Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur säkra min SGI nu när jag blir arbetslös och ska studera utan CSN?

Hej,
Läser om hur jag kan skydda min SGI om jag studerar  och inte får CSN-stöd. Jag blir arbetslös i höst och ska då läsa heltid, (med studiestöd från TRS - är för gammal för  CSN). Det blir inget glapp mellan arbete och studier och enligt er information så är min SGI då också skyddad?  Behöver jag göra något särskilt (skicka in antagningsbesked tex till försäkringskassan) för att min SGI ska vara skyddad? eller är det ngt jag gör den dag OM/då jag ev blir sjuk? Och när i så fall? 1a sjukdagen?, efter en vecka...? Har aldrig varit i den här situationen tidigare så det är mycket jag inte vet.
Tacksam för information.

Kommentarer

 • Hej Lotta!

  Från och med den 1 juli 2018 finns ett nytt SGI-skydd som gäller vid studier utan studiestöd.
  De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att omfattas av detta SGI-skydd är att studierna bedrivs på minst halvtid och är på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år. För att SGI ska vara skyddad måste studierna berättiga till studiemedel enligt studiestödslagen. Regeringen bestämmer med stöd av 3 kap. 2 § studiestödslagen vilka studier som studiemedel får lämnas för.

  Du behöver inte skicka någonting till Försäkringskassan. Om du skulle bli sjuk efter studierna, går miste om inkomst och ansöker om sjukpenning kommer vi att utreda om din SGI är skyddad under studietiden.  Hälsningar
  Åsa Kundtjänsthandläggare
 • Tack!, men ponera att jag blir sjuk under två - tre veckor och kan inte studera, kan jag söka sjukpenning då, eller funkar inte det iom att jag inte har CSN?
  Lotta
 • Hej Lotta!

  Om man blir sjuk under studier är det bara om man har ersättning från CSN som det är aktuellt att anmäla detta till Försäkringskassan, som då kan godkänna sjukdomsperioden till CSN.

  Om man som i ditt fall inte har ersättning från CSN är det inte aktuellt att anmäla sjukdom till Försäkringskassan då man inte går miste om någon inkomst under sjukdomsperioden.

  Hälsningar
  Camilla Kundtjänsthandläggare
 • Tack! Då vet jag mera.
  Lotta
 • Hej, om jag väljer att fortsätta studera när jag fått barn och inte kommer använda CSN utan enbart föräldrardagar, är min SGI då ändå skyddad? Jag läser till grundskolelärare och som jag förstod det på inläggen ovan är SGI skyddad om jag läser en utbildning som är CSN-berättigad (som den jag läser är).
  Sophie Nilsson
 • Hej Sophie!

  Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är skyddad om du studerar på halvtid, eller mer än halvtid, på en utbildning som berättigar CSN.

  Du kan läsa mer om SGI-skydd vid studier i avsnitt 7.2.1 i Försäkringskassans vägledning om SGI och SGI-skydd. 

  Den som är föräldraledig har även skydd för sin SGI fram till barnets 1-årsdag.

  Hälsningar
  Madeleine Kundtjänsthandläggare
 • Hejsan,

  Jag har en fråga angående SGI.
  Jag var sjukskriven efter jobb och hade ganska bra SGI.
  Efter sjukskrivningen studerade jag, men utan CSN mellan 21/8-15/10 2017 efter sjukskrivning.
  Betyder detta att min SGI inte är skyddad?
  Har försökt att leta lite på nätet men får ingen riktig klarhet. Ser att det är andra regler från 2018. Gäller dessa regler inte mig även fast utbildningen varade till oktober 2018.
  Jag tycker det är helt galet att SGI´n inte skyddas om man studerat utan CSN. Jag kunde inte ta CSN hela studieperioden på grund av att jag inte hade tillräckligt med veckor kvar men detta verkar drabba mig väldigt illa.
  Men försöker göra rätt för sig men ändå så blir det bara katastrof i slutändan.
  Tacksam om ni kunde ge mig klarhet i detta.

  Vänliga Hälsningar // Victoria
  Victoria
 • Hej Victoria!

  Här på forumet svarar vi på generella frågor kring sjukförsäkringen och kan därför inte besvara din fråga specifikt. Du kan kontakta oss på 0771-524 524 för att hjälp kring din situation.

  Generellt och utifrån vad du säger, SGI skydd vid studier utan CSN gäller från och med den 1 juli 2018 men inte innan. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att omfattas av detta SGI-skydd efter 1 juli 2018 är att studierna bedrivs på minst halvtid och är på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år.

