Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad gäller när jag är pensionär som arbetar och blir sjuk?

Jag arbetar och blir pensionär i januari 2016 vad händer om jag blir sjuk och inte kan arbeta

Ulla karin norsten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Om du fortsätter arbeta efter du fyllt 65 år så får du sjuklön som vanligt av din Arbetsgivare de första 14 dagarna. Därefter får du sjukpenning av Försäkringskassan. Men om din sjukskrivning blir längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.

  Hälsningar

  Rose-Marie
 • Hej! Har en fråga,har arbetat i Spanien i 7år, varit skriven där, det sista året har jag arbetat i Norge och varit skattskriven där. Nu flyttar jag tillbaka till Sverige och skall arbeta här. Om jag blir sjuk, får jag då sjukpenning för vad jag tjänat i Norge? Finns det ett avtal mellan de nordiska länderna när det gäller detta?
  Mvh Lisbeth Svensson

  LisbethSvensson
 • Hej Lisbeth!

  Om du flyttar tillbaka till Sverige och ska arbeta här så får du sjuklön av din Arbetsgivare de första 14 dagarna.
  Din sjukpenninggrundade inkomst kommer att beräknas från ditt arbete här om anställningen pågår sex månader eller mer.

  Hälsningar

  Rose-Marie
 • Gäller samma regler om jag tar ut allmän pension före 65 år och jobbar samtidigt.

  Börje
 • Hej Börje!

  Samma regler gäller för dig.

  Kerstin
 • Jag jobbar heltid nu men ev. behöver jag jobba mindre pga min hörsel. Blir 64 i november i år Hur påverkar det pensionen när man får sjukersättning?

  G Johansson
 • Hej G Johansson!

  I detta forum svarar vi på generella frågor om sjukförsäkringen. Om din fråga gäller ålderspension och hur den påverkas om du går ner i arbetstid, ska du kontakta Pensionsmyndigheten för svar. De når du på 0771-776 776.
  Bifogar en länk där du kan läsa mer om sjukpenning:

  [https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connec...]

  Bifogar en länk till Skatteverkets webbplats där du kan läsa mer om vilka ersättningar som är pensionsgrundande:

  [http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbet...]

  Sjukersättning kan man ansöka om när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. På bifogad länk kan du läsa mer om detta:

  [https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connec...]

  Hälsningar

  Irmeli
 • Hej
  Min frun har passerat 65 men jobbar och vill fortsätta ytterliga ett par år. Nu har hon gått igenom en större operation och passerat 180 dagar då en omprövning görs. Hon vill börja arbeta igen efter nyår någon gång men går då ner från 100 procent till 75.

  Enligt besked kan hon hon nu bli av med sjukpenningen helt pga av detta. Kan det verkligen vara rätt? Om hon väljer att jobba 75 procent ett par år till så kan väl ev ny sjukersättning beräknas på denna lägre lön. Eller ska hon jobba helt utan sjukersättning.
  /Mats

  Mats Edvardsson
 • Hej Mats!

  I detta forum svarar vi på generella frågor om sjukförsäkringen. Din fru bör kontakta sin personliga handläggare då hon har frågor om sitt enskilda ärende. Vet hon inte vem det är eller saknar kontaktuppgifter är hon välkommen att kontakta oss på 0771-524 524 så kan vi förmedla en kontakt så ringer handläggaren upp.

  Vi har öppet följande tider:
  Måndag-torsdag kl. 07.00-18.00
  Fredag kl. 07.00-16.00

  Hälsningar

  Irmeli
 • Ok - eftersom frågan kan ha allmänt intresse så formulerar jag den generellt:

  1. Varför mister man sjukpenningen (som 65 +) om man minskar sin arbetstid något efter en längre sjukperiod?
  2. I det fall detta skulle ske - är man du utslängd från sjukförsäkringssystemet för all framtid?

  mvh Mats

  Mats Edvardsson
 • Hej Mats!

