Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Missat att anmäla ändrad inkomst i pågående ersättningsärende

Hej,
Jag är långtidssjukskriven och missade att lämna uppgifter om löneförhöjning 2017. Har jag rätt till retroaktiv ersättning för 2017?

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Nej det går inte att ändra tillbaka i tiden eftersom du är skyldig att anmäla förändringar så snart du fått kännedom om förändringen. Jag föreslår att du kontakar din personliga handläggare snarast för att anmäla förändringen.

  Enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) är du skyldig att lämna uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av balken eller bedömningen av frågan om ersättning. Uppgifter om faktiska förhållanden ska lämnas på heder och samvete. (110 kap. 13 § SFB)

  I SFB finns även närmare regleringar av den försäkrades uppgiftsskyldighet. Den försäkrade ska, när han eller hon ansöker om, har rätt till eller annars får en förmån enligt SFB, anmäla ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av en förmån. Exempel på förhållanden som ska anmälas är ändrade förvärvsförhållanden, ändrad arbetsförmåga och förvärvsarbete i Sverige eller utomlands. En sådan anmälan ska göras så snart som möjligt men senast fjorton dagar efter att den anmälningsskyldige fått kännedom om förändringen. Exempel på förhållanden som ska anmälas är ändrade inkomstförhållanden, ändrad arbetsförmåga och förvärvsarbete i Sverige eller utomlands.
  Hälsningar
  Åsa

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.