Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Förstår inte det här med SGI

NU undrar jag om man ska skydda sitt SGI när man är sjuk och har heltidsanställning så säger ni på FK att man ska gå till AF för att skydda sitt SGI! Där ska man skrivas in och aktivt söka jobb? Fast man är sjuk?
På AF:s Kundrelationer säger de att FK säger fel, om man har heltidsanställning och läkarintyg på sjukdom så ska man inte det!?
Jag menar om man har ett heltidsjobb och blir långtidssjuk, hur menar ni att man ska söka jobb om man är så sjuk så man inte kan söka jobb, och jobb har man ju, så varför ska man gå dit till AF för att söka jobb när man är sjuk?
Borde det inte göras lite om i denna konstiga regel där nu många tusentals "ramlat mellan stolarna"? Folk ska inte "ramla mellan några stolar" och nollas hur som helst om man har ett heltidsarbete och läkarintyg på att man är helt sjuk! Denna trygghet måste ALLA ha som inte missköter reglerna!

Kommentarer

 • Och här vill jag tillägga att en del som missat detta med en dag eller så för de varit för sjuka för att ens kunna gå, ja de straffas direkt för det fattades en dag och då har FK nollat deras SGI? Så får det ju inte gå till. En människa som är så sjuk ska inte behöva gå någonstans! Detta måste kunna lösas på annat vis!
  Som en parantes kan jag bara tillägga också att själv gjorde jag exakt som FK sa, gick till AF den dag som FK sa för att skydda mitt SGI, ändå blev den nollad???? Någonstans måste detta ses över hos FK, det får inte gå till så här!

  Eva
 • Hej Eva!

  Enligt regelverket i socialförsäkringen måste man den första vardagen efter att sjukpenningärendet avslutats skriva in sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen i samma omfattning som man tidigare arbetade för att tidigare SGI ska skyddas. Det räcker alltså inte att bara vara inskriven hos Arbetsförmedlingen utan man måste vara aktivt arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande.

  Det krävs politiska beslut för att regelverket ska ändras.

  Man kan från sidan 203 läsa om SGI-skydd för arbetslösa i Vägledningen för sjukpenninggrundande inkomst här på vår webbplats.

  Information om detta finns även här i faktabladet om SGI för arbetssökande.

  Hälsningar

  Karin
 • Precis just det hände mej...de 2 dagar som läkaren skickade in läkarintyget försent..menade af att jag skulle varit arbetssökande...därmed blev jag av med sgi;n

  Ulrica
 • Men nu hänvisar ni på FK igen till andra texter, allt för att slippa svara själva.....läs mitt inlägg igen och svara på det!
  Är ni helt handlingsförlamade och har ni ingen talan alls själva?
  Och som en annan sa: Varför ska man behöva skydda något inarbetat för det första, bara det är ju vansinnigt?

  Eva
 • Jag är sjuk har fast arbete och hade tidsbegränsad sjukersättning är fortfarande sjuk och är fortfarande fast anställd får lönespec från mitt jobb varje månad ändå har jag förlorat min sgi varför har haft fast anställning precis hela tiden

  LG
 • Hur fungerar det om ens sjukpenning dras in och man begär omprövning och/eller överklagar till domstol? Om man under tiden överklagan pågår skriver in sig på AF och söker jobb för att få någon ersättning alls? Då antar jag att FK kan hävda att de hade rätt i sin bedömning eftersom den försäkrade nu söker arbete? Hur jävla illa man än far av att tvingas söka arbete osv. Och om den "försäkrade" inte söker arbete så får den försäkrade ingen ersättning alls under den långdragna och osäkra process det innebär att överklaga mot den stora maktinstitutionen Försäkringskassans beslut?

  Och blir det första gången avslag i domstol så nollas definitivt SGI:n och man hamnar i en stor ekonomisk svårighet samt man snurrar vidare i denna maktprocess för att ett antal år senare, efter att ha levt länge på existensminimum (med fortsatta påfrestande kontroller av Soc denna gång), kanske få sjukersättning med absolut lägsta ersättningsnivå eftersom den grundas på inkomsten de senaste åren. Hela processen stressar, gör människor sjukare och mycket fattigare. OCH DETTA UNDER MANTRAT ATT "BRYTA UTANFÖRSKAPET"?

