Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Har regelverket således ändrats sedan 1 januari 2010, då nya regler infördes?

Hej Camilla!

Du skriver i sista stycket (din kommentar 23/1-19) att:
"När ett arbetsmarknadspolitiskt program tar slut behöver man fortsatt skydda sin SGI genom att vara aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Om man istället återgår i arbete eller får ett nytt arbete så görs en utredning rörande om denna inkomst kan ligga till grund för en ny SGI."

Har regelverket således ändrats sedan 1 januari 2010, då nya regler infördes?

Bakgrunden till att dessa regler infördes 2010 framgår av FK:s Vägledning 2004:5 under punkten 8.5 vid rubriken ”Läs mer”. Där står det:
 

Den 1 juli 2008 infördes nya bestämmelser för sjukpenning och sjukersättning. Det innebar att man begränsade dagarna för hur länge en försäkrad kunde få sjukpenning. Även rätten att få tidsbegränsad sjukersättning avskaffades. Samtidigt upphörde möjligheten att få tillbaka SGI efter en period med sjukersättning. Enligt övergångsbestämmelserna skulle det vara möjligt att bevilja tidsbegränsad sjukersättning längst till och med december månad 2012 (prop. 2007/08:136, avsnitt 10.2.2).
 
Bestämmelsen om att få tillbaka sin tidigare SGI efter en period med sjukersättning eller aktivitetsersättning återinfördes dock den 1 januari 2010. Anledningen var att den försäkrade annars inte skulle kunna få sjukpenning vid längre tids sjukdom om han eller hon deltog i ett program hos Arbetsförmedlingen (prop. 2009/10:45, avsnitt 9, Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen m.m. u samband med förstärkta insatser för återgång i arbete).
 
Anledningen till att bestämmelsen kom att gälla från och med 1 januari 2010 var att vid den tidpunkten lämnade de första försäkrade sjukförsäkringen på grund av att deras dagar med förlängd sjukpenning eller rätt till tidsbegränsad sjukpenning tog slut. 
 
Bestämmelsen om att få tillbaka tidigare SGI efter en period med sjukersättning är en konsekvens av förändringar i sjukförsäkringen. I förarbetena framgår det att den riktade sig till viss målgrupp, nämligen till försäkrade som hade tidsbegränsad sjukersättning.

 

Sammanfattningsvis tolkar jag lagtexten och FK:s egen vägledning att en försäkrad, efter genomgången ALI, var garanterad att få tillbaka hela sin tidigare SGI.
Stämmer inte detta?

 
Tacksam för ett snabbt svar!
Trevlig dag!
/ Anders

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.