Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Läkarintyg

Har nu hört att from 1 november har ni en ny regel där man ska göra anspråk på sin sjukpenning (de som har sånt) för VARJE nytt läkarintyg man skickar in??? Vad är detta och var finns informationen om detta?

Kommentarer

 • Är detta sant och isf vad är nyttan .

  Mika svensk
 • Förklara isf nyttan med att sjuka och stressade blir mer rädda att missa saker.

  Mika svensk
 • "Nyttan" är så klart fusk med sjukförsäkringen av Försäkringskassan!

  Enligt den korruptionsfrämjande modellen New Public Management - eller New Psychopatic Management som den ofta kallas till vardags - så räknas "effektivitet" i så kallade "pinnar".
  En "pinne" = ett beslut - går det att hacka upp sjukskrivningsperioder i många beslut - så får Försäkringskassan högre låtsas-effektivitet och kan höja chefers löner och bonusar.

  Försäkringskassan tillämpar också så kallad juridisk aktivism eller juridisk terrorism - och har fått Förvaltningsrätterna att gå på Försäkringskassans linje att endast röntgenundersökningar, utredningar och annan bevisning som utförts just under den aktuella perioden får tas upp som bevisning i domstol!

  Perioder kan kortas av ända ner till en dag per period när Försäkringskassans handläggare är i farten!

  Ann
 • Är detta sant. Tycker att det är sjukt jobbigt för oss alla som kämpar med våra sjukdomar redan ska behöva oroas och stressas önnu mer.

  Sarah
 • Vad? ÄR detta sant? Vad ligger bakom denna förändring?

  Marie Lind
 • Hej!

  Det stämmer att det kommer bli en förändring i ansökningsprocessen från 1 november 2016. Det är inte någon ändring i lagtexten utan tvärtom har det under 2013 och 2015 kommit två kammarrättsdomar som klargjorde att Försäkringskassan inte hanterade sjukförsäkringen enligt lagstiftningen. Kammarrättsdomarna visade att det inte finns något lagstöd för att betala ut ersättning utan ett formellt ställningstagande när vi inte har ett tillräckligt beslutsunderlag. (110 kap. 4§ SFB)

  Den försäkrade behöver ta ställning till om hen vill att läkarintygen som kommer in i det pågåendet ärendet ska ses om ett anspråk för att få sjukpenning för motsvarande period. Man kommer kunna fyll i en kryssruta på sin ansökan för att kommande läkarintyg ska ses som ett nytt anspråk. Det kommer alltså inte behöva göras en helt ny ansökan vid varje enskilt tillfälle.

  Hälsningar

  Ida
 • Men då kommer i alla fall min följdfråga, om man nu råkar kryssa i denna säkert lilla rutan och så avslår ni för att något saknas, säger ni inte det då till den sjuke innan avslag?
  Eller om man själv kommer på att jädrar, det där kom inte med, det måste med och vill ändra i efterhand, kan man då komma in i efterhand med nytt intyg?

  Eva
 • Och jag förstår inte, ska man ansöka om sjukpenning varje gång man skickar in ett nytt läkarintyg, eller en förlängning på sitt redan gamla sjukdomstillstånd som kanske är varaktigt?

  Eva
 • Hej Eva!

  Man kommer inte behöva göra en ny ansökan vid varje förlängning om man kryssar i på den första ansökan att man vill att varje nytt läkarintyg ska ses som ett anspråk på ersättning.

  Om man har missat att ange detta kan man prata med sin handläggare och meddela detta.

  Hälsningar

  Ida
 • Du glömde svara på min första fråga: om man nu råkar kryssa i denna säkert lilla rutan och så avslår ni för att något saknas, säger ni inte det då till den sjuke innan avslag?

  Eva
 • Här det varit någon som varit sjukskriven som inte velat göra anspråk på sjukpenning, att ni inför detta?

  Anita
 • Hej Eva och Anita!

  I ett sjukpenningärende fattar handläggaren beslut i varje enskild anspråksperiod. Eftersom varje anspråksperiod ska ses som ett eget ärende krävs det en ny ansökan från den försäkrade för varje ny anspråksperiod.

  Det betyder att om det kommer in ett eller flera läkarintyg i en följd efter att vi fattat beslut för den föregående anspråksperioden måste den försäkrade göra ett nytt anspråk på ersättning för de perioderna. Ett inskickat läkarintyg kan alltså inte godtas som en ansökan. Handläggaren måste få bekräftat av den försäkrade att avsikten med det inskickade är att ansöka om sjukpenning alternativt smittbärarpenning för den tid och omfattning som läkarintygen avser.

  För att den försäkrade inte ska behöva göra en ny ansökan vid varje ny anspråksperiod kan hen i början av sjukfallet alternativt smittbärarfallet ange att hen vill att samtliga läkarintyg som lämnas in i en följd ska ses som ansökan om en ersättning. Om den försäkrade godkänner detta behöver hen inte göra en ny ansökan vid varje ny anspråksperiod.

  Om man inte har fyllt i rutan med denna information kan man göra en ny ansökan om ersättning när man får en förlängning av läkarintyget. Man får inte ett avslag på ersättning eftersom det i så fall inte finns någon ansökan för anspråksperioden.

  Har man en handläggare i ett pågående ärende kan man alltid vända sig dit om man har missat att fylla i rutan på ansökan eller har andra frågor om förlängningen av sitt läkarintyg.

  Även om man har ett läkarintyg för en viss period kan man välja att gå in och arbeta tidigare eller i större omfattning än läkarintyget anger, då måste det komma in en ändring av ansökan för att inte för mycket ersättning ska betalas ut till den försäkrade.

  Hälsningar

  Ida
 • Nej vänta nu, jag förstår inte vad du säger!!!!???
  Kan du förenkla svaret?

  Eva
 • Jag menar att om man blir sjuk första gången så ansöker man ju om sjukpenning, eller hur? Och lämnar in sitt första läkarintyg.
  Sedan om sjukperioden förlängs då ska man väl ändå inte behöva öppna upp ett nytt ärende heller och ansöka om sjukpenning igen? Det är ju samma sjukperiod som förlängs! Och man fortsätter skicka in läkarintygen till er!
  Eller?

  Eva
 • Hej!

  Om man har angett i sin första ansökan att man vill att samtliga läkarintyg som lämnas in i en följd ska ses som ansökan om en ersättning så behöver man inte göra en ny ansökan när man får en förlängning av läkarintyget.

  Om man inte har angett detta i sin första ansökan behöver man göra en ny ansökan om sjukpenning för att ansöka om ersättning för den nya perioden på läkarintyget.

  Hälsningar

  Ida
 • Och du skriver att: "För att den försäkrade inte ska behöva göra en ny ansökan vid varje ny anspråksperiod kan hen i början av sjukfallet alternativt smittbärarfallet ange att hen vill att samtliga läkarintyg som lämnas in i en följd ska ses som ansökan om en ersättning. Om den försäkrade godkänner detta behöver hen inte göra en ny ansökan vid varje ny anspråksperiod."...finns det verkligen folk som är sjuka som VILL göra ny ansökan på sin förlängda sjukperiod?
  Varför ska man ange det, är man sjuk så är man och om det förlängs så förlängs det ju med att man skickar in förlängda läkarintyg!

  Eva
 • Men det är väl läkaren som fyller i sjukintyget? Och om man redan är långtidssjuk, måste man ändå fylla i?

  Anita
 • Jag undrar också hur det fungerar om man redan är långtidssjukskriven sedan nåt år tillbaka, och läkaren förlänger sjukskrivnings perioden ytterligare, jag gör ju ingen sjukanmälan då och läkaren skickar ju in sjukintyg till er, vad gör jag då så jag inte blir utan ersättning helt plötsligt, måste jag göra nåt? Jag har varit långtidssjukskriven länge men inte hört nåt om denna nya regel, hur nu det är möjligt?!....

  A-L
 • Hej!

  Den nya delen i ansökan om ersättning är alltså inte en ny regel utan en ny tillämpning av en redan befintlig regel. Det är Kammarrätten som klargjort att Försäkringskassan inte hanterat sjukförsäkringen enligt lagstiftningen. Därför ändras dessa rutiner.

  Det stämmer att det är läkaren som fyller i sjukintyget och i många fall skickar också läkaren in läkarintyget till Försäkringskassan.
  Man ansvarar själv för att ansöka om ersättning.

  Om man sedan tidigare har ett pågående ärende där det kommer komma in förlängning av läkarintyget kommer handläggaren i sin naturliga kontakt med den försäkrade att ta upp frågan om inskickat läkarintyg är ett anspråk på sjukpenning i pågående ärende.

  Hälsningar

  Ida
 • DU skriver: "Om man sedan tidigare har ett pågående ärende där det kommer komma in förlängning av läkarintyget kommer handläggaren i sin naturliga kontakt med den försäkrade att ta upp frågan om inskickat läkarintyg är ett anspråk på sjukpenning i pågående ärende."

  Tänk att det där stämmer inte riktigt, FK har öppnat nya ärenden UTAN att kontakta den sjuke! Allt för att göra det krångligare och krångligare för den sjuke!

  OM man sedan tidigare har ett sjukdomsfall och hela tiden förlänger läkarintygen så är det väl naturligare att INTE öppna nya fall. Man ansöker ju bara då EN gång för att få sjukpenning och sedan förlänger man sjukskrivningen. Man ska inte behöva göra anspråk på den igen heller!?

  Eva
 • Jag får fortfarande ingen klarhet. Kan du förklara i enkla steg vad som förväntas av mig när jag behöver förlänga min sjukskrivning (som pågått i flera år) för att få fortsatt sjukpenning?

  • Vad ska läkaren göra?
  • Vad ska jag göra?
  • Vad ska min handläggare göra?
  Anita
 • Hej Eva!

  Den nya tillämpning av regelverket träder i kraft 1 november 2016.

  Det är alltså inte en ny regel utan en ändring som görs då sjukförsäkringen inte har hanterats enligt den lagstiftning som finns. Detta handlar om hur vi fattar beslut som är rättssäkra, försäkringsmässiga samt håller en hög kvalitet.

  Om du har synpunkter eller ett förbättringsförslag som du vill lämna är du välkommen att göra det här.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Anita!

  Läkarna påverkas inte av den nya tillämpningen. De kommer fortsätta göra bedömning av diagnos, funktionsnedsättning samt aktivitetsbegränsning som förut.

  Om man har ett pågående ärende så kommer handläggaren kunna ta in uppgifter genom den normala kontakten som man har med sin handläggare.
  Man behöver alltså inte själv göra någon särskild ansökan i dagsläget i de fall man redan har ett pågående ärende.

  Hälsningar

  Ida
 • Du skriver "Om man har ett pågående ärende så kommer handläggaren kunna ta in uppgifter genom den normala kontakten som man har med sin handläggare." Är lite orolig över orden "kommer kunna". Hur vet jag att detta sker och jag inte helt plötsligt blir av med min sjukpenning på kanske en månad eller mer, för att det inte har skett?

  Anita
 • Hej!
  Jag är sjukskriven och skickat in ansökan innan den 1/11-16 då den nya regeln börjar gälla. Ska jag meddela er att jag vill anspråk på de läkarintyg som sänds in efter det datumet? Har ingen handläggare i nuläget så vart meddelar jag då detta?
  Tacksam för svar// Monica.

