Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilket lagstöd finns för att ta reda på någons inkomst?

Lagstöd

Har ni enligt lag (lagstöd) rätt att få reda på personers inkomster?
Får ni begära anställningsavtal? Timlön? Ob?
Får skatteverket lämna ut personers inkomster till er?
Har försäkringskassans anställda tystnadsplikt!?

Återkommer

Kommentarer

 • Hej Martin!

  Försäkringskassans utredningsbefogenheter framgår av socialförsäkringsbalken  (110 kap. 14 § 1 SFB). Där framgår att när det behövs kan handläggare på Försäkringskassan göra en förfrågan kring uppgifter som behövs för utredning av ett ärende hos arbetsgivare och andra myndigheter gällande exempelvis inkomst.

  Statliga myndigheter, såsom skatteverket och även arbetsgivare är skyldiga att svara på Försäkringskassans förfrågan om uppgifter. Det framgår av socialförsäkringsbalken (110 kap. 31 § SFB).

  Huvudregeln om socialförsäkringssekretess regleras av offentlighets och sekretesslagen (28 kap. 1 §). Här framgår att sekretess gäller hos Försäkringskassan gällande uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Det betyder att handläggare på Försäkringskassan inte får lämna ut uppgifter om detta om det kan antas att den enskilda skulle lida men av detta. Du kan läsa mer om detta i vägledningen offentlighet eller sekretess på sida. 43 och framåt.

  Hälsningar
  Camilla

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.