Till senaste kommentaren

Kan man ändra hur många karensdagar man har som egen företagare?Kommentarer  • Karensdagar är dagar i början av en sjukskrivning då man inte får ersättning. Som egen företagare kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar.

    Man kan ändra det antal karensdagar man har. Man kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift. Under karenstiden får du ingen sjukpenning. Du kan ändra antal karensdag på mina sidor genom att fylla i anmäl karenstid som egen företagare.

    När du fyllt 55 år kan du inte ändra till en kortare karenstid.
    Här på vår hemsida kan du hitta mer information om sjukpenning för dig med enskild firma.


    Försäkringskassan
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.