  I detta forum svarar vi på generella frågor om sjukförsäkringen, då hon har frågor om sitt enskilda ärende och den bedömning som har gjorts, bör hon kontakta sin personliga handläggare hos Försäkringskassan för svar.

  Om man är sjuk längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av arbetsförmågan. Om vi bedömer att arbetsförmågan är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.

  Hälsningar

  Irmeli
 • Hej,
  Tack för ditt svar. Eftersom jag inte får något svar på min generellt formulerade frågor 1 resp 2 - annat än de allmänna formuleringar som jag själv enkelt kan läsa mig till - tolkar jag det som att det är en subjektiv bedömning som enskilda handläggare har att göra i det enskilda fallet.
  Mvh Mats

  Mats Edvardsson
 • Hej Mats!

  Om arbetsförmågan bedöms vara stadigvarande nedsatt, och man har fått sjukpenning i 180 dagar efter den månad man har fyllt 65 år, så har man inte längre rätt till sjukpenning.

  Det finns inget krav på att de 180 dagarna ska vara utbetalda i en följd.

  Det finns ett avsnitt i vår vägledning som tar upp vad som gäller angående sjukpenning efter 65-årsdagen.
  Här finns vägledningen. (Avsnitt 10.2 från sidan 84 och framåt)

  Hälsningar

  Ida
 • Tack.
  Klargjorde något.

  Då återstår frågan: Om man inte längre har rätt till sjukpenning pga detta, är man du portat från sjukförsäkringssystemet för all framtid?

  /Mats

  Mats Edvardsson
 • Hej Mats!

  Jag kollar upp svar och återkommer så fort jag vet.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Mats!

  Om arbetsförmågan ses som stadigvarande nedsatt har man inte rätt till sjukpenning efter att man har fyllt 65 år och har fått sjukpenning i sammanlagt 180 dagar.

  Om man då till exempel går ner i arbetstid och sedan blir sjuk av en annan anledning och behöver ansöka om sjukpenning görs en ny bedömning.

  Om arbetsförmågan då ser ut att vara stadigvarande nedsatt gäller samma som tidigare, att man inte har möjlighet att få sjukpenning om man redan fått 180 dagar med sjukpenning.
  Om arbetsförmågan endast är tillfälligt nedsatt finns möjlighet att få sjukpenning.

  När man har fyllt 70 år är det definitivt så att man inte kan få sjukpenning om man redan har fått sjukpenning utbetalt i 180 dagar.

  Hälsningar

  Ida
 • Om jag tar ut pension vid 61 års ålder och fortfarande jobbar fram till 66 års ålder är jag vid ev sjukdom under denna tidsperiod berättigad till sjukpenning ?

  Bengt
 • Hej Bengt!

  Ja, du kan få sjukpenning om du har en stadigvarande inkomst av arbete och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom/skada trots att du tar ut pension samtidigt som du arbetar.

  Mer information om vad som gäller för sjukpenning när du fyllt 65 år finns att läsa på sidan 5 i faktabladet "Sjukpenning" på vår webbplats.

  Hälsningar
  Karl-Johan
 • Jag är snart 64 år och överväger att ta ut en tjänstepension. Jag måste då säga upp min tillsvidareanställning men jag tänker jobba på tillfälliga anställningar därefter.Det kan röra sig om såväl heltid som deltid, och kommer att ske stötvis vid behov. 
  Kommer jag att ha rätt till sjukpenning vid sjukdom?
  Sture Wilhelmson
 • Hej Sture!

  Om man är över 65 år och behovsanställd och ansöker om sjukpenning så behöver man kunna styrka med ett intyg från arbetsgivaren att man skulle ha fått arbeta om man inte var sjuk.

  Om man istället är schemalagd i sitt arbete så är det som vanligt arbetsgivaren som betalar sjuklön i 14 dagar och man kan ansöka om sjukpenning från oss från dag 15.