  Monica Degerman
 • Hej!

  Informationen om att man vill att nya läkarintyg ska ses som ett anspråk på ersättning kan lämnas i samband med att handläggaren ringer upp den försäkrade eller i samband med att den försäkrade tar kontakt med Försäkringskassan.

  Informationen kan tas emot av en personlig handläggare eller av medarbetare på Kundcenter alternativt Servicekontor.

  I ett pågående ärenden där första bedömningen av sjukpenning gjorts innan den 1 november 2016 ska handläggaren ge information om handläggningsändringen och hämta in anspråket när en naturlig kontakt tas med den försäkrade.

  Om man är osäker på vad som gäller i ett specifikt ärende går det bra att ringa till sin personliga handläggare eller till Kundcenter för att få eller lämna information.

  Hälsningar

  Ida
 • Men förklara för oss, varför ska man lämna anspråk om att nästa och nästa och alla kommande läkarintyg på ett sjukdomsfall som förlängs hela tiden, varför ska man göra anspråk på ersättning?
  Är det någon som inte vill ha sjukpenning om man är sjuk menar ni?

  Eva
 • Hej!

  Enligt 110 kap. 4§ SFB ska den som vill begära en förmån ansöka om den skriftligen.

  Man kan ha en diagnos eller funktionsnedsättning utan att det leder till att man blir sjukskriven eller sjukskriven i samma omfattning som läkarintyget anger.

  Hälsningar

  Ida
 • Jo men nu var det inte det jag frågade om, jag förstår att man FÖRSTA gången ska ansöka om ersättning, förmån, sjukpenning etc.
  Men sen, menar jag, man måste alltså säga till att man ska göra anspråk på sin ersättning varje gång?
  Om en sjukperiod förlängs hela tiden så ska man ju inte behöva öppna upp nya ärenden på det eller hur?
  Men ni menar att en del inte vill ha ersättning som är sjuka?

  Eva
 • Hej Eva!

  Enligt en grundläggande förvaltningsrättslig princip så påbörjas ett ärende genom en ansökan från den försäkrade för en specifik anspråksperiod. Ärendet avslutas när myndigheten har fattat beslut för den specifika anspråksperioden.

  Eftersom varje anspråksperiod ska ses som ett eget ärende krävs det en ny ansökan från den försäkrade för varje ny anspråksperiod. Det betyder att om det kommer in ett eller flera läkarintyg i en följd efter att vi fattat beslut för den föregående läkarintyg måste den försäkrade göra ett nytt anspråk på ersättning för de perioderna. Ett inskickat läkarintyg kan alltså inte godtas som en ansökan. Handläggaren måste få bekräftat av den försäkrade att avsikten med det inskickade är att ansöka om sjukpenning alternativt smittbärarpenning för den tid och omfattning som läkarintygen avser.

  Man kommer dock inte behöva göra en ny ansökan för varje tillfälle om informationen finns hos handläggaren att den försäkrade vill att varje ny förlängning av läkarintyget ska vara ett nytt anspråk på ersättning. Den informationen kan man lämna genom att fylla i detta i den första ansökan om sjukpenning eller genom att ta kontakt med sin handläggare eller Kundcenter.

  Hälsningar

  Karin
 • VARFÖR informeras inte om detta!? Den enda "informationen" jag fått är genom att jag lyckades snubbla över den här tråden då jag aktivt sökte (eftersom det pratas mycket bland sjukskrivna om era nya regler).

  Det står ingenting under Sjukpenning (där står att det räcker med att skicka in ett nytt läkarintyg), inget under Nyheter etc. Era handläggare informerar inte heller om förändringen. Hur ska vi som är sjukskrivna kunna veta vad vi ska göra om vi inte får någon information!?

  Jenny
 • Hej Jenny!

  Ändringen av tillämpningen kommer ske 1 november 2016 och i dagsläget gäller samma tillämpning som förut, där av finns informationen kvar.

  Som vi tidigare svarat kommer handläggare att hämta in den aktuella uppgiften i pågående ärenden.

  Om man är orolig eller vill ha mer information om vad som gäller i ett specifikt ärende går det alltid bra att ringa till sin handläggare.
  Om man inte har fått information om vem ens handläggare är kan man ringa till kundcenter så kan vi förmedla en kontakt med handläggaren.

  Hälsningar

  Ida
 • Jag har precis varit i kontakt med min handläggare på FK och hon kunde INTE ge något svar angående mitt ärende då jag har ett nytt sjukintyg gällande from 3/10-2016. Jag har varit långtidssjuksriven ocg väntar nu på en "Försäkringsmedicinsk utredning" och jag är nu orolig för om jag verkligen kan ta mig iväg på det då det är ungefär 5 timmars enkel resa bort och jag ska stå för kostnaderna själv (innan jag kan ansöka att få tillbaka pengar för resan t.o.r) MEN nu till frågan..

  Kommer min fortsatta sjukskrivning inte att godkännas trots att jag nu väntar på både medicinrehab tider för utredning samt den utredningen som är beställd av FK (som förhoppningsvis kommer att ske under vecka 48 enl uppgift från handläggare). Hon nämnde inget alls i telefonen alldeles nyss att man var tvungen att göra ett nytt anspråk på sjukpenning och det hon sa var att hon skulle höra av sig så snart hon vet något i mitt ärende vilket ser ut att kunna medföra ett dröjesmål för mig och en massa sömnlösa nätter om hur jag nu ska eventuellt klara mig ekonomiskt fram till att alla utredningar är utförda och vi vet vad som kan hjälpa mig att komma tillbaka i den mån det går.
  Jag har flera olika diagnoser, allt från depression och panikångest till fibromyalgi, kronisk smärta, nervskador och "fönstertittarsjuka" och det här gör inte min vardag enklare precis.

  Om ni på FK har vetat om denna förändring under lång tid, varför i herrans namn informerar ni inte om det och gör tillvaron iallafall lite enklare för oss som kämpar med att verkligen försöka komma tillbaka till livet. Det hade verkligen inte varit svårt alls för min handläggare att fråga mig idag om jag ville göra ett nytt anspråk på sjukpenning eftersom den nya sjukintyget räcker fram till 31/12. Svaret hade isåfall blivit ett ja.

  Maria
 • Jag är medlem i ett forum för stress-sjuka och där råder just nu en enorm osäkerhet och förvirring kring "Försäkringskassans nya, hårdare regler" (för ja, det är så de flesta uppfattat det).

  Många är oroliga för att bli av med sin sjukpenning, väldigt få har fått någon som helst information om vad som pågår (utöver den reklamkampanj som startat hela denna våg av osäkerhet) och detta leder till rykten och halvsanningar, sprungna ur ovetskap och rädsla.

  Det är ytterst få av oss som fått någon tydlig information om detta från våra handläggare (majoriteten av de som ens känner till denna nya regel gör det tack vare att andra personer uppmärksammat det i forumet).

  Du skriver att handläggarna kommer att inhämta information i pågående ärenden men realiteten är att det faktiskt inte görs i särskilt stor omfattning.

  Personligen hade jag förmodligen gått miste om min sjukpenning om jag inte själv tagit kontakt med min handläggare efter att på annat sätt ha blivit uppmärksammad om att detta var nödvändigt.

  Det är helt vansinnigt att en ska behöva sitta och googla på "nya regler i sjukförsäkringen" (dessutom utan att ens finna några svar).

  Jag undrar fortfarande varför det inte går att lägga ut en kortfattad, tydlig information på hemsidan (exempelvis under Nyheter eller Sjukpenning). Detta skulle minska såväl stress och oro som (icke illasinnad) ryktesspridning och förvirring.

  Jag och många med mig efterlyser INFORMATION, tydlig sådan och i god tid innan en förändring träder i kraft.

  Många som är sjuka, framför allt av stress, klarar heller inte av att ta in långa texter med krångliga ord eller otydliga budskap. Det vi behöver är kortfattad, tydlig information om vad som krävs av oss.

  Jenny
 • Då jag vet att min sjukskrivning förlängs, kan jag vara säker på, att min handläggare kontaktar mig? Alltså i god tid, så jag inte missar min sjukpenning?

  Siw
 • @Siw, enligt egen erfarenhet skulle jag rekommendera dig att själv ta kontakt med din handläggare, för säkerhets skull (det borde naturligtvis inte behövas men då är du åtminstone säker). Det räcker att ringa eller mejla (åtminstone enligt min handläggare) och det kan göras i förväg (d v s när du nu vet att din sjukskrivning blir förlängd kan du meddela detta).

  Säg/skriv följande: Jag vill att ALLA mina kommande läkarintyg ska räknas som anspråk på sjukpenning/som en ny ansökan.

  Jenny
 • Hej!
  Har man inte fått någon handläggare tilldelad som kontaktat en så kan man ringa kundtjänst så meddelar de handläggare om att du vill göra anspråk på nya läkarintyg som skickas in. Så gjorde jag i veckan när jag kontaktade dem. Bara hoppas det fungerar.

  // Monica

  Monica
 • Hej!

  Vi har i vårt kundforum lämnat de svar vi kan angående den nya tillämpningen av regelverket.

  I ett pågående ärende kommer handläggare att hämta in uppgift om man vill att samtliga läkarintyg som kommer in i en följd i ett ärende ska ses som ett anspråk på ersättning.
  Om man inte har en handläggare kan man alltid lämna uppgiften till Kundcenter eller på ett servicekontor.

  Om man är orolig eller vill ha mer information om vad som gäller i ett specifikt ärende går det alltid bra att ringa till sin handläggare eller till Kundcenter.

  Försäkringskassans kundforum är inte är ett diskussionsforum. Om man vill diskutera lagstiftning eller Försäkringskassans tillämpning av regler ytterligare måste vi hänvisa antingen till Kundcenter på telefon 0771-524 524 eller till den handläggare man har kontakt med på Försäkringskassan.

  Om man har synpunkter på bemötande eller vill lämna förslag som kan göra Försäkringskassan bättre ber vi att få hänvisa till "Hjälp oss att bli bättre".

  Hälsningar

  Ida
 • Tack för svar Ida, skickar mina synpunkter om bristen på information via sidan du länkade.
  Ha en fin helg!

  Jenny
 • I vilka fall vill den sjuka personen inte göra anspråk på utbetalning av sjukpenning? I 25 % av ansökningarna eller färre/fler?

  Varför ska denna ruta om anspråk kryssas i ?
  En sjuk person som ansöker om sjukpenning eller smittbärarfallet gör väl i stort sett alltid anspråk på någon form av ersättning? Skulle ni kunna se en inskickad ansökan om sjukpenning som ett anspråk på sjukpenning utan att någon kryssas i ?

  Fredrik, läkare
 • Så uppenbart byråkratiskt svenskt att i en lagtext formulera sig som så att om man väl ansöker om sjukpenning - måste man tydligen OCKSÅ verkligen kryssa i en specifik ruta på blanketten om att man gör anspråk på någon att erhålla någon form av ersättning.

  Totalt obegripligt. Bara ordet ATT man "ansöker" om en ersättning (och som det säkert står på blanketten!) torde väl vittna om och betyda (om man nu ändå ska diskutera detta) att man verkligen gör ANSPRÅK om en ersättning???