  För att SGI ska vara skyddad måste studierna berättiga till studiemedel enligt studiestödslagen. Regeringen bestämmer med stöd av 3 kap. 2 § studiestödslagen vilka studier som studiemedel får lämnas för.

  Hälsningar
  Roberto Kundtjänsthandläggare
 • Hej!
  Gäller de nya reglerna (att SGI är skyddad vid studier utan CSN) även om studierna (ett längre program) påbörjades före 1 juli 2018? Alltså om man nu skulle läsa tex termin 4 utan studiestöd våren 2019.
  I SGI-guiden på försäkringskassans hemsida står att ”din sgi är skyddad om du påbörjade utbildningen tidigast 1 juli 2018”.
  Anna
 • Hej Anna!

  Reglerna gäller från och med den 1 juli 2018 och inte för tid innan.


  Hälsningar
  Åsa Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  Jag har tidigare arbetat i flera år men har sedan juli 2018 varit tjänstledig från mitt jobb för att utföra forskningsstudier (doktorandstudier) som finansierats av separata stipendier. Jag läser på hemsidan att SGI kan skyddas utan CSN om du "varit ledig från din anställning för att studera in ditt eget yrkesområde. Din SGI är då skyddad även om fu inte tagit studiestöd".

  Mina doktorandstudier är i allra högsta grad inom mitt yrkesområde (Medicin). Betyder det att min SGI är skyddat trots att jag inte tagit CSN?

  Stort tack,

  Sofia
  Sofia
 • Hej Sofia!

  Ja, SGI-skydd kan tillämpas för den som är tjänstledig från sin anställning för att studera så länge studierna bedrivs i det egna yrkesområdet. Skyddet kan även gälla om man inte är tjänstledig från något arbete men ändå studerar inom eget yrkesområde, dock högst ett år i sådana fall. Skyddet gäller även om studierna inte finansieras med studiemedel från CSN.

  Hälsningar
  Alejandro Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  Tack för ditt svar!
  Så, eftersom jag är tjänstledig från arbete är min SGI skyddad även om jag är tjänstledig längre än 12 månader?

  Räknas doktorandstudier?
  Vem bestämmer vad som räknas som studier?

  Sofia 

  Sofia
 • Hej Sofia!

  Ja, om man är tjänstledig från sitt arbete för att studera inom det egna yrkesområdet så gäller SGI-skyddet under hela den tid som tjänstledigheten varar, även om det överstiger 12 månader.

  Doktorandstudier och postdoktorala studier kan betraktas som studier inom eget yrkesområde.

  Om SGI-skydd ska föreligga under studier som inte finansieras med studiestöd måste studierna vara på minst halvtid och vara sådana studier som studiemedel får lämnas för, trots att man inte tar ut några studiemedel under utbildningstiden.

  Hälsningar
  Alejandro Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  FK:s svar till Lotta den 22 augusti stämmer inte med regeringens intention med reformen. Tanken är att ge ett reellt ekonomiskt skydd för den som studerar utan studiemedel, se text nedan. Man ska alltså kunna få sjukpenning även om man inte har lön.

  Finns det något domstolsprejudikat på att FK:s tolkning ovan är korrekt?

  "Många studerande finansierar sin utbildning med studiestöd, andra genom arbete eller sparade pengar. Hur du finansierar dina studier kan få stora konsekvenser om du blir sjuk eller förälder under studietiden. Detta då dagens system bara skyddar din tidigare inkomst om du tar ut fullt studiestöd under hela utbildningen. Det är så du får din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad, alltså den summa som din sjukpeng eller föräldrapeng beräknas på. Om du inte tar ut fullt studiestöd eller har för hög ålder för att få studiestöd, riskerar du att få en sämre eller ingen ersättning om du blir sjuk.
  Därför skickar regeringen nu ut ett förslag för synpunkter från centrala aktörer som stärker skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd. Det kommer att göra det tryggare för fler att växla mellan arbete och utbildning, vilket underlättar för karriärväxling och omställning på en modern arbetsmarknad. 

  Annika Strandhäll
  Socialminister (S)

  Gustav Fridolin
  Utbildningsminister (MP)"

  https://www.expressen.se/debatt/forbattra-sgi-skyddet-for-de-som-studerar-/

  Lasse
 • Hej Lasse!