  Är detta rimligt? Vad tycker FK om detta? Har FK någon åsikt om vad som är rimligt och lämpligt? Vilken feedback ger FK till politiker om rådande system? Eller är det bara och endast politiker som från ovan stenhårt styr FK utan att lyssna samt ger pengar till olika mycket dyra reklamkampanjer för att påverka rådande uppfattningar i samhället för att ytterligare dra åt tumskruvarna för utsatta människor?

  Det ska bli intressant att se om FK svarar på detta? Det är väl ändå synnerligen viktigt och alarmerande?

  Johan
 • Hej!

  När man ansöker om sjukpenning ska Försäkringskassan bedöma vad man har för arbetsförmåga. Om Försäkringskassan bedömer att man trots sin sjukdom eller besvär har en arbetsförmåga kan man inte få sjukpenning. För att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) behöver man då återgå i arbete eller på annat sätt skydda sin SGI, exempelvis genom att vara aktivt arbetssökande genom Arbetsförmedlingen.

  Försäkringskassans uppdrag är att följa lagarna och vi ha inte rätt att fatta beslut utifrån andra bestämmelser än de som Riksdagen fattat beslut om.

  Försäkringskassan kan yttra sig angående lagstiftningen när det ligger förslag om nya lagar. Det kallas att Försäkringskassan är en remissinstans och det är också något Försäkringskassan ofta gör. Det är till slut upp till Regeringen att fatta beslut i frågan.

  Hälsningar

  Ida
 • Men herregud, om man ansöker om sjukpenning och är sjuk enligt läkarens intygande så bedömer ju ni på FK att man alltid tydligen har arbetsförmåga!? Ni frångår ju lagen och tar lagen i egna händer!
  Och för att skydda sin SGI behöver man då återgå i arbete eller vara aktivt arbetssökande....men förstår ni inte? Om man inte är arbetsför och inte kan återgå till sitt arbete, hur skyddar min sitt SGI då? Man kan alltså inte återgå i arbete eller aktivt söka jobb! HUR SKYDDAR MAN SITT SGI DÅ????

  Eva
 • Och hur bedöms det om man "aktivt söker arbete" på AF samtidigt som man överklagar ett avslag från FK? Då bör ju rimligen chansen att få rätt vara noll? Och alternativet är att inte få några pengar alls eller försörjningsstöd och även där går man kanske på FKs bedömning och tvingas till något man faktiskt inte klarar? Vem kan bedöma hur ont en person har? Hur en person mår? Vad som gör det bättre eller sämre? På objektiva grunder? Med tillräckligt stor säkerhet? Där man inte lyssnar och tror ett dugg på vad patienten/den försäkrade säger? Blir det "objektivt" först när man kryssar i ett papper eller fyller i skattningsskalor? Eller inte ens då? Eller bara lite godtyckligt sådär? Men inte när man pratar eller skriver och försöker förklara?

  Nu är ju lagarna inte sådär ytterst exakta och arbetsförmåga är ett synnerligen svårt begrepp att bedöma "objektivt" och därför kommer det att bli mera eller mindre fel ibland. Särskilt så dåligt som många läkare skriver utlåtanden idag och där FK avslår t o m utan att be om förtydliganden och med väldigt kort tid att komma in med kompletteringar efter övervägande inför beslut.

  Det finns sannolikt ganska mycket "bedömningsutrymme" i FKs tillämpning av lagen. Men ni har politiska mål att "minska ohälsan" uppifrån som ni utvärderas utifrån.

  Om man under många, många år pressas till något man inte klarar så kommer det sannolikt att hända ytterst tragiska och allvarliga saker. Den sista utvägen när man inte klarar mera. Är mord/dråp/självmord ett s.k. "objektivt undersökningsfynd"? Eller kanske till och med "arbetsförmåga"? Kanske till slut enda utvägen och enda sättet att larma om att det faktiskt inte fungerar alls och där konsekvenser ändå inte spelar någon roll eftersom man inte orkar leva längre ändå. Att snurra runt i detta är inget liv. Inte ens någon som är frisk skulle kunna behålla sin hälsa i detta. Och så undrar man varför ohälsan ökar och satsar på reklamkampanjer för att "fixa till det".