  VARFÖR ska man annars överhuvud taget fylla i en blankett som är tänkt att ge den sjuke en ersättning??? Om man INTE avser att göra anspråk på att få ersättningen.

  Paradox tolkning av befintlig lagtext - enligt mig.

  Då kan man väl hellre skicka sin ansökan och läkarintyg tillika alla andra uppgifter (inkomst mm) till någon oljeshejk, eller nybliven lottomiljonär och hoppas att de ger en liten slant - så man överlever!

  Carina Stolt, Löneadm/HR - som hanterar Läkarintyg mm på sitt arbete.
 • Nu har jag länge undrat och ställer min fråga. Vad är det för ruta jag ska kryssa i, för att göra anspråk på ersättning? Är den rutan på mitt läkarintyg? Har varit och är ff sjukskrivning en längre tid, ska jag fylla i den omtalade rutan?

  Siw
 • Hej!

  En ansökan om sjukpenning ses alltid som ett anspråk på ersättning.

  Tidigare har vi också kunnat se varje nytt läkarintyg som skickats in som en fortsättning på den första ansökan man gjort.

  Nu har vi uppmärksammat att vi inte följer lagen och måste därför rätta till detta i vår handläggning. I lagen framkommer det att varje enskild period där man ansöker om sjukpenning ska ses som ett nytt ärende. För varje nytt ärende krävs en ny ansökan.

  För att man inte ska behöva gör en ny ansökan vid varje ny period kan man meddela oss att man vill att varje nytt läkarintyg ska ses som en ny ansökan om ersättning.

  Om det är första gången man ansöker om ersättning kommer man kunna meddela detta i den första ansökan om sjukpenning.

  Om man har ett pågående ärende behöver man inte göra en ny ansökan om sjukpenning, man behöver heller inte kryssa i någon ruta.
  Handläggaren i ärendet kommer ta in uppgiften muntligt.

  Den här ändringen av regeltillämpningen kommer inte påverka handläggarens bedömning av rätten till ersättning. Känner man sig orolig över sin situation eller vill lämna uppgiften redan nu är man välkommen att ringa till sin handläggare eller till Kundcenter så kan vi ta emot uppgiften.

  Hälsningar

  Ida
 • "För att man inte ska behöva gör en ny ansökan vid varje ny period kan man meddela oss att man vill att varje nytt läkarintyg ska ses som en ny ansökan om ersättning."

  Ursäkta? Men jag förstår ff. inte!???

  Varför skriver ni så folk inte begriper? Det är många som kliar sig i huvudet och undrar hur ni menar?

  Varför krånglar ni till allt? Varför inte göra så här?

  1. Blir du sjuk så gör du en sjukanmälan och ansöker om sjukpenning.
  2. Om det förlängs så kommer du in med förlängt läkarintyg.
  3. Om du blir frisk så gör en friskanmälan.
  4. Varför göra allt så svårt att man inte begriper?

  Carina Stols som skrev här ovan skrev mycket bra!

  Eva
 • Har jag förstått allt rätt så kommer ingen sjukskrivning som pågår avslutas 1november om inget förändras. Samt att alla sjukskrivna kommer bli kontaktade av sin handläggare om någon förändring görs.

  Abbis
 • Hej Abbis!

  Det stämmer att om det är bedömt att man har rätt till sjukpenning för en period så kommer det inte avslutas den 1 november 2016.

  Skillnaden är att om man får ett nytt läkarintyg efter 1 november 2016 så behöver man meddela Försäkringskassan att det ska ses som ett nytt anspråk på ersättning. Denna uppgift kommer man, precis som du beskriver, kunna lämna direkt till sin handläggare. Handläggaren i ärendet ska ta in uppgiften direkt från den som ansöker.

  Hälsningar

  Ida
 • Har varit hos läkaren och min sjukskrivning, är förlängd. Läkarintyget är inskickat till FK. Min förlängning är 1/11 - 31/12 och då undrar jag följande:
  Hör handläggarna av sig, om jag inte är berättigad till ersättning?

  Siw
 • Hej Siw!

  Om du har ett pågående ärende och en personlig handläggare på Försäkringskassan så stämmer det att handläggaren kommer höra av sig till dig angående förlängningen av läkarintyget.

  Hälsningar

  Ida
 • Hur går det här ihop med ert budskap om att förenkla för era "kunder" som ni väljer att kalla oss "försäkrade"?

  Marie
 • Hej Marie!

  Försäkringskassans uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. Nu har bland annat två kammarrättsdomar visat att det inte finns lagstöd för att fortsätta hantera sjukförsäkringen på detta sätt och då behöver vi ändra tillämpningen av lagen.

  Hälsningar

  Ida
 • Så smidigt!

  Jag blir riktigt inspirerad av er och ska själv börja omtolka lagar och tillämpa dem på andra sätt...

  Tack ;-)

  Ps! Betyder det att ni bröt mot lagen tidigare och isf vad blir påföljden?
  Bra att veta nu när jag ska följa i ert spår...

  Marie
 • Ja jag undrar också eftersom ni inte alls följt lagen utan tagit den i egna händer och t.ex. satt ner folks SGI på 0:- utan att blinka trots att den sjuke uppfyllt alla kraven. Vem rättar till detta hos er?
  Sen att ni inte heller läser läkares läkarintyg och struntar i dem, det måste ju också vara utom alla regler.
  En läkare får inte uttala sig om en patient utan att undersöka/utreda samt ställa diagnos. Och det måste ske via ett personligt möte där läkaren undersöker patienten samt tar de prover och gör de undersökningar och behandlingar som rekommenderas enligt Socialstyrelsens/Läkemedelsverkets riktlinjer. Detta för patientens säkerhet.
  Nu är det faktiskt så illa att Försäkringskassans läkare ställer högst personliga diagnoser skriftlig om den enskilde utan både komplett underlag eller personligt möte. Det är inte lagligt! Vem rättar till detta hos er?

  Eva
 • Jag önskar information om dessa två kammarrättsdomar - hur går jag tillväga för att kunna begära ut dem?

  Kan ni ge oss den specifika informationen så som mål nr osv för att vi ska kunna begära ut domarna?

  Tack på förhand

  Marie
 • Och jag vill veta hur ni tolkar detta: Förvaltningslag (1986:223) 3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Kommentarer Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2006:306 Kommentar Det faktum att endast bestämmelser i lag eller förordning kan få företräde framför FL, innebär att antingen riksdag eller regering måste ha beslutat om den avvikande bestämmelsen (se för sådana bestämmelser t ex taxeringslagen, skuldsaneringslagen och plan- och bygglagen). Myndighetsbeslut och liknande är alltså inte grund för att åsidosätta FL.s bestämmelser. I andra stycket tydliggörs rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen, vilken dock vilar på självständig grund och därför egentligen inte hade behövt finnas med i FL. 22 a § Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5. Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Lag (2006:306). 22 a § Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5. Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Lag (2006:306). Kommentar Bestämmelsen är främst avsedd som ett komplement till regler i andra författningar och ska tillförsäkra enskilda möjligheten till domstolsprövning. När det finns regler i en specialförfattning som tillämpas på ärendet om vart ett överklagande ska göras, gäller den regeln (se 3 §).

  Eva
 • Hej!

  De Kammarrättsdomar som ligger till grund för den nya tillämpningen av lagen är;

  Kammarrätten i Jönköping dom i mål 1114-1

  Kammarrätten i Göteborg dom i mål 1333-14

  Vi har dessvärre inte möjlighet att besvara era ytterligare frågor i det här forumet. Det är svårt att föra resonemang kring lagar, dess betydelse och prioritet i detta forum. Om man vill diskutera lagstiftning eller Försäkringskassans tillämpning av regler måste vi hänvisa antingen till Kundcenter på telefon 0771-524 524 eller till den handläggare man har fått sitt beslut ifrån.

  Har man synpunkter på bemötande eller vill lämna förslag som kan göra Försäkringskassan bättre ber vi att få hänvisa till;

  Hjälp oss att bli bättre

  Hälsningar

  Ida
 • Jag förstår att det är svårt att före resonemang kring laga, dess betydelse och prioritet då ni stiftar egna lagar och inte alls följer de man ska. Men någon expert måste ni väl ändå ha som kan svara för ringer man till er kundtjänst eller en handläggare så kan ingen sånt här! Så vart ska vi ringa?

  Eva
 • Tack för informationen om domarna iaf...

  Marie
 • Ida,
  Du får ursäkta mig, men jag tror att du leker med människor!
  jag måste ge dig stilpoång för ditt lirande!
  Har följt detta forum - och rentav deltagit stundvis, men jag kan bara dra en slutsats; du vilseleder folk genom att ge olika svar på samma fråga. Och emellanåt hoppar en kollega in och ger ett ytterligare svar! Bra teamwork!

  Hur många skulle ni ha hunnit utförsäkra och nolla under den här tiden ni vilseleder era "kunder"? Har ni kollat dt mot NPM?

  Mvh
  Seija

  Seija
 • Nytt läkarintyg=ny anmälan till försäkringskassan. I princip, Så fattar jag det.

  Mats
 • Och varför kan man inte hitta denna tråd när man söker på "Läkarintyg" eller "flest kommenterade"? Den borde ju vara med där eller hur? Det är många som kommenterat och 40 personer följer tråden!

  Eva
 • Jag vill fortfarande ha ett svar på vad som sker nu när ni själva säger att ni tillämpat lagen fel förut eller som ni också skrivit "tolkat" lagen fel?

  Åker ni fit för fusk?
  Eller lagbrott möjligen?

  Vart finner jag utredningen som måste ha föregåtts FK's nya tillämpning att bli laglydiga?

  Marie
 • Hej hej jag undrar om utredaren är den man kan åtala om hens beslut att avslå någons ersättningskrav för att hen inte gillar läkarintyget och detta i sin tur leder till kroppsskada och/eller död för den sökande?

  Anders
 • Så med andra ord så undrar jag om man kan åtala sin "personlige" utredare om dennes avslag av ersättning trots läkarintyg innebär ett sådant stresspåslag att sjukdomen förvärras eller att det tex driver fram ett missfall för vållande till kroppsskada och vållande till annans död?

  Anders
 • Ta mitt exempel jag har kastats hit och Dit och ingen vill känna till vem som ska hjälpa mej
  Kastas bara hit och dit och nu blir jag utkastad från sjukskrivning för jag anses inte sjukt för att jag klarar. Att ta hand om mlna barn då klarar jag av att arbeta heltid
  Blir nu ställd på bar backe och kan inte alls hjälpa till med hyra och mat,!!!!

  Carina olander
 • Riktat kritik på sidan "Hjälp oss bli bättre" om att FK uteslutit denna viktiga information på webbsidan - den viktigaste information för att förhindra att lida men.

  Hoppas att det görs något illa kvickt och att informationen ges den plats som man reserverat för någon bloggande ung tjej - Då detta är klart mkt viktigare!

  http://forslag.forsakringskassan.se/ideer/kriti...