  Sjukpenning är en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om man studerar och har studiestöd och sedan blir sjuk så man inte kan studera så får man inte sjukpenning från Försäkringskassan utan man ansöker om att få behålla sitt studiestöd under sjukperioden. Det är alltså två skilda saker.

  Bestämmelsen ovan (frågan och svaret från augusti 2018) rör skydd av ens sjukpenninggrundande inkomst (SGI). SGI är inkomst från arbete och det som
  ersättningar från Försäkringskassan såsom sjukpenning och föräldrapenning baseras på. Under tiden man studerar kan man skydda sin SGI så den sedan aktiveras igen efter att studierna har upphört. Tidigare var man tvungen att uppbära studiemedel från CSN för att skydda sin SGI under studietiden.

  Från och med 1 juli 2018 kom ett nytt SGI-skydd som gäller även vid studier utan studiestöd. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att omfattas av detta SGI-skydd är att studierna bedrivs på minst halvtid och är på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år. För att SGI ska vara skyddad måste studierna berättiga till studiemedel enligt studiestödslagen. Regeringen bestämmer med stöd av 3 kap. 2 § studiestödslagen vilka studier som studiemedel får lämnas för.

  Som framgår i den text du bifogat från socialminister Annika Strandhäll syftar det till att ge ett bättre SGI-skydd för de enskilda.

  Hälsningar
  Camilla Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  För att kunna uppbära sjukpenning måste alltså en studerande som blir sjuk (och som inte har någon anställning att återgå till) anmäla sig till arbetsförmedlingen som arbetssökande och samtidigt avbryta sina studier. Därefter går det ansöka om sjukpenning. Är det rätt uppfattat?
  Lasse
 • Hej Lasse!

  Sjukpenning är en ersättning för inkomst man går miste om.

  Om man enbart studerar och inte arbetar så har man ingen inkomst av arbete, man går alltså inte miste om någon lön när man blir sjuk och kan därför inte få sjukpenning. Om man studerar är det vanligt att man får studiemedel från CSN, blir man sjuk så man inte kan studera kan man ansöka om att Försäkringskassan ska godkänna ens sjukperiod till CSN. Det innebär att man får behålla sitt studiemedel under tiden man är sjuk från studier.

  Om man både studerar och arbetar och blir sjuk kan man ansöka dels om att Försäkringskassan ska godkänna ens sjukperiod till CSN så man får behålla sitt studiemedel under sjukperioden. Man kan även ansöka om sjukpenning för den inkomst man går miste om på grund av sjukdom. Då kan man ha rätt till sjukpenning baserat på den lön man har från sitt arbete vid sidan av studierna.

  Här på vår hemsida finns mer information om sjukdom under studietid.

  Om man blir så sjuk att man måste avbryta sina studier kan det vara så att man har rätt till sjukpenning baserat på den arbetsinkomsten man hade innan man började studera, förutsatt att man har skyddat sin sjukpenninggrundade inkomst. En utredning kring ens sjukpenninggrundande inkomst görs då i samband med att man ansöker om sjukpenning.

  Hälsningar
  Camilla Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  Måste den studerande i ditt sista exempel anmäla sig til arbetsförmedlingen som arbetssökande för att kunna komma i fråga för sjukpenning?
  Lasse
 • Hej Lasse!

  Under tiden man har ett pågående sjukpenningärende hos Försäkringskassan så behöver man inte registrera sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är inte heller möjligt då man inte kan vara aktivt arbetssökande under pågående sjukperiod. Detta gäller även om ens studier avbryts under den tiden man har ett pågående sjukpenningärende.

  Efter att sjukperioden upphört i det fall man inte återgår till sina studier behöver man registrera sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att man gör det för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst.

  Hälsningar
  Camilla Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  Det innebär alltså att FK:s sista svar ovan till signaturen ”Lotta” den 22 augusti behöver revideras.

  ”Hej Lotta!
  Om man blir sjuk under studier är det bara om man har ersättning från CSN som det är aktuellt att anmäla detta till Försäkringskassan, som då kan godkänna sjukdomsperioden till CSN.

  Om man som i ditt fall inte har ersättning från CSN är det inte aktuellt att anmäla sjukdom till Försäkringskassan då man inte går miste om någon inkomst under sjukdomsperioden.

  HälsningarCamilla Kundtjänsthandläggare22 Aug ””
  Lasse
 • Hej Lasse!