  Johan
 • Så himla bra skrivet Johan och speciellt här känns det väl igen: "Särskilt så dåligt som många läkare skriver utlåtanden idag och där FK avslår t o m utan att be om förtydliganden och med väldigt kort tid att komma in med kompletteringar efter övervägande inför beslut." S gjorde nämligen min förra läkare, skrev ofullständiga läkarintyg. Och när jag ifrågasatte det skrämdes jag och hånades jag av denna läkaren som jag senare anmälde, då han också ljugit i mina läkarjournaler. Men ingen på FK sa någon om att det fattades något i läkarintygen då. Numera så skriver min nya läkare mycket bra och omfattande intyg men det hjälper ff. inte....ni skiter i detta!? Så hur ska en sjuk människa som inte kan återgå i arbetet eller söka jobb, hur ska denne skydda sitt SGI då FK för länge sedan beslutat att sätta ner den på 0:- på eget bevåg???

  Eva
 • Tycker det tar väldigt lång tid här nu för ett svar? Svara gärna på Johans inlägg här ovan och på min fråga!

  Eva
 • Hej!

  Det är förmånshandläggaren som väger samman all information i ärendet och fattar ett beslut. Som underlag finns det medicinska underlaget från behandlande läkare, ansökan från den försäkrade och utredning om den försäkrades arbetsförhållanden. Om handläggaren behöver stöd i tolkningen av läkarintyget har de möjlighet att ta hjälp av en försäkringsmedicinsk rådgivare. Det är handläggaren som gör bedömningen i ärendet, även om de har konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare.
  Handläggarna gör en bedömning av arbetsförmågans nedsättning utifrån samma regelverk. Det ska göras en bedömning av arbetsförmågans nedsättning utifrån diagnos, funktionsnedsättning samt vad det leder till för aktivitetsbegränsning.
  Om Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmågan inte är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom så fattas ett beslut om att man inte har rätt till sjukpenning. Beslutet gäller alltid en viss period. Om man därefter begär omprövning av eller överklagar beslutet så är det samma period som prövas av omprövningsenheten hos Försäkringskassan eller Förvaltningsrätten.

  Man har inte rätt till sjukpenning för samma tid som man är aktivt arbetssökande. När man är aktivt arbetssökande så finns andra möjligheter till ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen. Det kan till exempel handla om a-kassa eller aktivitetsstöd. Däremot kan man fortfarande ha möjlighet att få rätt till sjukpenning för perioden innan man skriver in sig som aktivt arbetssökande (dvs. den period som man har begärt att få prövad igen), under förutsättning att grundbeslutet ändras av Försäkringskassans omprövningsenhet eller Förvaltningsrätten.
  För att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) behöver man återgå i arbete eller på annat sätt skydda sin SGI, exempelvis genom att vara aktivt arbetssökande genom Arbetsförmedlingen.

  Hälsningar

  Karin
 • Vilket svammel,fattar ingenting,inget stämmer med verkligheten.
  Förtydliga tack.

  fia
 • Ja herrejosef, jag säger det samma som fia, vilket svammel och jag fattar inte heller????

  Eva
 • Om det här är ett sätt att få någon att känna sig dum i huvudet så har handläggare Karin lyckats väl.
  Men sanningen är nog den att Karin nog måste läsa på lite bättre innan hon yttrar sig i ärendet för här finns inget rimligt i något hon skriver. Det är motsägelsefullt!
  När all information finns samlat om att ingen arbetsförmåga finns,då säger handläggaren på försäkringskassan -Jo! och därmed blir man av med sjukpenningen(inga procent här inte)
  Vilken tid är det mellan avslaget på sjukpenningen och anmälan till arbetsförmedlingen som ska omprövas. För att få behålla sin SGI så måste man skriva in sig nästkommande dag på arbetsförmedlingen. Är det under nattens timmar man skall begära omprövning för?
  A-kassan har karensdagar,om jag minns rätt,men det som krävs är en liten lögn på heder och samvete att skriva under på att man är arbetsför.

  fia
 • Kopierade detta från en sida,viktigt att veta,om det stämmer..?

  För att skydda sin SGI ska man när man blir utförsäkrad, får avslag ersättning, omedelbart anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  Man registreras då i olika koder.
  Kod 11 - aktivt arbetssökande
  Kod 14 - arbetssökande med förhinder.

  I dessa fall har Försäkringskassan inte accepterat de som registreras i kod 14 med resultat att man har blivit "0-klassad" - ingen SGI - ingen sjukpenning.

  Kan kanske försäkringskassans handläggare svara på detta?

  fia
 • Ja man kan ju undra varför man ska straffas för att man är sjuk? Om man är sjuk kan man inte söka jobb eller vara aktivt arbetssökande och då sätts man i kod 14? Lika med att man blir straffad för att man är sjuk! Poff så blev de av med oss! Ska det verkligen vara så?
  Om man är sjuk, har heltidsarbete och blir sjuk då ska man banne mig inte bli straffad på det här viset! Hur skyddar man sin SGI på annat vis, har jag frågat om tidigare och varför straffar man sjuka så här?