  Marie
 • Om jag får avslag på min begärda sjukpenning,betyder det då att jag fortfarande är sjukskriven fast utan ersättning?
  (Annars måste man anmäla sig till arbetsförmedlingen eller gå till sitt arbete för att få behålla sin SGI.) Kan jag vara sjuk utan ersättning i form av sjukpenning från mitt arbete?
  Annars förstår jag inte vitsen med denna lilla ruta.

  fia
 • Det här är verkligen forumet där Svea rikes intelligensreserv samlas och tycker synd om sig själva.

  Uno
 • Men Uno! Om du låter bli att titta in här så höjs nivån betydligt!

  Seija
 • Riktat till Uno

  Har aldrig tyckt synd om mig själv trots allting,men när handläggaren från FK leker läkare och ljuger för en då gör det riktigt ont.
  Blir din sjukpenning indragen och din SGI på noll då är det nånting som inte stämmer med systemet.

  Lulavera
 • Mycket intressanta och bra inlägg, ser endast en utväg, lägg ner F kassan. I mitt fall hinner jag knappt alls eller kan bättra på min hälsa för alla blanketter och regler som ändras och inte delges i klartext. Tips akta er när ni ligger i respirator då slår dom ändå hårdare. Självupplevt. Ber mig ansöka avslår sedan en ansökan, handläggning i nu läge på 25veckor. Dra in dom 120 milijoner istället som folk fått fel i bostadsbidrag. DÅ LÄGGS DET NER MED tidsbrist, slantarna får dom behålla. TIDSBRIST anställ då?? Inget är mänskligt gällande försäkringskassan. Men kära ni visst har vi blivit sjuka frivilligt!! Det valde vi med svåra behandlingar, inget ork, operationer mm och mm ......... För vi vill ju verkligen vra sjuka. NEJ idioter är vad dom är

  Se nedan
 • Ska läkarna behöva kunna och lägga dyrbar tid på att kunna F kassans alla märkliga regler och tydligt numera brottsliga regler?? Eller använda sin kunskap för att vi ska bli friska och krya med den fina vård jag upplevt i mitt fall.

  Se nedan
 • Hm den frågan kom till mig är inte läkare eller inom F kassan.. Mig veterligen skickar väl läkaren in det.

  se nedan
 • Håller med er det är katastrof man bollas hit o dit ska sköta o kunna allt till FK.

  Birgitta Svensson
 • Tack! Då är vi flera........... Dom måste bara se över sina märkliga regler och inte dra alla "under samma kam". Vården i mitt fall har varit och är toppen bra. Men F kassans konstigheter har gjort mig väldigt frustrerad och ledsen, trött men framför allt skapat en så stor oro för allt.

  se nedan
 • Håller med dig !!!!

  Birgitta
 • Och det obildade buhuandet går vidare.

  Uno
 • Uno,
  kan bara hålla med dig om det.
  Du är en god representant för "obildning", tillika faktavrängare!
  Vad får du ut av att misstänkligöra sjuka människor? En kick?

  Seija
 • Uno!

  Förstår inte innebörden i ditt inlägg? Ditt svar verkar vara till någon annan.....
  Misstänkliggöra sjuka människor??? Kolla bättre till vem du svarar.

  se nedan
 • Men snälla Uno, detta är ett frågeforum till FK och ditt första inlägg i denna tråden var:

  Det här är verkligen forumet där Svea rikes intelligensreserv samlas och tycker synd om sig själva.
  Uno

  Nu vet jag vet inte om du är det men vi som är sjuka, vill ha lite svar på våra frågor från FK och du gör detta löjligt genom att skriva som du gör! Vad menar du med Svea rikes intelligensreserv som tycker synd om sig själva? Vi tycker nog inte så synd om oss själva utan vill ha rätt och klarhet i en massa saker som vi idag inte får från FK.
  Ditt andra inlägg i denna tråd som jag startat var:

  Och det obildade buhuandet går vidare.
  Uno

  Det obildade buhuandet? Vad menar du egentligen, är du bara ute efter att reta upp folk som redan har det svårt med sina sjukdomar och smärtor?

  Håll dig till ämnet eller öppna en egen tråd där du kan leka intelligent eller dra vidare!

  Eva
 • Ska inte försäkringskassan svara här?
  Frågorna hänger kvar i luften,och vi hänvisas till varandra med våra frågor.
  Orkar inte läsa om påhopp eller annat trams.,tror vi alla har det jobbigt nog som det är, men om försäkringskassan har valt att avvisa människor även här,eller om jag missuppfattat detta kundforum?
  Det vill jag gärna ha ett svar på.?

  fia
 • Till Eva!

  Tack beundrar ditt svar till Uno. Han har nog inte förstått något alls gällande detta Forum.

  se nedan
 • Hej!

  Jag vill börja med att göra ett förtydligande av ett tidigare svar angående två Kammarrättsdomar. Det är inte dessa domar som ligger till grund för den ändrade tillämpningen av ansökningsprocessen från 1 november.
  Anledningen till att vi har ändrat rutinen vid ansökning av sjukpenning är att Försäkringskassans Rättsavdelning har tydliggjort förvaltningsrättsliga principer gällande hantering av ansökningar och beslut inom sjukförsäkringen. Det har visat sig att tidigare rutin inte följde lagen vilket har lett till denna nya tillämpning från och med 1 november 2016.

  Som tidigare svar i inlägget anger så handlar det om en grundläggande förvaltningsrättslig princip om vad som är ett ärende;

  Ett ärende påbörjas genom en ansökan om ersättning från en sökande och avslutas med ett beslut från Försäkringskassan. När vi gör en bedömning av rätten till sjukpenning och betalar ut så är det ett beslut. I och med beslutet så ses ärendet som avslutat enligt denna grundläggande förvaltningsrättsliga princip.

  När det då kommer in ett nytt läkarintyg som är en förlängning av sjukskrivningen blir det ett nytt ärende, eftersom det redan finns en beslut för perioden innan.
  Enligt 110 kap. §4 SFB så ska den som vill begära en förmån göra en ansökan skriftligen. Det betyder att vi då måste få en ansökan från den sökande för den nya perioden, det nya ärendet.

  För att den sökande inte ska behöva ansöka på nytt vid varje nytt inskickat läkarintyg kan hen ta ställning till om hen vill att samtliga inskickade läkarintyg ska ses som anspråk på ersättning. Om hen anger 'ja' så ser vi alla inskickade läkarintyg som kommer i en följd som en ansökan på sjukpenning och den försäkrade behöver inte skicka in en ny ansökan vid varje ny förlängning av läkarintyget.

  När det kommer in en förlängning av ett läkarintyg i ett ärende så kommer handläggaren att hämta in detta anspråk direkt från den försäkrade. Om man är orolig för vad som gäller i ens enskilda ärende kan man ringa direkt till sin handläggare för att få svar på sina frågor.

  Jag vill också påminna om att hålla en trevlig ton mot varandra. Enligt Försäkringskassans policy för vårt Kundforum förbehåller vi oss rätten att ta bort inlägg som innehåller känsliga personuppgifter, samt inlägg som är stötande, uppviglande eller kränker enskilda personers integritet.

  Hälsningar

  Ida
 • Okej!

  Tack för ditt förtydligande Ida trots att det kommer väldigt sent.

  Jag har läst domarna och redan gjort de eftersökningar som krävs för att komma fram till hur det hela hänger ihop och vad som ligger till grund för FK's nya tillämpning av hanteringen avseende sjukpenning.

  Du förstår väl själv att det hela blir väldigt knepigt från FK's sida när ni först svarar på frågan om vad som gäller med en mängd diffusa och felaktiga svar va?

  Den nya tillämpningen gäller mao även er handläggning av VAB om jag förstått saken rätt?

  Mvh Marie

  Marie
 • Hej Marie!

  Jag beklagar att förtydligandet av domarna har dröjt.

  När det gäller VAB gäller varje ansökan en period som redan passerat, där av görs det alltid ett nytt anspråk för varje ny period man ansöker för.
  Det går bra att ställa fler frågor om vad som gäller vid ansökning av VAB på vår Facebooksida.

  Hälsningar

  Ida
 • Nej vänta här nu Ida - även om jag förstår varför du hänvisar frågor om VAB vidare.

  Vid VAB kan det ju liksom i ärenden så som sjukpenning vara så att ett sjukdomsfall (barnets i detta fall) blir långvarigt och därmed kan en vårdnadshavare inte förväntas klara sig ekonomiskt i flera månader utan att erhålla ersättning från FK.

  Hänger du med?

  Att svara på den frågan kan inte vara så svårt eftersom det rent förvaltningsrättligt grundar sig på samma sakfråga.

  Mvh

  Marie
 • Hej Marie!

  När det gäller VAB söker man alltid ersättning för en period som har passerat.
  Man kan ha ett läkarintyg för barnet som intygar en längre sjukdomsperiod men man kan alltså bara ansöka om ersättning för dagar som har passerat.
  Man kan ansöka om flera perioder med ersättning för samma läkarintyg. Man måste inte vänta på att perioden på läkarintyget har passerat innan man gör första ansökan om VAB.

  Läkarintyget styrker barnets vårdperiod men när man ansöker om VAB ansöker man för tid man faktiskt avstått från arbete eller inkomst från A-kassa.

  Hälsningar

  Ida
 • Men som ni skrev här ovan: "Enligt 110 kap. §4 SFB så ska den som vill begära en förmån göra en ansökan skriftligen."
  Det är väl ingen "förmån", utan som någon sa: "Detta är ingen förmån, utan en av arbetsgivarna betald försäkring i form av sociala avgifter. Detta har sedan 2002 genererat en vinst i relation till utbetalningarna som hittils haft en förmåga att försvinna i helt andra hål i statsbudgeten än dessa är avsedda för. Detta är inget bidrag utan en betald försäkring."
  Så jag undrar varför kallar ni detta en "förmån" när det är en försäkring?

  Eva
 • Hej Eva!

  Helt rätt håller med dig!!!

  Ps: Deras TV reklam är ju en skam för sjuka, och vad kostar den!? Massor vet jag....

  se nedan
 • Hej!

  Med förmån avses i Socialförsäkringsbalken dagersättningar, pensioner, livräntor, kostnadsersättningar, bidrag samt andra utbetalningar eller åtgärder som den enskilde är försäkrad för.
  (SFB 2 kap. 11§)

  Här finns en länk till Socialförsäkringsbalken.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Ida!

  Att politiker döper om försäkringar till förmåner betyder inte att gemene man tillåts sluta med inbetalningar av premier till dessa försäkringar. Det är inte Idas, Försäkringskassans eller politikers pengar, det är våra skattebetalares förinbetalda försäkringspremier.
  Att ni döper om saker genom att tolka lagar - vilka ni inte skall tola utan följa - betyder inte att dessa pengar förvandlas till bidrag. Bidrag från oss själva?? Det står i ditt svar att vi är de enskilda försäkrade. Varför får vi inte del av våra egna pengar? Vad säger lagen om konfiskering av andras medel?

  Hälsningar
  Seija

  Seija
 • Håller med !!!!!!