  Frågan som du hänvisar till ovan från Lotta gäller vad man ska göra om man blir sjuk under en period och inte kan studera. Lotta undrar om man kan ansöka om sjukpenning då eller om det inte fungerar i det fall man inte har CSN.

  I mitt svar förklarar jag att om man blir sjuk under studier och man bara har ersättning från CSN, det vill säga man har ingen inkomst från arbete så kan man inte få sjukpenning från Försäkringskassan då man inte går miste om någon inkomst från arbete. Då kan inte Försäkringskassan betala ut sjukpenning. Däremot kan man ansöka om att Försäkringskassan ska godkänna sjukperioden till CSN för att man på så vis ska kunna behålla ens studiemedel under perioden man är sjuk.

  Om man inte arbetar eller har ersättning från CSN så finns det ingen ersättning man går miste om, då kan Försäkringskassan varken ersätta en med sjukpenning eller godkänna en sjukperiod till CSN.

  Det som vi tidigare har diskuterat rör skydd av ens sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om man tidigare har arbetat och kvalificerat sig för en SGI och sedan börjar studera är det viktigt att skydda sin SGI. SGI:n hålls vilande under tiden man studerar och kan sedan aktiveras igen när studierna upphör förutsatt att man skyddat den.Tidigare var det så att man behövde uppbära studiemedel för att skydda sin SGI.

  Från 1 juli 2018 kom som vi nämnt tidigare i detta inlägg ett nytt SGI-skydd som gäller även vid studier utan studiestöd.

  De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att omfattas av detta SGI-skydd är att studierna bedrivs på minst halvtid och är på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år. För att SGI ska vara skyddad måste studierna berättiga till studiemedel enligt studiestödslagen. Regeringen bestämmer med stöd av 3 kap. 2 § studiestödslagen vilka studier som studiemedel får lämnas för.

  Hälsningar
  Camilla Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  1. Hur visar den försäkrade att studierna har upphört?
  2. Är det inte möjligt att återuppta studierna efter ett tillfrisknande?
  3. Om svaret på ovanstående fråga är jakande; hur lång tid ska sjukdomsperioden i så fall vara för att det ska anses att studierna har upphört, och man därmed kan komma ifråga för sjukpenning?

  Lasse
 • Hej Lasse!

  Om man har ett pågående ärende hos Försäkringskassan och något förändras i ens omständigheter såsom du beskriver ovan att ens studier upphör så ska man meddela Försäkringskassan det direkt. Det gör man genom att kontakta handläggare i ärendet och informera om förändringen.

  Såklart kan man återuppta studier efter en sjukperiod. Hur man går tillväga då är inte en fråga för Försäkringskassan utan man vänder sig då till sin utbildningsgivare eller CSN om man har ytterligare frågor.

  Det finns ingen tidsbestämmelse för det, om man blir så sjuk att man måste avbryta sina studier så kan det vara så att man har rätt till sjukpenning baserat på den arbetsinkomsten man hade innan man började studera, förutsatt att man har skyddat sin sjukpenninggrundade inkomst. Handläggare i ärendet kommer då att utreda detta.

  Hälsningar
  Camilla Kundtjänsthandläggare
 • Hej!

  Vad är då skillnaden mellan att "upphöra med studier" och att göra ett tidsbegränsat avbrott i studierna pga sjukdom?. Hur lång ska sjukdomsperioden vara för att den ska betecknas som ett upphörande av studierna?

  Den försäkrade kan inte vid insjuknandet heller veta om sjukdomen är av en sådan art den kan innebära ett upphörande av studierna enligt FK:s bedömning, vilken den nu är.

  Slutsatsen måste vara att det fall som signaturen Lotta beskriver ovan ska betecknas som att hon upphör med studierna under ett par veckor och därmed har rätt till sjukpenning. Annars skulle hon inte kunna sjukanmäla sig förrän det stod klart att hon var tvungen att avbryta studierna definitivt. 


  Lasse
 • Hej Lasse!

  Det är inte Försäkringskassan som avgör om man ska avbryta sina studier på grund av sjukdom. Frågor om avbrott av studier på grund av sjukdom behöver man istället vända sig till  CSN eller sin utbildningsgivare för att få svar på.

  Om man enbart är studerande så har man ingen inkomst från arbete man går miste om då man blir sjuk. Under tiden man är sjuk kan man ansöka om att få behålla studiemedlet från CSN så man inte blir återbetalningsskyldig till dem sedan.

  Hälsningar
  Camilla Kundtjänsthandläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.