  Eva
 • Sorgligt är vad det är.
  Arbetsgivare som säger upp sjukskrivna och slipper på så sätt ta sitt rehabiliteringsansvar.
  Det finns också Läkare som lämnat sitt yrke då de inte längre kan skydda sina patienter,och att de blir överkörda av dessa försäkringskassans hemliga läkare
  som uttalar sig och ger sin "tolkning" om sjukdom.

  Hoppas att det finns nåt svar på vad man ska göra.

  fia
 • Hej!

  Det stämmer att man ska vara aktivt arbetssökande genom Arbetsförmedlingen för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst.
  I vår vägledning för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) finns ett avsnitt som handlar om vad som gäller när man skyddar sin SGI genom att vara aktivt arbetssökande. Det finns också information om att vi gör en fortsatt utredning om vi får information om att en sökande står som "arbetssökande med förhinder".
  Sidan 203 och framåt.

  Från sidan 205 och framåt finns det beskrivet vad som gäller om man på grund av hälsoskäl inte kan återgå till sitt ordinarie arbete.

  Hälsningar

  Ida
 • "Metodstöd – SGI vid arbetslöshet
  Står inte till arbetsmarknadens förfogande
  Enligt Arbetsförmedlingens definition ska en ”arbetssökande som är
  förhindrad att aktivt söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden
  förekommande arbete” tillhöra sökandekategori 14, vilket är en
  intern kod inom Arbetsförmedlingen. Den information som överförs till
  Försäkringskassan är Står inte till arbetsmarknadens förfogande.
  När Försäkringskassan får svaret Står inte till arbetsmarknadens förfogande
  från Arbetsförmedlingen, ska det ses som en impuls till fortsatt utredning.
  Handläggaren ska först kontakta den försäkrade och därefter eventuellt
  Arbetsförmedlingens kundtjänst för komplettering. Om det därefter fortfarande
  finns oklarheter kan Försäkringskassan kontakta Arbetsförmedlingens
  handläggare."

  "Från och med den 1 juli 2008 kan även vissa försäkrade som inte är
  arbetslösa men som är arbetssökande ha rätt till SGI-skydd (3 § första
  stycket 2 och 3 förordningen [2000:1418]). Det gäller för den som är
  anställd och som på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin
  arbetsgivare eller i den egna verksamheten och är anmäld som arbetssökande
  hos Arbetsförmedlingen."

  Jaha och då undrar man ju varför inte ni på Försäkringskassan har gjort detta? Fortsatt utredning?

  Ja om man då har hälsoskäl och ej kan återgå till något arbete så borde ju detta då gälla eller?

  Eva
 • Jag är ännu en person som hamnat i kläm på grund av att jag varit sjukskriven "för länge".
  Fick beslut från FK igår och idag är jag tvungen att jobba 100% för att skydda min SGI.
  Jag har sedan 3 veckor börjat jobba 25%, men att jobba 100% nu skulle bara innebära att mitt sjukdomstillstånd blir katastrofalt mycket sämre.
  Har testat att jobba 50% tidigare, men det resulterade i en kraftig försämring.
  Det verkar inte spela någon som helst roll för FK att jag har försökt.

  Om jag lyssnar på min kropp och jobbar 25% en tid och sedan ökar arbetsomfattningen succesivt vartefter jag mäktar med, vad händer då med min SGI?
  Jag har siktet inställt på att kunna jobba 100% så småningom.
  Man måste väl kunna få tillbaka samma SGI om man jobbar 100% längre fram i tiden...

  Mia
 • "Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning".

  Hur ser det arbetet ut som ska leda fram till det?
  Om planer finns att sätta blåslampan på läkare som sjukskriver och ev. frånta dem sjukskrivningsrätten..vart finns denna trygghet då?
  Hur har ni på försäkringskassan tänkt att gå tillväga för att dom som blir sjuka ska kunna känna trygghet?
  Ni lever väl inte i tron att sjukdom är något man väljer eller kan välja bort?

  fia
 • Till senaste kommentaren
  SGI

  Är min SGI skyddad om jag är inskriven på arbetsförmedlingen med kod 61?
  fia

  Logotyp: Försäkringskassans kundforum

  Hej Fia!