  Hälsningar
  Karin
 • Men skrev jag inte att jag "snart är 64 år"....
  Sture Wilhelmson
 • Hej Sture!

  Om man får en tjänstepension och minskar sin arbetstid, då behöver Försäkringskassan först titta på om man har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Läs mer på sidorna 258-261 i vår vägledning om SGI , då det gäller olika regler för olika situationer.

  När SGI:n är klar då bedömer Försäkringskassan rätten till sjukpenning om man är anställd eller arbetssökande.

  Hälsningar
  Christina
 • Hej
  Jag är 65+ men arbetar fortfarande.Jag tar även ut min allmämna pension o tjänstepension. Nu har jag blivit opererad o blir sjukskriven i minst 1 mån. Har jag rätt att få sjukpenning ändå?
  Mvh Eva
  Eva
 • Hej Eva!

  Ja, du kan få sjukpenning samtidigt som pension så länge som du har en stadigvarande anställning, går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande (en så kallad SGI), är försäkrad i Sverige och inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.

  Mer information finns att läsa i avsnitt 10.2 "Sjukpenning efter 65-årsdagen och 70-årsdagen" (sidan 84) i vägledningen "Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning" samt avsnitt 9 "Hur påverkas SGI vid pension och livränta med mera?" (sidan 251) i vägledningen "Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid" på vår webbplats.

  Hälsningar
  Karl-Johan
 • om jag har gått i pension  och bli r sjuk vad gäller då
  Reinhard Wersch
 • Hej Reinhard!

  Om du har gått i pension och inte arbetar kan du inte ansöka om sjukpenning för att du inte går miste om någon arbetsinkomst.

  Man kan få sjukpenning samtidigt som pension så länge som du har en stadigvarande anställning, går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande (en så kallad SGI), är försäkrad i Sverige och inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.

  Mer information finns att läsa i avsnitt 10.2 "Sjukpenning efter 65-årsdagen och 70-årsdagen" (sidan 84) i vägledningen "Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning" samt avsnitt 9 "Hur påverkas SGI vid pension och livränta med mera?" (sidan 251) i vägledningen "Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid" på vår webbplats.

  Hälsningar
  Amani
 • Hej
  hur påverkas sjukersättningen om man arbetar med fast anställning men tar ut pension o tjänstepension. Får man full  ersättning (inget avdrag för pensionen). Beroende på hur mycket man arbetar så klart- Jag jobbar 66,6  o/o
  Eva
 • Hej Eva

  Den som får sjukersättning bör så långt som möjligt likställas med övriga
  grupper i samhället. En försäkrad som får sjukersättning kan därför välja att
  ta ut ålderspension från och med 61 års ålder utan att han eller hon går miste
  om den försörjning som täcks genom sjukersättningen.

  Däremot om man även har bostadstillägg så kan den påverkas.

  Hälsningar
  Caroline
 • hej! jag är 70+ men arbetar fortfarande, nu 80%. p g a att jag nästan aldrig är sjuk, har jag inte anmält sjukpenningsgrundande inkomst på många år. kan jag göra det nu?
  mohammed bakhouch
 • Hej Mohammed!

  Man behöver endast ändra sina inkomstuppgifter hos Försäkringskassan om man har ett pågående ersättningsärende.

  Om man har ett pågående ersättningsärende ändrar man sina inkomstuppgifter enklast via tjänsten "Anmälan ändrad inkomst i pågående ersättningsärende" - du hittar e-tjänsten/blanketten här: Blanketter och e-tjänster - den ligger under kategorin "Övrigt"

  Har man inte ett pågående ärende så ändrar man sina inkomstuppgifter först nästa gång man behöver ansöka om ersättning (till exempel sjukpenning) hos Försäkringskassan. Man fyller då i sina aktuella inkomstuppgifter i ansökningsblanketten.