  Birgitta
 • Mycket märkligt det mesta, men gör vi fel hugger dom direkt. Men gör dom fel händer inget. Mig jagade dom under 6 dygn när jag låg i respirator, då är man ju inte ens vaken. F kassan drog av ersättning direkt!!!! Det var väldigt mycket turer för att få mina pengar jag hade rätten till då 2015. Jagade mig sedan då jag inte ens kunde gå........... Orkar bara inte ens skriva om det, men fick rätt till slut. Varning se upp dom drog 7% för lite i skatt då, vilket gav flera tusen i kvarskatt, enligt skatteverket var det F kassans fel, men nej då dom följde sina tabeller. NEJ det gjorde dom inte.

  Anna
 • Hur ser jag att min begäran om omprövning kommit in?

  fia
 • Hej Fia!

  När man skickar in en begäran om omprövning så får man ett brev med en bekräftelse på att begäran om omprövning är mottagen samt information om aktuell handläggningstid.

  Hälsningar

  Ida
 • Hur lång tid tar det från att man skickat in det till att man får denna bekräftelse att den har blivit mottagen?

  fia
 • Hej Fia!

  Det finns ingen beslutad tid som man ska få bekräftelsen inom. Man bör få ett bekräftelsebrev inom en vecka från det att begäran om omprövningen har kommit in.

  Om man inte har fått något bekräftelsebrev kan man ringa till Kundcenter så kan vi se om begäran är mottagen.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej!

  Min arbetsgivare skickade en sjukanmälan till er i november då min första sjukdag var 26 oktober. Jag ansökte den 15 november om sjukpenning via mina sidor och blev snabbt beviljad sjukpenning för ansökt period. Troligtvis kommer sjukskrivningen bli förlängd, så jag vill att varje nytt läkarintyg ska ses som ett nytt anspråk.

  Jag ansökte via mina sidor och fick INTE upp någon kryssruta där jag kunde fylla i om detta. Har jag hamnat i en skarv för att min sjukperiod började i oktober eller varför fick jag inte upp en sådan ruta? Under vilken av alla sidor/flikar man fyller i i sin ansökan kommer den upp?Jag har ju gjort min ansökan efter 1 november. Kommer handläggaren att kontakta mig och fråga om detta eller hur ska jag göra?

  Anna
 • Hej Anna!

  Möjligheten att fylla i direkt i ansökan att man vill att varje förlängning av läkarintyget ska ses som anspråk på ersättning finns inte än. Det är inte löst tekniskt i dagsläget utan kommer finnas i den elektroniska ansökan från och med mars 2017.

  Fram tills dess att det finns en teknisk lösning för frågan kommer anspråket att tas in från handläggaren i ärendet. Man behöver alltså inte göra något extra utan handläggaren kommer att hämta in anspråket.

  Hälsningar

  Ida
 • Alltså det här är ju inte klokt...

  Egentligen så skulle de ansvariga för den nya hanteringen av sjukskrivning/sjukpenning vara de som besvarade alla frågor angående detta.

  Det hela verkar vara något av ett hastverk då det har varit svårt att få korrekta svar och utöver det så har det ändrats utan att man hunnit lösa den tekniska biten.

  Och - den tekniska biten är inte särskilt svår att lösa....

  Handläggare på FK verkar inte heller fått tillräckligt med information om hur handläggningen skall gå till.
  Inte frågar de eller upplyser om att den försäkrade måste inkomma med ett nytt anspråk på sjukpenning då nytt läkarintyg kommer in.

  Det går ju inte ens att få korrekta svar på direkta frågor om sjukpenning och förändrade rutiner i handläggning.

  Förmodligen pga att de ännu inte vet vad som förändrats.

  Nä, tycker synd om Ida samt övriga anställda som får motta frågor ang detta hastverk till förändring.

  Det hela kommer att leda till mycket felaktigheter vid myndighetsutövning en bra period framöver.

  Marie
 • Håller med Marie! När ska man få lite ro för återhämtning när man är sjuk!! Vet inte själv då hela dagar och sömnlösa nätter går till inte göra något fel till F kassan, är i alla fall nöjd med vården som i mitt fall var månader på sjukhus, men även då JAGAD av F kassan............... Dom verkar inte tro ens på läkare eller något så omänskligt..... skulle skämmas att arbeta där, men det ligger ju i grund och botten på en politikernivå.

  Anna
 • hej nu undrar jag så här, jag har ansökt om sjukbidrag och fk vill ha ett läkarintyg, det har de fått tidigare då jag sökt sjukbidrag (sammanlagt 3 ggr) under årens lopp. jag är arbetslös sedan många år pga av jag har ont i leder och fått opererat mig ett antal ggr. blir dessvärre bara sämre hela tiden. fk säger nu att om jag inte har några SGI poäng är det ingen ide att inkomma med fler intyg för jag kommer ändå få avsl. vad sjutton är detta,. ska jag inte kunna få sjukbidrag då jag inte KAN arbeta? inte heller kunna få socialbidrag för de kräver att man är arbetsökande eller sjukskriven eller får sökt sjukbidrag. jag har hamnat mitt emellan allting nu. sjukbidrag eller som det hette förr förtidspension måste väl inte hänga på om jag har SGI poäng eller inte. hade en gång i tiden bra sjukpenning men de 0 den mitt i ett sjukfall, eftersom jag då slutat min anställning. men jag hade rätt till sjukpenning 1 år efter jag hade slutat, mådde på den tiden psykiskt dåligt och klarade inte av att överklaga och tjafsa med fk, som är oftast helt hopplösa att prata med. HJÄLP MIG någon att svara mig på min undran. mvh anette

  Anette Hurtig Hjertman
 • Hej Anette!

  Sjukersättning kan du ansöka om även om du inte har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

  Sjukersättning kan man ansöka om ifall man fyllt 30 men inte 65 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
  Sjukersättningen kan baseras på tidigare inkomster, eller om man har haft låga eller inga inkomster alls baseras den på en garantiersättning.

  Här finns mer information om hur man ansöker om sjukersättning.

  Hälsningar

  Ida
 • Hur kommer det sig då att trots läkarens intygande och yttranden tom, så avslår ni alla ansökningar, så långt 5 stycken? Trots att man ALDRIG mer kommer att kunna arbeta?

  Eva
 • men det är ju sjukbidrag som jag har sökt men får svar av min rehabkoordinator att hon pratat med FK gällande vilket intyg jag behövde och fick svaret att : "det är ingen ide att hon skaffar något intyg och betalar dyra pengar för det för hon kommer få avslag ännu en gång. "

  Anette Hurtig Hjertman
 • det är precis det som Eva skriver i sin kommentar, att ni avslår ansökan ändå. det stämmer för det finns en person som jag vet har överklagat ert avslag tre ggr och nu hart hon fått en hjärnblödning men är inte tillräckligt sjuk ändå för att få sjukbidrag. vad är då detta menar ni, hur sjuk ska man vara eller död kanske?

  Anette Hurtig Hjertman
 • Överklaga till förvaltningsrätten.

  fia
 • Fia!

  Hej det har jag i mitt fall gjort och där har mitt ärende legat sedan i Juni.......
  Läs även föregående inlägg av mig, hur F kassan jagade mig under tiden jag låg i respirator, så TACKsam över att barnen skötte en hel del då. Något är ju så FEL har ett annat gående ärende nu om man ska få behålla brödet till vattnet.... Betyder att man måste ansöka om normal eller fortsättningsnivå. Den handläggningen i brevet jag fått är 25 veckor hos F kassan. Tills dess har dom redan tagit "brödet".
  Ju sjukare man är ju hårdare drar dom snaran, vilket jag som alltid varit frisk inte förstod då.

  Anna
 • 4 veckors handläggningstid helt plötsligt, på en pågående (1,5 års) sjukskrivning och fortfarande inget svar. Så denna månad blev det inga pengar. Har detta med de nya reglerna att göra???
  Snart knäcker man psykiskt också
  Tack FK

  Magnus fd FN-soldat
 • Min tidigare ptsd ( posttraumatiskt stressyndrom) håller på att utvecklas igen, genom denna ovisshet, maktlöshet och det nonchalanta bemötande man får av er handläggare.
  Då har vi en betydligt kostsammare sjukskrivning!
  Rehabilitering och omskolning vid arbetsskada måste väl ändå vara viktigare än var man sätter ett kryss i ett formulär!

  Magnus fd FN-soldat
 • Hur lång handläggningstid kan man tillåta?

  Magnus fd FN-soldat
 • Hej Magnus!

  I detta forum kan jag tyvärr inte svara på hur det ser ut i ditt enskilda ärende.
  Generellt gäller att det inte ska bli någon ny handläggningstid på fyra veckor på grund av den nya tillämpningen av lagen.
  Du är välkommen att kontakta din personliga handläggare för att få svar på varför du inte har fått någon utbetalning.

  Hälsningar

  Ida
 • Har varit sjukskriven 1 år den 6 okt och får ej mer pengar pga utredning. Fick inf o brev i september att jag skulle inte få mer sjukpenning men kunde söka på normal/fortsättningsnivå. Har fortfarande inte hört något. Är sjukskriven av läkaren året ut. Är det inte lite väl snävt att höra av sig om detta?????

  Birgitta
 • Hej Birgitta!

  Jag kan tyvärr bara hänvisa till att du behöver prata med din handläggare angående varför du inte får någon utbetalning i ditt ärende eftersom vi bara kan lämna generella svar på vårt forum.

  Hälsningar

  Ida
 • Birgitta m fl .. Reporter på TV4 söker dig som märkt effekterna av Försäkringskassans nya direktiv angående handläggning av sjukpenning. De kan sedan 1 november hålla sjukpenningen inne under utredning. Har du råkat ut för det och vill du i så fall dela med dig av dina erfarenheter? Maila till: kristina.thulin@tv4.se

  Marie Lind
 • Birgitta ! Det är samma här man söker med mina ord om att få behålla brödet till vattnet , 25 veckor i handläggning har jag fått svar om. Gällande fortsättningsnivå/normalnivå.

  Anna
 • Magnus!

  Handläggningstider, ???? mitt sista nyss börjat där säger dom 25 veckor......
  Något är ju så galet fel............

  Anna
 • Fick också brev igår om handläggning på 25 veckor, för att det är så många nu som begär omprövning...
  Kanske är det för att man avslår läkarintyg på löpande band?
  Undrar bara hur man försörjer sig under tiden?
  Läkarbesök,medicin och sånt kostar pengar.
  Vart tog frågorna om Sgi vägen,och hur man skyddar den ???

  fia
 • Det är kanske lite magstarkt att ta upp det men jämfört med vad lagen säger;
  Enligt den nya lagen får det gå maximalt 30 dagar mellan dödsfall och begravning.
  Vad säger Lagen om handläggningstider på försäkringskassan?
  För det finns väl någon lag?

  fia
 • Fia

  Håller med det är jätte dyrt när frikort på både besök och medicin går ut och man måste börja på noll igen. Det är så märkligt, arbetar man och är sjuk några dagar så har man 80% av lönen. Det klarar dom flesta på lägre ersättning tror ...
  Men är man allvarligt sjuk längre så straffas man med sänkt ersättning. Det går man inte att få ihop..... 25 veckor det är ca ett halv år.
  Det tär på både på hälsa och psyke att räkna varje krona, den oron är obeskrivbar. Lägg märke till att alla paper är förskrivna, så dom tittar väl bara och väljer en mall i högen vid sina svar.

