annika
 • Hej Annika!

  Jag kan inte svara på frågor som rör själva studierna och jag känner inte till ladok.

  Svaret är fortfarande att om du studerar minst halvtid och i studier som är studiemedelsberättigade bör SGI vara skyddad.

  För att veta mer om vilka studier som är studiemedelsberättigade behöver du vända dig till CSN.

  Hälsningar
  Åsa
 • Hej!
  Jag har läst alla kommentarer i denna långa tråd om SGI och studier och jag blir lite förvirrad när jag läser följande fråga och svaret från en av handläggarna hos er:

  Behöver man skydda sin SGI på sommaren mellan vårterminen och höstterminen? Genom att i så fall arbeta eller ta ut 5 dagar föräldrarpenning i veckan?
  Hälsningar Malin
  Malin                                             
  31 Jan                                                                                                                         
  •  Hej Malin!

   Om man har studiemedel under terminerna före och efter ett ferieuppehåll (det vill säga, om man har studiemedel både under vår- och höstterminen) är SGI:n skyddad under ferieuppehållet. Man behöver alltså inte skydda sin SGI på något annat sätt så länge man får studiestöd under terminerna i direkt anslutning med sommaruppehållet.

   Hälsningar
   Alejandro                                             
   1 Feb     
  Jag blir förvirrad för jag tror jag fick ett helt annat svar när jag ringde till Försäkringskassan innan jag påbörjade mina studier hösten 2018 (eller så missförstod jag helt) nämligen att jag var tvungen att gå tillbaka till mitt arbete eller studera med CSN under sommaren annars skulle min SGI nollas.

  Jag började läsa ett 3,5 års långt program på högskolan i höstas och fick tjänstledigt från mitt arbete och har CSN under studietiden. Till att börja med sökte jag tjänstledigt från arbetet bara för hösten 2018 och våren 2019 men jag ska nu ansöka om förlängning av tjänstledigheten för resterande 2,5 år av högskoleprogrammet.

  Nu till mina två frågor:
  nuvarande kurs slutar 9 juni och nästa kurs inom programmet börjar 19 augusti. Innebär det att jag varken behöver gå tillbaka till mitt arbete eller läsa en sommarkurs med CSN under sommaruppehållet juni-augusti för att skydda min SGI?

  Om det stämmer att jag varken behöver arbeta eller studera under sommaren har det någon betydelse för min SGI när jag ansöker om tjänstledighet från min arbete? Min nya tjänstledighetsperiod kommer ju att starta 10 juni men jag kommer ju att börja studera först 19 augusti igen och påbörjar då den nya tjänstledighetsperioden med ett sommaruppehåll från studierna. Men det kanske inte har någon betydelse för SGI:n?

  Tack på förhand och med vänlig hälsning
  Daniela
 • Hej,
  Hur lång tid brukar det ta innan ett inlägg godkänns och publiceras? Skrev här i tisdags men inlägget har inte kommit upp än? Eller har det inte kommit fram och ska jag skriva igen? Det handlade om SGI vid studier och tjänstledighet.

  Daniela
 • Hej Daniela!

  Din SGI är skyddad under studieuppehållet, över sommaren, eftersom du är antagen till ett studiemedelsberättigande program som fortsätter till hösten. Du behöver inte arbeta, studera eller skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att skydda din SGI över sommaren.

  Det har inget betydelse för ditt SGI-skydd hur din tjänstledighet dateras, eftersom din SGI skyddas av dina studier. Det kan dock ha betyldelse för din arbetsgivare, så prata med dem.

  Hälsningar
  Madeleine
  Madeleine
 • Tack snälla!
  Daniela
 • Hej! Är SGI skyddad under sommaren även om man läser fristående kurser på den ena eller båda terminerna?


  Annika
 • Hej Annika!

  Om du har studiemedel under terminerna före och efter ett sommaruppehåll så gäller SGI-skydd även under sommaren. Det finns inget krav på att det ska vara en utbildning som sträcker sig över läsåret.

  Hälsningar
  Matylda
 • Hej!
  Jag är månadsanställd på ett jobb sedan 21 januari och kommer jobba till 30 augusti. Detta under ett studieuppehåll under vårterminen. Jag kommer arbeta mer än 6 månader i streck så är mån om att få behålla SGIn då jag inte har jobbat så länge tidigare. Jag kommer vara berättigad ca 2 veckor betald semester, min arbetsplats kommer dock eventuellt stänga någon vecka mer (så jag kanske blir tvungen att vara ledig mer). Förlorar jag SGIn om jag tar någon vecka obetald semester också? Spelar det någon roll ifall jag tar det exempelvis när jag jobbat på jobbet i 5,5 månader eller 6,5 månader?
  Elin
 • Hej Elin!

  När Försäkringskassan bedömer rätten till en SGI utgår vi från att du har arbetat under minst sex på varandra följande kalendermånader. Betald semester likställs med arbete.

  Obetald semester kan göra att du förlorar din SGI i vissa situationer, men om du arbetar före och efter din semester, samt under varje kalendermånad i minst sex månader, kvalificerar du för en SGI. I den situationen du beskriver är det alltså viktigt att du inte är ledig en hel kalendermånad, t.ex. hela juni eller hela juli. Om du är ledig en hel månad under perioden du är anställd uppfyller du alltså inte kravet på stadigvarande arbete och kvalificerar inte för en SGI.

  Du är välkommen att ringa oss på 0771-524 524 om du har fler frågor eller behöver hjälp. Våra öppettider är måndag till fredag 08:00 till 16:00.

  Hälsningar
  Madeleine
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.