  Om man har arbetat i minst 6 månader och är anmäld som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen efter att anställningen upphört skyddar man sin SGI.

  Koden har vi ingen uppgift på men hör med arbetsförmedlingen vad den betyder.

  Här finns mer att läsa om sjukpenninggrundande inkomst:
  https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connec...

  Hälsningar
  Helene Kundtjänsthandläggare

  -Hm..Jag vet vad koden betyder.Min fråga handlar om SGI.
  Arbetsförmedlingen hänvisade mig alldeles nyss till försäkringskassan då det är ni som har hand om SGI och bedömer det.
  Men det är Ok,jag får söka svar på annat håll,även om jag tycker att det är märkligt att ni inte vet.,inte kul att hamna mellan er.
  fia

  Hej Fia !

  I detta forum kan vi svara på allmänna frågor som rör sjukförsäkringen och är det så att du har frågor som gäller bedömning av din SGI och har ett pågående ärende så går det bra att kontakta kundcenter på telefonnummer: 0771- 524 524
  Öppettider är Måndag-torsdag 07-18, fredag 07-16 för information eller hjälper dig att förmedla kontakt med personlig handläggare om du har fått någon.

  Här i vår vägledning för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) finns ett avsnitt som handlar om vad som gäller när man skyddar sin SGI genom att vara aktivt arbetssökande:
  https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connec...

  Hälsningar
  Helene Kundtjänsthandläggare

  Bodil:

  Hej, jag heter Bodil och jag är arbetsförmedlare. Hur kan jag hjälpa dig?
  Du:

  Hej. Jag undrar om min SGI är skyddad om jag har kod 61?
  Bodil:

  det är en fråga som du måste ställa till Försäkringskassan.
  Bodil:

  Det är Försäkringskassan som har SGI och reglerna kring det.
  Du:

  jaha? Vet ni inte det?
  Bodil:

  Nej, det är Försäkringskassan som kan svara på reglerna kring SGI.
  Du:

  Tack då.
  Bodil:

  Tack ska ha!

  Hej Fia

  Försäkringskassan kan svara på frågor om SGI men inte den kod du uppger.

  Vi har tidigare informerat dig om vad som gäller SGI som aktivt arbetssökande och även att vi inte har någon uppgift om den kod du nämner. Koden måste vara något som Arbetsförmedlingen kan informera om.

  Har du ytterligare frågor gällande SGI så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-524 524.

  Hälsningar
  Irene Kundtjänsthandläggare

  fia
 • Inget svar på 10 dagar nu om detta:

  "Metodstöd – SGI vid arbetslöshet
  Står inte till arbetsmarknadens förfogande
  Enligt Arbetsförmedlingens definition ska en ”arbetssökande som är
  förhindrad att aktivt söka arbete och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden
  förekommande arbete” tillhöra sökandekategori 14, vilket är en
  intern kod inom Arbetsförmedlingen. Den information som överförs till
  Försäkringskassan är Står inte till arbetsmarknadens förfogande.
  När Försäkringskassan får svaret Står inte till arbetsmarknadens förfogande
  från Arbetsförmedlingen, ska det ses som en impuls till fortsatt utredning.
  Handläggaren ska först kontakta den försäkrade och därefter eventuellt
  Arbetsförmedlingens kundtjänst för komplettering. Om det därefter fortfarande
  finns oklarheter kan Försäkringskassan kontakta Arbetsförmedlingens
  handläggare."

  "Från och med den 1 juli 2008 kan även vissa försäkrade som inte är
  arbetslösa men som är arbetssökande ha rätt till SGI-skydd (3 § första
  stycket 2 och 3 förordningen [2000:1418]). Det gäller för den som är
  anställd och som på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin
  arbetsgivare eller i den egna verksamheten och är anmäld som arbetssökande
  hos Arbetsförmedlingen."

  Jaha och då undrar man ju varför inte ni på Försäkringskassan har gjort detta? Fortsatt utredning?

  Ja om man då har hälsoskäl och ej kan återgå till något arbete så borde ju detta då gälla eller?

  Eva
 • 25 inlägg men denna finns inte där man söker om SGI, hur kommer det sig?

  Eva
 • Detta regelverk skyller ni på Fk-kassan över på politikerna. Är lagen som så att den inte fungerar utan att den drabbar sjuka, så tycker jag att Fk ska framföra detta till politikerna. Ni har det ansvaret.