  Anna
 • Man sitter i ett myndighetssystem som inte behandlar människor på ett värdigt eller rättssäkert sätt.
  Vad händer om man får avslag när dessa 25 veckor (ca halvåret) har gått ??
  Begära omprövning och vänta ett halvår till?

  Sjukdomar av kronisk karaktär sägs vara obotliga dessutom,eller livslånga,
  så länge man lever alltså.
  Ett avslag suddar inte bort en diagnos,eller ger en arbetsförmåga.

  fia
 • Fia!

  Förmodligen omprövning igen, kroniskt har jag även, men dessvärre även en obotlig annan kropps skada. Men vem bryr sig, kolla TV reklamen som kostar hundratusentals kr. Vi frågar inte hur sjuk du är, men vad kan du arbeta med.? Det säger allt, men man bör ha i åtanke det ÄR regeringen som sätter deras regler...........som F kassan följer via Socialstyrelsen. Det är val 2018...............

  Anna
 • Laget Sverige reklamen?
  Ja,23 miljoner, tror jag,att det kostat.
  Solrosuppropet.se där finns info.

  fia
 • En tanke slog mig ganska snabbt då det här hafsverket till förändring infördes men eftersom jag varken är eller vill bli tolkad som foliehatt så har jag försökt begrava tanken.

  Men jag blir inte av med den..!!

  Att införa en sådan stor förändring utan att i god tid gå ut och informera svenska befolkningen om de förödande konsekvenser som blir följden för de som drabbas.

  Det här stinker...

  Och det stinker av det riktigt fula sätt som de nu "slipper" betala ut sjukpenning under utredningstiden + att de "slipper" betala ut sjukpenning om den sjuke inte särskilt yrkat på att erhålla sjukpenning vid sin sjukanmälan till myndigheten.

  Det har gått för fort fram och i stort sett skett i det fördunkla - information har inte kommit fram utan ett envetet och upprepande av samma frågor om och om igen - med luddiga, felaktiga och ofullständiga svar.

  Så - hur mycket pengar kan det totalt röra sig om gällande ICKE UTBETALAD SJUKPENNING under utredningstiden from 1 november tom 31 december 2016 - som "hålls inne" och sänker kostnaden för utbetalning av sjukpenning för år 2016?

  Hänger ni/någon med i mina tankegångar?

  Man tog slopade den bortre gränsen för sjukpenning pga att det ansågs vara oskäligt att straffa ut de som inte hann bli friska i tid - men som inte heller ansågs vara tillräckligt sjuka livet ut för att vara berättigade till sjukersättning.

  Var i den nya "rutinen" gör det skäligt att hux flux inte betala ut sjukpenning under utredningstiden?

  Var i ligger skäligheten då handläggningstid /utredning plötsligt gått från 30 dagar till att ta upp mot 25 veckor, som det skrivits om här?

  Och så har vi det här med förutsägbarhet gällande lagar, förordningar och hur dessa skall tillämpas. (Utelämnar andra skyldigheter gentemot folket just nu...)

  Är kommunerna förberredda för att snabbt kunna gå in och agera vikarierande "sjukförsäkring"?
  Har det avsatts medel till det?
  Kommer de att kontakta de sjuka som inte klarar av att söka socialbidrag - de är ju sjuka och saknar hälsan därtill?

  Stannar här för jag är för trött..men kommer ni ihåg hur det lät förr?

  "Anmäl alltid förändrad inkomst till Försäkringskassan - för din egen skull"..

  Inte så Mvh längre

  Marie
 • Marie håller fullständigt med dig. Man mår psykiskt dåligt och man ligger vaken om nätterna och funderar hur allt detta är möjligt. Det är bara för att det ska se bra ut och hur duktiga dem är för att hålla nere kostnader.
  Tänker inte på de som är sjuka.

  Birgitta
 • Blir riktigt rörd och instämmer helt med Marie! Självklart undrar man vilka sorts människor det är som kan trivas på sitt arbete inom F kassan. Dom kan ju inte vara så insnöade så dom inte förstår verkligheten. Men direktiven kommer ju "ovan" från.

  Anna
 • Kan man utförsäkra någon genom att från försäkringskassans sida inte dyka upp på avstämningsmötet samt inte informera alls om utförsäkring.

  Får man utförsäkra någon retroaktivt så att det inte finns någon som helst möjlighet att få in hyrespengar på annat håll?

  Är detta försäkringskassans nya rön för att kunna ställa sjuka personer på gatan lite enklare?

  Skall Försäkringskassan verka för att kunna strunta i alla rimliga förfaranden vad gäller hur man behandlar människor?

  Jonas
 • Jonas!
  Detta är ett forum så ring och prata med dem, eller varför inte prata med läkaren?

  Anna
 • Det är ju inte läkaren utan FK som nekar!
  FK lade luren i örat på läkaren.

  Jonas
 • Jag är intresserad av svar på Jonas frågor här .. Hur kommer det sig att man får agera så? Det händer ju i verkligheten ... men varför får det hända?

  Mari
 • Jonas!
  Det verkar ju helt galet, Mari förstår helt vad du menar. Men hur kan FK lägga på luren i samtal med läkaren??

  Anna
 • Min läkare säger idag att den nämnda rutan inte finns. Hur ska jag tolka detta?

  AB
 • AB

  Nu börjar jag verkligen undra om det går "troll" inte för att jag sätt någon ruta på läkarintyget, men detta är ju sjukt märkligt.
  Enligt mig så har ju läkare viktigare saker att göra, och inte behöva lägga ner tid på denna sjukt galna F kassa.

  Detta ser jag väldigt oroande på!

  Anna
 • Den omtalade viktiga rutan som skall kryssas i för att göra anspråk på sjukpenning är EJ placerad på läkarintyget.

  Det är via sjukanmälan via webben som de säger att denna viktiga ruta skall kryssas i - men den existerar INTE ännu...

  Tydligen pga att det skall lösas tekniskt först och den som påstår att det är komplicerat saknar förmodligen grundläggande kunskaper om IT.

  Som sagt - det stinker...

  Ovänligen
  Marie

  Marie
 • Hur ska min läkare veta det då? Hon kommer att förlänga mitt intyg (håller på med en mängd utredningar), men känner inte ens till rutan.

  AB
 • FK dök aldrig upp till rehab/avstämningsmöte.
  Läkare jagat FK för möte i mer än 12 månader....
  Nu utförsäkrad och orden, "vi beklagar att vi inte har haft något möte"

  Ingen möjlighet till arbetsträning eller annat då FK går emot läkarens sjukskrivning och menar att det inte finns någon sjukdom längre.

  Jonas
 • NEJ NEJ Jonas!

  Det låter helt galet. Vi måste som sjuka med tårar skriver jag nu, göra något.

  Anna
 • Oj läser flera svar från er i samma "sits" nu måste det vara nog F Kassan måste bara få en ordning och vissa respekt, som jag nämnt dom jagat mig enligt anhöriga när jag låg i respirator 6 dygn.

  Men glöm inte att regeringen ger direktiv till socialstyrelsen som sedan F kassan ska tolka och följa.

  Vilket F Kassan inte verkar kunna hantera eller stoppa/åtgärda. Vilka drabbas nej inte med en liten förkylning, en vi som är allvarligt sjuka och behöver allt stöd och hjälp för att överleva.

  Men jag förstår och vet vad pengarna går istället.

  Anna
 • Har inte heller varit på avstämning/reab möte. Nu är jag också utförsäkrad. Ingen arbetsträning. Och även som Jonas säger att FK går emot läkarens sjukintyg. Jag är inte sjuk längre. Bara för att man varit sjuk 1 år så ska man vara frisk. Otroligt allt.

  Birgitta
 • Jag har idag sökt Gabriel Wikström som är hälso/sjukvårdsminister för att få klarhet i vad som gäller.
  Om nu han vågar svara på detta så kommer jag meddela detta här. Hyser dock inget större hopp i respons.

  FK säger att det är regeringen som ger direktiv och stiftar lagar och direktiv för hur FK skall agera.
  Men läkarna följer ju socialstyrelsens rekommendationer och direktiv i hur man skriver läkarintyg etc. Där är det idag enorma skillnader vilket ger ett moment 22 i hur en läkare skall kunna utföra sin profession när det gäller ett sjukintyg.

  FK menar att det inte finns sjukdom längre trots läkarens väldigt tydliga intyg.

  Såvitt jag vet så är inte FK-handläggaren medicinskt utbildad och ej heller hennes chef som också är inblandad nu.
  Inga FK-läkare har varit inblandade heller.

  Så det är alltså helt godtyckligt hur handläggaren vill göra?? Man är helt rättslös i detta samhälle när det gäller FK´s hantering och bedömning.
  Då skall det även inflikas att det är en överläkare som har skrivit intyget samt lämnat in ytterligare material med intyget.

  Jonas
 • Jonas och alla nu!

  Ärligt så är det synd som jag skrev att läkaren ska behöva bråka med FK, läkaren har bedömt min hälsa, och därav inte i arbete.

  Men vet dom som inte haft Arbete innan sjukdom, då måste dom först arbeta 1år innan rätt till A kassa igen, blir då dom sjuka igen så har dom lägsta F kassa eller ingen och ingen A kassa.
  Vem då garanterar dom ett jobb? Eller vad ska dom /vi leva på? Hört att Arbetsförmedlingen ska läggas ner och syssla med annat för nyanlända.

  MIN läkare har sagt du får inte gå ut i arbete igen.....Hur kan då som även Ovan skrev F kassan avgöra det, har aldrig hört något av deras läkare, som jag vet är AT läkare inga special läkare, törs inte förklara mer hoppas ni tolkar mig rätt bara..............

  Anna
 • Jonas!
  Bra delge gärna om du får svar!

  Anna
 • PS

  Samma här överläkare samt docent. Men F kassans amatörer sitter där och vägrar lyssna eller klarar inte att förstå.

  Anna
 • FK har ju gått ut med att man skall kontakta sin handläggare per telefon om man har frågor.

  Så därför uppmanar jag nu samtliga här som känner att de har frågor.

  Ring Ring ring Ring Ring Ring Ring Ring om du så bara undrar över om färgen på blanketterna kommer att byta färg i framtiden.
  Belasta FK med så mycket samtal som bara är möjligt, men självklart bara om det är något du undrar över. Annars kan det här ses som uppviglande och det är det ju såklart inte.
  Man skall ju inte verka dum.

  Jonas
 • Jonas!

  HELT rätt hoppas nu alla andra som har ork gör det, jag har gjort och kommer att göra igen.

  (mitt ärende ligger hos även förvaltningsrätten) dom har även en överbelastning av ärenden gällande F kassan. Så läng väntan även där...