  Hälsningar
  Runi
 • Hej! Jag skrev till er förra veckan men har inte fått något svar så jag försöker igen. Jag har en sjukpension på 25% som gäller tills jag är 65 år. Om jag vill sluta arbeta och ta ut tjänstepension har jag kvar min sjukpension ändå?
  Iréne Nordén
 • Hej Iréne!

  Sjukersättning (sjukpension) påverkas inte av tidigt uttag av pension. Båda ersättningarna kan betalas ut samtidigt. Sjukersättning kan man ha fram till månaden innan man fyller 65 år, detta oavsett om man börjar ta ut tidig pension eller inte.  

  Hälsningar

  Susmita
 • Hej!
  Har mycket länge sökt om sjukersättning då min läkare sagt så även skrivit till er jag kommer aldrig mer tillbaka till arbetslivet pga min sjukdom. (är 60år).
  Alla papper tar min tid, läkarens och så även er. Vad är erat problem att inte tro på läkarutlåtande?? samt är handlingstider är ju skrämmande långa. Läkaren träffar mig ni bedömer helt taget ur luften. Vad är erat problem med ett utbyte från penning till ersättning???
  Yvonne
 • Hej Yvonne!

  I detta forum svarar vi endast på generella frågor om sjukförsäkringen.

  Eftersom din fråga berör ditt enskilda ärende kan du kontakta kundcenter som kan hjälpa dig i ditt enskilda ärende, alternativt att du kontaktar din personliga handläggare som har hand om i ditt sjukpenning ärende.

  Hälsningar
  Sokaina
 • Hej !
  Jag är 64 år och har tagit ut pension, men arbetar fortfarande varannan lördag. Skall göra en operation och kan då inte arbeta på några veckor.
  Får jag då sjukersättning för mina lördagar ?

  Liselott
 • Hej Liselott!

  Du kan ansöka om sjukpenning eftersom du fortfarande arbetar efter du har börjat att ta ut din pension.

  Om du är anställd med rätt till sjuklön från din arbetsgivare då kommer de att betala de första 14 dagarna.

  Är du anställd utan rätt till sjuklön från din arbetsgivare då måste du sjukanmäla dig själv första dagen du är sjuk till Försäkringskassan och sedan ansöka om sjukpenning via Mina Sidor. I det här fallet så betalas sjukpenning ut för de dagar man hade pass inbokade de första 14 dagarna. Sedan kan man få sjukpenning för alla dagar i veckan.

  Du kan läsa mer om sjukpenning här.

  Hälsningar
  Roberto
 • Liselott!

  Det verkar inte finnas några regler, då måste både du och jag som sjuka skola om oss. Men gör vi fel då gäller bara sekunder som hugger man direkt i oss. Jag har råkat ut för fruktansvärda saker och varit hårfint från döden. Läkaren säger räkna inte med att kunna arbeta mer (är 60+) men det tror inte F kassan på som ens inte träffat mig

  Yvonne
 • Hej Liselott!

  Jag uppfattar det inte som att du ställer en fråga. Om du har en personlig handläggare kontaktar du handläggaren i första hand. I annat fall kan du ringa oss för mer information.

  Hälsningar
  Therese
 • Hej Jag är anställd på havtid och tar ut pension. Jag är 66år. Jag skall snart opereras och kommer att vara borta från arbetet 3månader. Har jag rätt till sjukpenning under min konvalesens?
  Kjell johansson
 • Hej Kjell!

  Om man fortfarande arbetar efter att man har fyllt  65 år så har man rätt att ansöka om sjukpenning.

  Är du anställd ska din arbetsgivare betala sjuklön dom första fjorton dagarna,  därefter gör arbetsgivare sjukanmälan och man ansöker om sjukpenning från den femtonde dagen hos Försäkringskassan.

  Är man Egen företagare och har en enskild firma så gör man själv sjukanmälan direkt till Försäkringskassan.

  Här kan du läsa mer om sjukpenning och att ansöka om sjukpenning.