  Annika Fredriksson
 • Jag har också sökt efter dessa inlägg,som togs bort ett tag verkar det som,vad bra att det återuppstod.
  Jag tror att det glappar i det här med SGI. Ingenting verkar logiskt.
  Men jag väntar på svar av försäkringskassan, för Eva,din fråga är väldigt intressant!!!

  Kanske håller försäkringskassan på att avvecklas??
  I norge har man slagit samman myndigheterna,NAV,och då kanske risken att bli utan sin Sgi
  minskar. Nu hänvisas vi fram och tillbaka,och ord står mot ord.

  fia
 • Hej Eva!

  Jag kan bara svara generellt på vårt forum. Generellt gäller att alla handläggare arbetar enligt vår vägledning. Om man anser att handläggaren inte har följt det regelverk som finns behöver man prata med handläggaren för att få en tydlig förklaring av vad som har hänt i ärendet och hur bedömningen är gjord.
  Om man vill prata med en annan handläggare eller chef angående ett beslut är man välkommen att ringa till kundcenter så kan vi förmedla en kontakt.

  Vi kan inte på detta forum svara på hur en bedömning och handläggning är gjord i ett specifikt ärende.

  Om man inte är aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen så skyddar man inte sin SGI.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Annika!

  Försäkringskassan har möjlighet att yttra sig i samband med att en nya lagar eller förordningar arbetas fram av riksdag eller regering. Dessutom kan Försäkringskassan på eget initiativ lämna förslag på förändringar. Riksdag och regering följer upp statliga myndigheters verksamheter och även i detta arbete har myndigheten möjlighet till dialog med lagstiftaren.

  I detta forum kan vi bara svara på generella frågor om sjukförsäkringen men här kan man lämna synpunkter eller klagomål till Försäkringskassan.

  Hälsningar

  Ida
 • Vilka egna förslag kommer Försäkringskassan lämna till regering/riksdag i denna fråga?
  Det är väl uppenbart för er själva att det inte fungerar?

  Anders
 • Enligt dom 104-10 i Högsta Förvaltningsdomstolen:

  "En person som är inskriven hos Arbetsförmedlingen ska anses anmäld enligt 3 kap. 10 c § får till följd att det saknar betydelse vilken sökandekategori personen placerats i. Om personen i fråga, vid tidpunkten för den första dagen i sjukperioden, kan antas ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han eller hon inte varit sjuk bör kraven vara uppfyllda oavsett i vilken sökandekategori den försäkrade placerats i."

  Lagtexten är i princip identisk i den nya Socialförsäkringsbalken, så detta avgörande i HFD bör fortfarande gälla.

  http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domst...

  Anders
 • Sjukskriven mer än ett år och förordning om jobb och utvecklingsgarantin

  Citat "Kan jag komma tillbaka till jobb- och utvecklingsgarantin? Om du har
  lämnat programmet har du rätt att komma tillbaka till programmet om du
  inte har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor hos din arbetslöshetskassa
  och om du inte blivit erbjuden en anställning. Du får även komma
  tillbaka om den utbildning som du deltagit i, föräldrapenningen eller
  sjukskrivningen inte pågått längre än ett år."

  Vad innebär detta vid sjukdom som är längre än 1 år? när man har inte rätt att komma tillbaka till program vid sjukskrivningen som är längre än 1 år? Blir man nolltaxerad och anvisad till soc? Om den sjukskriven anmäler sig första dagen efter 1 år till AF trots sjukskrivningen som arbetssökande för att skydda sin SGI och aktivitetsstöd men är för sjuk för att delta i programmet, vad händer då?

  Irre

  Irre
 • Hej Irre!

  Generellt gäller att om man inte kan delta längre i Jobb- och Utvecklingsgarantin på grund av sjukdom kan man ansöka om sjukpenning. Sjukpenning kan man få om man har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst samt så länge arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till vanligt förkommande arbeten på arbetsmarknaden.

  Här finns information om vad som gäller när man vill ansöka om sjukpenning.

  För att få svar på om man får vara med på nytt i Jobb- och Utvecklingsgarantin behöver du ta kontakt med Arbetsförmedlingen då de beslutar om man ska vara med i för arbetsmarknadspolitiskt program.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Ida!
  Räcker det att ansöka om sjukpenning, eller krävs det dessutom att man blir beviljad sjukpenning, för att ens SGI ska vara skyddad?
  I förlängningen, om man får avslag på sin ansökan om sjukpenning, är ens SGI ändå skyddad, om AF anser att man är för sjuk för få söka jobb genom dem?