  Anna
 • Alltså .. att handläggaren går emot läkaren .. det är "arbetslinjens" förtjänst. Då den infördes, blev det också bestämt att handläggaren ska göra sådär - bestämma arbetsförmågan, alltså. Läs mer om hur det började årsskiftet 2010 - 2011 här http://www.ka.se/lakarna-frantas-ratt-att-bedom... Speciellt detta stycke " Då skärper nämligen myndigheten greppet om utredningsläkarna, som fråntas rätten att över huvud taget sätta en nivå för den sjukskrivnes arbetsförmåga.
  – Läkarna ska inte uttala sig om arbetsförmågan, det ska våra handläggare göra, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare.
  Syftet är att bedömningarna ska bli mer i enlighet med den nya sjukförsäkringen.
  – Läkarna kan inte hålla reda på alla tidgränser i rehabiliteringskedjan." och ingen regering eller riksdag sedan dess har ens ifrågasatt de underligheter som kan bli i arbetslinjens förlängning. Tex att de som går ner till deltid pga sjukdom, kan anmanas att säga upp sig och söka heltidstjänst på fiktivt lättare arbete.

  Inte ens Gabriel Wikström. Men man hoppas att han kanske förstår att allt inte hamnade helt bra nu? Jag hoppas!

  Mari
 • Stopp och belägg!

  Belasta INTE handläggarna på FK i onödan såsom det uppmanas till här ovan.

  Konsekvensen av att bedriva denna typ av "hämnd-auktion" blir att fler drabbas av längre handläggningstider och dessutom så blir ni inte själva hjälpta av ett sådant upptåg.

  -> Det leder inte till något konstruktivt.

  -> Det är faktiskt att mana till uppvigling.

  Skriv istället mail till FK med frågor om allt som är oklart - då blir allt diariefört hos myndigheten.

  Okynnesbelastning med samtal som ni hejar på leder ingen vart om ni vill ha en positiv förändring.

  Jag vet att det är frustrerande att befinna sig i denna situation och förstår vad som orsakar känslan som föder behovet till att agera.

  Men välj att agera på ett sätt som inte förvärrar situationen om ni inte önskar att fler ska hamna i samma situation förstås...

  Marie
 • Mari

  Förstår inte ditt inlägg, delar du Cecilia Udins åsikt? Återkom gärna med hur du menar, eller om jag tolkar fel. Det är väl läkaren som bedömer min hälsa och inte en handläggare so aldrig träffat mig.

  Missförstånd av ditt inlägg av mig?

  Samt Marie

  Arbetar/arbetat du på Fk? Vad menar du misstolkar jag dig?
  Mest nu nyfiken på vad Jonas återkommer med.

  Anna
 • Anna. Mitt inlägg är liksom varesig medhåll eller inte. Det är en kompletterande upplysning.

  Läkaren bedömer hur sjuk du är och ska ge vård så du blir frisk. De berättar för FK hur sjuk du är. Numera ska de också berättaför FK hur litet eller hur mycket din sjukdom/ditt olycksfall eventuellt påverkar arbetsförmågan. Det är där man från FK ofta klagar på läkarintyg, att de brister.

  Det är nämligen så att man nuförtiden inte är försäkrad ifall man blir sjuk. Man är skyldig att arbeta med det man kan, utanför det man har som blivit sjukt eller skadat.

  Det är där den stora skillnaden finns på sjukkassan så som vi haft den förr, och försäkringskassan så som den blev då arbetslinjen infördes.

  Alliansen som införde denna ändrade i reglerna för utbetalningar från sjukförsäkringen på det sätt som gör att läkaren försöker få dig frisk, Handläggaren ska bara kontrollera vad du kan göra fastän du blivit sjuk/skadad. Vid lite mer kompilcerade fall (när det inte "bara är ett benbrott") så får handläggaren söka stöd för sin bedömning dels ur läkarintyget som din läkare skriver (där de letar efter uppgifter om vad du kan göra fastän du är sjuk) eller så kan de anlita försäkringsmedicinen. Man kan komma att behöva utredas försäkringsmedicinskt. Där tittar de på vad du klarar fastän du är sjuk. Sen berättar man vad man kommer fram till för din handläggare. Som sedan årsskiftet 2010-2011 ÄR den person som bestämmer hur arbetsför du är.

  Ja. Det är alltså handläggaren på försäkringskassan som bestämmer hur mycket du skulle kunna arbeta. De får ta stöd för sin bedömning från försäkringsmedicinen - läkare du aldrig träffar eller undersökningar på vad du skulle kunna klara på en normal arbetsmarknad.

  Detta gör att människor som HAR jobb men blivit sjuka, och därför jobbar deltid på sitt jobb, kan nekas pengar för den del de är sjuka. Därför att handläggaren ser att den personen med ett "lättare" jobb skulle orka arbeta mera. Det händer alltså att personer som HAR ett arbete blir tillsagda att säga upp sig från detta arbete, för att ställa sig till arbetsförmedlingens förfogande för att få ett (fiktivt) lättare arbete.

  -Detta är en effekt av "arbetslinjen" som är reell och drabbar människor idag.

  Det satsas pengar på att få läkare att förstå att de ska bedöma arbetsförmåga numera. (Läkarna skriver fortfarande till för stor del intyg på det gamla sättet som inte duger för FK. Där står inte alltid allt man skulle kunna göra på ett fiktivt jobb i Sverige). Människor som blivit sjuka och hamnar i den där situationen blir ofta förbryllade och upprörda - och tror att de fått en handläggare som är knäpp ... Jag har själv problem att berätta att det ÄR såhär verkligheten har blivit för yrkespolitiker. Du är altlså inte ensam om att fråga hur jag menar..

  Man vill inte se att det blivit såhär.

  Men det har det.

  Artikeln jag länkade till är från den tiden då allt detta just skulle ändras, och där fanns alltså de som förstod hur det kunde bli. Men sen har skriverier och debatter dött i saken. Det har mest bara handlat om att "läkare inte fyller i intygen rätt"...

  Sanningen som jag ser det är att "Sjukförsäkringen" är nedmonterad. Vi är inte längre försäkrade ifall vi blir sjuka. Vi får bara pengar om vår sjukdom /olycka förhindrar all verksamhet på arbetsmarknaden. ALL verksamhet.

  Med ledsna hälsningar
  en trött på att berätta
  Mari

  Mari
 • Stopp och belägg..???
  Riktade ord till dem i underläge??
  Förstår inte heller vad det syftar på,att vi som sjuka i ett virrevarr av regler inte ska ställa så mycket frågor,för att inte belasta handläggarna som utövar dem.?
  Om man inte önskar att fler ska hamna i samma situation...???

  fia
 • Gabriel Wikström har ännu ej svarat. Jag har sökt honom igen och kommer så
  göra ett par ggr/dag tills han svarar.

  Jonas
 • Nej Mari, jag förstår inte vad du pratar om? Varför strå det isåfall så här på FK:s sida: Kan jag få sjukersättning?

  Du kan få sjukersättning om du:

  Har fyllt 30 år men inte 65 år
  Troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning
  Är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

  https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sju...

  Och när livet tar en vändning osv osv.... det står på så många ställen att man ska ha trygghet och hjälp och att man får den hjälpen....men du menar att detta inte stämmer? Varför skriver inte FK då helt enkelt: DU får ingen sjukpenning eller sjukersättning alsl om du blir sjuk!!!!!!!!!!!!???

  Eva
 • Hej på Er många!

  Tror inte vi ska lyssna/läsa på det Mari skriver. Det stämmer dåligt och långt inlägg...... Läs mellan raderna............. det försöker jag.

  Anna
 • Det som står om försäkringskassans vision och vad som händer i verkligheten stämmer inte överens.

  fia
 • Anna - det stämmer. Varför misstänkliggör du det jag skriver? Du kan själv läsa på Försäkringskassans information

  Och vad tusan läser du mellan rader för, när det inte står något där??

  Här kan du läsa själv vad Ida Kundtjänsthandläggare förklarar just på detta forum, skrålla ner förbi Karins svar, så är nästa gulmarkerade information den jag avser.
  https://forsakringskassan.kundo.se/org/forsakri...

  Fy fabian för sådana som ska sprida misstänkligheter vid ren faktainformation. Usch, Anna. Du gör mig verkligen besviken!

  Mari
 • Anna! Läs lagen här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/doku...

  Lag (1962:381) om allmän försäkring
  Svensk författningssamling 1962:381
  t.o.m. SFS 2010:470

  ANDRA AVDELNINGEN

  Sjukförsäkring

  3 kap. Om sjukpenning

  "7 § Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom föreligger ska bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom för vilken sjukpenning utgetts och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

  Saknar den försäkrade arbetsförmåga utges hel sjukpenning. Om arbetsförmågan inte saknas helt men är nedsatt med minst tre fjärdedelar utges tre fjärdedels sjukpenning. Är arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men med minst hälften utges halv sjukpenning. I annat fall utges en fjärdedels sjukpenning.

  Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen är ur stånd att utföra sitt vanliga eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder den anställde. Om den försäkrade på grund av sjukdomen behöver avstå från förvärvsarbete under minst en fjärdedel av sin normala arbetstid en viss dag, ska hans eller hennes arbetsförmåga anses nedsatt i minst motsvarande mån den dagen.

  Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 90 dagar ska det även beaktas om den försäkrade kan försörja sig efter en omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren.

  Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska det dessutom beaktas om den försäkrade har sådan förmåga så att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. En sådan förmåga ska dock inte beaktas om det finns särskilda skäl mot det. En sådan förmåga ska inte heller beaktas om det i annat fall kan anses oskäligt.

  Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 365 dagar ska det alltid beaktas om den försäkrade har sådan förmåga som anges i femte stycket första meningen. En sådan förmåga ska dock inte beaktas i fall som avses i femte stycket tredje meningen.

  I de fall den försäkrade är i behov av någon åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap., ska bedömningen enligt tredje-sjätte styckena göras med beaktande av den försäkrades arbetsförmåga efter en sådan åtgärd.

  När det beräknas hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga enligt tredje-sjätte styckena styckena ska dagar i sjukperioder läggas samman, om den försäkrade

  1. har förvärvsarbetat under en period om mindre än 90 dagar mellan sjukperioderna, eller
  2. inte har förvärvsarbetat alls mellan sjukperioderna.

  Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning enligt fjärde- sjätte styckena ska göras i förhållande till högst ett heltidsarbete.

  Vid prövning av den försäkrades rätt till sjukpenning för tid under vilken han eller hon annars skulle ha uppburit föräldrapenning, ska arbetsförmågan anses nedsatt endast i den utsträckning som den försäkrades förmåga att vårda barnet är nedsatt på grund av sjukdomen.

  Om den försäkrade uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt denna lag eller särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, ska vid prövning av den försäkrades rätt till sjukpenning bedömningen av hans eller hennes arbetsförmåga ske med bortseende från den nedsättning av förmågan eller möjligheten att bereda sig inkomst genom arbete som ligger till grund för den sjukersättning, aktivitetsersättning, pension eller livränta som utges.

  För en försäkrad som förvärvsarbetar med stöd av 16 a kap. 2 § ska nedsättningen av arbetsförmågan, om det inte går att avgöra under vilken tid och till vilket förvärvsarbete nedsättningen är hänförlig, i första hand anses hänförlig till sådant förvärvsarbete som avses i 16 a kap. 2 §.

  För en försäkrad som förvärvsarbetar med stöd av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § ska bedömningen enligt elfte stycket alltid göras som om sjukersättning och livränta utges med oavkortade belopp."

  Tror du att LAGEN ljuger också???? Fy, för din misstänksamhet!!

