Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Nekad sjukpenning, återinsjuknande.

Hej!

Se kopia av svar från er nedan:

Om man får avslag på sjukpenning efter dag 180 för att man bedöms klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden men arbetsförmågan fortfarande är nedsatt mot det vanliga arbetet så fortsätter sjukperioden. Det vill säga även om det passerat mer än 90 dagar sedan senaste dagen med sjukpenning så kommer arbetsförmågan bedömas mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden vid ett eventuellt återinsjuknande.

Min fråga: Menar man just återinsjuknande i samma diagnos som man blev nekad fortsatt sjukpenning eller även helt annan diagnos också?

Om man blir nekad och efter ett tag (efter att ha gått fortsatt på sitt intyg och skrivit in sig på AF) återgår helt i sitt arbete (alltså ej har någon nedsatt arbetsförmåga på ett tag och sedan blir sjuk bed ni ändå att man har haft en fortsatt nedsatt arbetsförmåga?

Hur länge anser ni att sjukperioden fortsätter efter man blivit nekad? Ska man anmäla till er om/när man är åter helt i sitt arbete även om man blivit nekad, alltså för att visa er att man ej har nedsatt arbetsförmåga längre? 

​Förstår  inte hur man menar? Blir man alltid bed med nedsatt arbetsförmåga vid nytt insjuknande (samma eller annan diagnos) för att ni nekat?

Kommentarer

 • Hej!

  Jag har inte svar på din fråga. Jag tar reda på svaret och återkommer så fort som möjligt.

  Hälsningar
  Camilla
 • Hej!

  Det har ingen betydelse i vilken diagnos man återinsjuknar, bestämmelsen ser likadan ut oberoende om man återinsjuknar i en ny eller tidigare förekommande diagnos.

  Om man återgår i sin ordinarie sysselsättning och sedan återinsjuknar när 90 kalenderdagar har passerat bedöms man från dag 1 i rehabiliteringskedjan igen vid ett eventuellt återsinsjuknande.

  Om man har fått avslag efter dag 180 i rehabiliteringskedjan och sedan ansöker om sjukpenning på nytt och inte har kunnat återgå helt till sitt vanliga arbete på grund av sjukdom sedan avslaget, är det samma sjukperiod. Det innebär att sjukperioden kan pågå så länge som man inte har varit åter helt i sitt arbete.

  En utredning rörande sjukperiod och var man befinner sig i rehabiliteringskedjan görs av handläggare när ansökan om sjukpenning inkommer. Om ytterligare uppgifter behövs kommer handläggare i ärendet att kontakta en.

  Under tiden man inte har ett pågående sjukpenningärende behöver man inte anmäla till Försäkringskassan om/när man återgår helt i arbete, utan det är först då man ansöker om sjukpenning på nytt som utredning av detta kan bli aktuellt.

  Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ringa vårt kuncenter på 0771-524 524 så kan vi besvara dina följdfrågor.

  Hälsningar
  Camilla
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.