Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Räknar ni in förebyggande sjukpenning som vanlig sjukpenning inom dom 365 dagar man har ?

Förebyggande sjukpenning kontra vanlig sjukpenning
Lars Sundquist Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Lars!

  Ja för att beräkna hur många ersättningsdagar man har fått under den så kallade ramtiden ska även dagar med sjukpenning i förebyggande syfte räknas med.
  Sjukpenning i förebyggande syfte är inte en egen förmån, utan en del i förmånen sjukpenning.

  Detta finns att läsa i 27 kap. 22 § första stycket i Socialförsäkringsbalken.


  Hälsningar
  Åsa
 • Vad innebär ramtid ? Nu ska jag opereras för en annan skada ,senor som gått av i axeln .
  Lars
 • Hej Lars!

  Man kan få sjukpenning på normalnivå, som motsvarar knappt 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, i högst 364 dagar under en ramtid som omfattar de 450 närmast föregående dagarna.
  Detta finns reglerat i 27 kap. 21 § Socialförsäkringsbalken (SFB).

  Ramtiden är de 450 dagar som vid varje tillfälle närmast föregår den dag för vilken rätten till ersättning ska prövas (prop. 2007/08:136 s. 99). Ramtidens sista dag är alltså alltid dagen före den dag då Försäkringskassan ska pröva rätten till sjukpenning.

  Bestämmelsen innebär att en försäkrad som inte fått sjukpenning i någon tidigare sjukperiod inom en ramtid på 450 dagar kan få sjukpenning på normalnivå i 364 dagar i följd. Om en försäkrad däremot har haft en eller flera ersättningsperioder under de senaste 450 dagarna kan det innebära att han eller hon inte kan få sjukpenning på normalnivå för ett helt år i en följd. De dagar som den försäkrade har fått ersättning för under ramtiden ska då räknas bort från de 364 dagarna.  Hälsningar
  Åsa
 • Då tycker jag ni skulle informerat mig om det när jag sökte förebyggande sjukpenning .eller ni har ingen upplysningsplikt ? Nu har jag en ny skada , hur går det nu ?op och 6 mån rehab ,, ?!!
  Lars
 • Hej Lars!

  Då detta är ett forum för generella frågor om sjukförsäkringen kan vi inte svara på hur det kommer att se ut i ditt enskilda fall. Du behöver vända dig till din personliga handläggare om du har en sådan.

  Om du inte har en personlig handläggare eller saknar kontaktuppgifter är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0771-524 524.

  När man har haft sjukpenning en längre tid så bör man av sin handläggare ha fått den information man behöver om till exempel hur länge man har rätt till sjukpenning och så vidare.  Hälsningar
  Åsa

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.