  Mari
 • Eva "Nej Mari, jag förstår inte vad du pratar om? Varför strå det isåfall så här på FK:s sida: Kan jag få sjukersättning?

  Du kan få sjukersättning om du:" etc ...

  Eva. Därför att du KAN få det - om du samtidigt har nedsatt arbetsförmåga i sån grad att du blir godkänd som förmånstagare i försäkringen. Det spelar ingen roll att du är sjuk, ifall FK ser att du har arbetsförmåga kvar. Då blir det "nej" på utbetalningen.

  Se här vad Kundtjänsthandläggare Ida skrivit "När man ansöker om sjukpenning ska Försäkringskassan bedöma vad man har för arbetsförmåga. Om Försäkringskassan bedömer att man trots sin sjukdom eller besvär har en arbetsförmåga kan man inte få sjukpenning. För att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) behöver man då återgå i arbete eller på annat sätt skydda sin SGI, exempelvis genom att vara aktivt arbetssökande genom Arbetsförmedlingen.

  Försäkringskassans uppdrag är att följa lagarna och vi ha inte rätt att fatta beslut utifrån andra bestämmelser än de som Riksdagen fattat beslut om."

  Det står om tittar en bit ner på denna sidan: https://forsakringskassan.kundo.se/org/forsakri...
  /Mari

  Mari
 • Vet du Mari, Lagen ljuger nog inte men jag tror att många som är sjuka inte förstår vad det står där. Många blir snurriga av att läsa såna långa lagtexter.
  Men de som ljuger är FK som många ggr inte följer varken Socialbalken eller Förvaltningslagen. Trots att många uppfyller kriterierna och gör rätt så gör FK fel många ggr. och detta har nog FK satt i system för det är nästintill omöjligt att få FK att rätta till sina egna fel, vilket är stora grova tjänstefel och den sjuke får lida!

  Eva
 • Mari, om man inte har någon som helst arbetsförmåga men FK ändå tycker det, trots alla slags rehab, läkaryttranden mm då? Och AF tycker man inte ska vara där för att man är för sjuk och skriver in en och man får gå hem?

  Eva
 • Ja Eva. Men jag tyckte det var mycket obehagligt att bli ifrågasatt då jag berättade hur lagen kom att ändras och hur det ser ut idag. Det har nämligen blivit mycket stora ändringar i vad som sker, sedan läkarnas intyg inte längre är grunden för bedömning, utan bara fungerar som "stöd" då handläggarna själva bedömer arbetsförmågan. Mycket stora! Jag själv vill ha tillbaka sjukförsäkringen som den var då läkarens bedömning om sjuk var avgörande.

  Den sjuke får lida, som sagt ... det är inte bra idag.

  Mari
 • "Mari, om man inte har någon som helst arbetsförmåga men FK ändå tycker det, trots alla slags rehab, läkaryttranden mm då? Och AF tycker man inte ska vara där för att man är för sjuk och skriver in en och man får gå hem?" Ja det är ju där skillnaden märks nu. Eftersom det nu är handläggarens bedömning som gäller för arbetsförmåga. Så .. .anser de att du har det, blir det inga pengar numera. De själva förklarar det såhär: Du kan ha brutit benet - men kan ju ändå åka taxi till jobbet och ta hand om papper! Alltså har du arbetsförmåga"

  Det är mest folk med litet komplicerade åkommor, som tar tid att läka ut, som drabbas nu i det här systemet. Jag tycker inte om det alls. Att knuffa vissa till arbete för tidigt (eller i vissa fall - från en deltid de klarar av på ett jobb de känner till, till att gå arbetslösa) är ju något som kan göra människor sjukare "i onödan" :c..

  Mari
 • Eva och andra !
  Bry er inte om Mari!

  Det stämmer inte. Mari! Vad är det du själv strider för?? Du verkar inte riktigt relevant i dina inlägg, förtydliga gärna så det inte missförstår ännu mer?

  Vad för ersättning är det du vill ha? Har du arbetat upp höga inkomster? Eller vad handlar dina märkliga inlägg om???

  Något stämmer inte....Du är väldigt otydlig i dina inlägg!

  Anna
 • Men nu trodde jag det var FK som skulle svara här på våra funderingar men som vanligt så när de väl kommer in så hänvisar de hit och dit och sätter ut länkar. Men svara då på en sak om läkarintygen inte gäller längre, kan de sjuka komma till FK istället så slipper de jaga sina läkare vars intyg ändå är värdelösa? Jag menar FK har väl sina rådgivningsläkare som de ändå anlitar och deras ord är visst bättre värt än den läkare som den sjuke har.

  Eva
 • Anna. Du är inte sann .. vad är otydligt? Jag strider för en återgång av sjukförsäkringen så som den var innan 2011. Så som den var när läkarnas intyg var det som avgjorde om man fick ersättning eller inte. Jag vill itne att det ska vara som nu, när dessa intyg bara fungerar "som stöd" för handläggarnas beslut om hur litet eller mycket arbetsförmåga man har.

  Vad är det du inte förstår? Jag har försökt förklara flera gånger exakt vad jag inte gilalr,. Jag har visat det med artikel från då när det begav sig, jag har länkat till försäkringskassans egen Kundtjänsthandläggare Ida när hon skriver precis det jag själv skriver, jag har dessutom kopierat in den lagtext som allt bygger på. Hur kan jag vara tydligare?

  Du, däremot .. .kan inte ens säga vad som inte stämmer!

  Sluta med att påstå att jag ska ignoreras när jag har visat på så många sätt att jag har rätt, och du inte ens kan berätta vad som är fel.

  /Mari

  Mari
 • Vad jag menade med mitt "Stopp och belägg"...
  ...just det jag skrev eftersom det skrivits och uppmanats til att ringa "belasta" FK's handläggare så mycket som möjligt med frågor av alla de slag.

  Om "vem det nu var" som ställde frågan till mig och samtidigt undrade om jag (?) jobbade på FK så hänvisar jag till mina tidigare inlägg i tråden där det framgår ganska tydligt vart jag står i det hela.

  Då tråden handlat om den förändring som inträdde den 1 november 2016 gällande förändrade rutiner vid handläggning av rätten till sjukpenning och att vid varje nytt tillkommande läkarintyg i ett pågående sjukfall, den knepiga men enligt FK rätta tolkningen av förvaltningsrättsliga principer, förändringen där vi nu utöver sjukanmälan ska yrka på sjukpenning...

  Tvungen att "andas" eftersom meningen blev så lång.

  Det har här mao diskuterats eller rättare sagt försökts från otroligt många håll få fram KONKRETA SVAR på raka enkla frågor om just den förändring som inträdde den 1 november i år och denna uteblivna samhällsinformation...

  Det framkom också att den numer, i slutna kretsar, så omtalade "kryssrutan" var enormt viktig att inte missa efter 1 nov 2016.

  Sedan framkom det att kryssrutan ej ännu hade påbörjat sin existens (en bit in i november) trots att i stort sett allt hängde på denna....

  Det var de svåra arbetet med att få till de tekniska lösningarna vilket också angavs vara orsaken till att det var så svårt att få med ett datum på huvudwebbens startsida där man skrämde upp människor med att man inte längre behövde betala ut sjukpenning under utredningstiden om rätten därom.

  (Återkommer till UTREDNINGSTIDEN som hänget samman med mitt "Stopp och belägg m".)

  Men först en tyst sekund som återföljs av ett öhhh...

  SVÅRIGHETER MED DE TEKNISKA BITARNA...

  Hahaha ...

  (Datumet och en liten ruta.)

  Det var faktiskt riktigt roligt mitt i allt elände då det inte är mycket mer än att knattra in lite via ett tangentbord - OM personalen som sköter om webb, systembitarna och bla ser till att detta forum funkar - Ja OM de fått instruktioner om att att införa förändringar i rätt tid eller ja, ens fått reda på detta så vore det fixat på ett litet kick.

  En e-myndighet som skyller på de tekniska svårigheterna - jisses...

  kliar mig i huvudet

  Det har varit missvisande och hel tyg felaktiga svar på envetna frågor som senare rättats till.

  Det visar verkligen hur väl man informerar och förbereder sin personal på så viktiga förändringar där människor som är för sjuka för att orka eller kognitivt påverkade av skada eller sjukdom INTE har en chans...

  VAD DET MER BEVISAR ÄR:
  Att en anmälan om arbetsmiljön vore på sin plats eftersom de anställda inte kan leva upp till allt vad lagen skrivet om myndigheter och dess ansvar.

  Och deras taskiga arbetsmiljö innebär direkta och indirekta hälsorisker - personalen blir überstressad, utmattade, och deras ohälsa påverkar det arbete de ska göra med utredningar om sjukpenning bla - och dey vat vad dom diskuterades III denna tråd.

  Ska vi ens kunna få sjukpenningens utredning gjord och handlagd inom de 30 dagar som iaf gällde förr - ja, då kan vi naturligtvis INTE börja okynnesringa för att BELASTA FK's handläggare...

  Det slutar ju enbart med att ALLA handläggningar gällande sjukpenning tar en oändligt lång tid och... Ja, stoppade utbetalningar. . TILL VILKEN NYTTA?

  För att förändra så måste frågorna ställas högre upp i leden.
  De måste synliggjöras och media skärpa till sig och riktigt granska hur det är ställt på alla nivåer i en sådan här förändringsprocess - från början till slutet.

  Är det fortfarande någon som undrar över mitt STOPP gällande att verkligen BELASTA handläggarna?

  Belasta överhuvudena istället och försök att inte ta texter skrivna i ett forum allt för personligt...

  Mvh

  Marie
 • Hej!

  När man har gjort en ansökan om sjukpenning gäller att förmånshandläggaren väger samman all information i ärendet och fattar ett beslut.
  Som underlag finns det medicinska underlaget från behandlande läkare, ansökan från den försäkrade och utredning om den försäkrades arbetsförhållanden.
  Om handläggaren behöver stöd i tolkningen av läkarintyget har de möjlighet att ta hjälp av en försäkringsmedicinsk rådgivare.

  Det är handläggaren som gör bedömningen i ärendet, även om de har konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare.

  Det ska göras en bedömning av arbetsförmågans nedsättning utifrån diagnos, funktionsnedsättning samt vad det leder till för aktivitetsbegränsning.
  Aktivitetsbegränsningen ska beskrivas så att man förstår att den är en följd av diagnosen och den funktionsnedsättning som beskrivs i intyget.

  Här finns information i vår vägledning om sjukpenning vad som ska framgå i ett läkarintyg som ska ligga till underlag för en bedömning av arbetsförmågans nedsättning. (Sidan 219 och framåt)

  Hur man går till väga för att ompröva eller överklaga ett beslut har vi svarat på tidigare i Vart skickar jag en överklagan?.

  Hälsningar

  Ida
 • Jag vill uppmana er att tänka på vad ni skriver i vårt forum. Detta är inte ett diskussionsforum utan ett forum där man kan söka svar på sin generella fråga om sjukförsäkringen.

  Då den här specifika tråden inte längre handlar om generella frågor angående sjukförsäkringen kommer jag låsa tråden.
  Det kommer inte vara möjligt att göra fler inlägg i denna tråd men den kommer ligga kvar att läsa på vårt forum.

  Hälsningar

  Ida
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.