  Hälsningar
  Roberto
 • Är sjuk med 50 % fr o m 4-31 december har varit sjuk en längre tid p g a förlust av ett barn. Nu har jag fått en kraftig halsinfektion med feber och kansk inte kan arbeta alls nästa vecka vad händer och hur går jag tillväga om jag skall fylla i någon blankett får jag någon ersättning från er.
  Birgitta Skar
 • Hej Birgitta!

  Inom de två första veckorna, sjuklöneperioden, så är det till arbetsgivaren du anmäler att du blivit sjuk i hel omfattning.

  Efter sjuklöneperioden och när arbetsgivaren har gjort sjukanmälan kan du ansöka om sjukpenning. Om du ansöker om till exempel 50% sjukpenning men blir sjuk i hel omfattning ska det anmälas till oss och du anmäler på formuläret Ändrad omfattning.

  Här kan du läsa mer om sjukpenning och till exempel ändrad omfattning.  Hälsningar
  Åsa
 • Ok tack får jag någon ersättning då från försäkringskassan då på 100 % undrar Birgitta
  Birgitta Skar
 • Hej Birgitta!

  Efter sjuklöneperioden, de 14 första dagarna, kan du ansöka om sjukpenning i den omfattning som behövs. När din ansökan har kommit in ska vi bedöma om du har rätt till sjukpenning och hur mycket.  Hälsningar
  Åsa
 • Hej ! Gäller regent om rätt till sjukpennig
  vid arbete efter 65,även för mig som egen
  företagare?
  Gunnar Giertz
 • Hej Gunnar!

  Ja, om man fortfarande arbetar efter att man har fyllt  65 år så har man rätt att ansöka om sjukpenning.

  Är man egen företagare och har en enskild firma så gör man själv sjukanmälan direkt till Försäkringskassan.

  Mer information om sjukpenning för egen företagare finns på vår webbplats:
  Sjukpenning för dig med enskild firma

  Hälsningar
  Sara
 • Hej!
  Min man har pensionerat sig från en statlig verksamhet vid 60 års ålder och han får pension. Han jobbar nu i en regional verksamhet, där han har månadslön. Får han sjukpenning som vanligt vid eventuell sjukdom eller påverkar det faktum att han har pension hans rätt till sjukpenning?

  Hälsningar, Karen
  Karen
 • Hej Karen!

  Nej pensionen påverkar inte sjukpenning. Om han annars arbetar som vanligt kan ha rätt till sjuklön från arbetsgivare och sjukpenning från Försäkringskassan efter sjuklöneperioden.


  Hälsningar
  Åsa
 • Jag är 62 år, tar ut pension och jobbar 100%.
  Om jag skulle bli sjuk, har jag då rätt till full sjukpenning efter de första 14 dagarna som ag betalar?
  Har för mig att jag läst någonstans att min sjukpenning minskas med den utbetalda pensionen.
  Annika
 • Hej Annika!

  Din sjukpenning minskas inte på grund av att du tar ut pension, utan rätten till sjukpenning baseras på den inkomsten du avstår på grund av sjukdom.

  Det finns däremot speciella regel gällande möjligheten att få sjukpenning, för den som arbetar efter att han eller hon har fyllt 65 år. Om du fortsätter arbeta efter du fyllt 65 år så får du sjuklön som vanligt av din arbetsgivare de första 14 dagarna som du är sjuk. Därefter får du sjukpenning av Försäkringskassan. Men om din sjukskrivning blir längre än 180 dagar kommer Försäkringskassan att göra en ny bedömning av din arbetsförmåga. Om vi bedömer att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt har du inte längre rätt till sjukpenning. Efter att du har fyllt 70 år kan du bara få sjukpenning i sammanlagt 180 dagar. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dagarna ihop.

  Information om sjukpenning och hur du gör för att ansöka finns på Försäkringskassans webbplats.

  Hälsningar
  Madeleine
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.