  Anders
 • Hej Anders!

  Generellt gäller att SGI är skyddad under utredningstiden, alltså under den tid som det bedöms om man har rätt till sjukpenning. Om det sedan tas ett beslut att man inte har rätt till sjukpenning behöver man skydda sin SGI senast vardagen efter att man har tagit del av beslutet.

  Man kan skydda sin SGI genom att vara aktivt arbetssökande genom Arbetsförmedlingen. Man ska då vara beredd att ta ett arbete i samma omfattning som den SGI man skyddar.
  Det räcker inte med att vara inskriven på Arbetsförmedlingen man behöver också vara aktivt arbetssökande.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Ida!
  Hur ska man då agera när Arbetsförmedlingen vägrar att skriva in en som aktivt arbetssökande pga att man är för sjuk, medan Försäkringskassan samtidigt anser att man är för frisk för att få sjukpenning?

  Anders
 • Ja det var en bra fråga Anders, hur gör man då? Och om AF skriver in i en kod som heter förhindrad att arbeta ja då är inte ens SGI skyddad!???

  Eva
 • Hej Anders och Eva!

  Försäkringskassan bedömer om man har en arbetsförmåga trots sjukskrivning. Detta görs genom att lägga samman all information i ett ärende.
  Om Försäkringskassan bedömer att man har en arbetsförmåga är också bedömningen att man kan ta ett arbete och där av också vara aktivt arbetssökande.
  Det är inte Arbetsförmedlingen som gör en bedömning av om arbetsförmågan är nedsatt.

  Hälsningar

  Ida
 • Men om FK tar ett felaktigt beslut så hänvisar FK till att överklaga till övre instanser!? Är det inte meningen att då ni på FK och läkaren ska kommunicera som nu Annika Strandhäll sa att de sagt till om redan för ett år sedan? Uppenbarligen så struntar ju FK i läkarens yttranden trots att arbetsförmåga inte finns!

  Eva
 • Om AF ändå vägrar skriva in en som aktivt arbetssökande, hur gör man då?

  Anders
 • Hej Anders!

  Om man har en arbetsförmåga och kan ta ett arbete ska man kunna vara aktivt arbetssökande. Om Arbetsförmedlingen ändå vägrar skriva in en som aktivt arbetssökande behöver man ta det vidare till Arbetsförmedlingen.
  Man kan också prata med sin personliga handläggare på Försäkringskassan för att se om det kan vara aktuellt att ha ett avstämningsmöte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

  Hälsningar

  Ida
 • Men om man ni INTE har någon arbetsförmåga men är ändå anmäld på AF och se denna lagtext: "En person som är inskriven hos Arbetsförmedlingen ska anses anmäld enligt 3 kap. 10 c § får till följd att det saknar betydelse vilken sökandekategori personen placerats i. Om personen i fråga, vid tidpunkten för den första dagen i sjukperioden, kan antas ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han eller hon inte varit sjuk bör kraven vara uppfyllda oavsett i vilken sökandekategori den försäkrade placerats i."???

  Eva
 • Hej Ida!
  När du då har tagit det vidare till Arbetsförmedlingen, och de fortfarande inte vill skriva in dig, samt att Försäkringskassan meddelar att detta får du sköta själv med Arbetsförmedlingen (eftersom FK anser att de har gjort det de ska) hur gör du då?

  Anders
 • Hur många dagar måste man jobba för att SGI ska bli fullständig igen efter att man tappat den?

  Eva
 • Min skyddade SGI sänktes när jag jobbade deltid (2015, från 230k till 90k), trots att jag varit inskriven och aktivt arbetssökande i 7 år. Handläggaren sade att den skyddade SGI:n inte kunde vara högre än min dåvarande deltidslön. När felet uppdagades, förra veckan, så sa FK att det inte gör något eftersom jag inte förlorar några pengar. Ska inte rätt vara rätt?

  Johan Nilsson
 • En mycket intressant diskussion. Tack, jag förstår mer och mer att jag ingenting begriper av dessa regelverk som inte efterlevs.

  Anna
 • Hej Eva och Anders!

  Om Arbetsförmedlingen inte skriver in en som arbetssökande trots att man fått beslut från Försäkringskassan att man inte har rätt till sjukpenning för att arbetsförmågan inte är nedsatt med minst en fjärdedel behöver man ta det vidare hos Arbetsförmedlingen.
  Om man inte är aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen så skyddar man inte sin sjukpenninggrundande inkomst.

  Generellt gäller att när man på nytt har en inkomst som pågår eller förväntas pågå i minst 6 månader så har man rätt till en sjukpenninggrundande inkomst.
  Om man på nytt ansöker om en ersättning görs en utredning om man har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Johan!

  Jag kan tyvärr inte svara på detta forum varför du inte fått till svar att det felaktiga beslutet inte skulle ändras. På detta forum kan vi inte så några enskilda ärenden och bedömningar.

  Prata gärna med handläggaren som har tagit beslutet för att få ett tydligt svar varför bedömningen är gjord på detta vis.

  Hälsningar

  Ida
 • Jag kopierar mina frågor (finns en annan Eva här också som ställer frågor)

  Men om man ni INTE har någon arbetsförmåga men är ändå anmäld på AF och se denna lagtext: "En person som är inskriven hos Arbetsförmedlingen ska anses anmäld enligt 3 kap. 10 c § får till följd att det saknar betydelse vilken sökandekategori personen placerats i. Om personen i fråga, vid tidpunkten för den första dagen i sjukperioden, kan antas ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han eller hon inte varit sjuk bör kraven vara uppfyllda oavsett i vilken sökandekategori den försäkrade placerats i."???

  Men om FK tar ett felaktigt beslut så hänvisar FK till att överklaga till övre instanser!? Är det inte meningen att då ni på FK och läkaren ska kommunicera som nu Annika Strandhäll sa att de sagt till om redan för ett år sedan? Uppenbarligen så struntar ju FK i läkarens yttranden trots att arbetsförmåga inte finns!

  Och om AF önskar komma i kontakt med er på FK så svarar ni att vad ni och ds kommer överens om, det har FK ingen uppfattning om!?

  Eva
 • Tack Ida för ditt svar.

  Men om man har kvar sin anställning och man har blivit upplyst av FK att man inte kan få mer sjukpenning kan FK då begära att man ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen och söka annat jobb. Det jobb som finns är på Samhall och det uppstod en arbetsskada för tre år sedan som inneburit att ny skada tillkommit som anledning till att personen är funktionsnedsatt. Det kan väl inte bli bättre av att personen säger upp sig på kommando av FK för att gå till Arbetsförmedlingen?? Jag kan inte se att en person som inte kan återgå till jobb på Samhall kan få Akassa eller bli aktivt arbetssökande via Arbetsförmedlingen?

  Eva
 • Jag läste ditt svar igen Ida. Om man går tillbaka till arbetet som man är sjukskriven från och som är en fast anställning och jobbar 100 % trots att läkaren sjukskrivit en på 100% så får man tillbaka sin SGI omgående eftersom den fasta anställningen är tänkt att pågå i mer än sex månader. Har jag tolkat dig rätt?

  Eva B
 • Jag har pratat med handläggaren som tog beslutet. Hon sa att det inte fanns något som hette skyddad SGI. Hon sa även att jag borde begripa att jag inte kan ha högre SGI än nuvarande inkomst fast jag bara jobbade deltid.

  Johan Nilsson
 • Hej Ida!
  Du skrev tidigare "Dessutom kan Försäkringskassan på eget initiativ lämna förslag på förändringar."
  Vilka förslag kommer Försäkringskassan lämna till regering/riksdag utifrån det vi nu kan se i denna tråd, nämligen att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör helt olika bedömningar? Att två myndigheter inte kan samverka och att den enskilde blir den som kommer i kläm i slutändan?

  Anders
 • Hej Eva!

  Generellt gäller att om man återgår till ett arbete, eller börjar ett nytt arbete som är stadigvarande så har man på nytt rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Eftersom det är fler faktorer än bara hur länge man har tänkt att arbeta, som spelar in när Försäkringskassan fastställer en SGI, kan jag inte lämna ett tydligare svar än så här i forumet. 

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Anders!

  Jag kan inte svara på om det kommer lämnas något förslag till Regeringen.
  Sedan några år tillbaka erbjuder vi alltid ett överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen om vi inte längre beviljar sjukpenning.
  Vid dessa möten får Arbetsförmedlingen samma information som den sökande har fått.

  Hälsningar

  Ida
 • Och generellt om man då är heltidssjuk och inte kan återgå till något som helst arbete då?
  Och innebär inte denna regel något= "En person som är inskriven hos Arbetsförmedlingen ska anses anmäld enligt 3 kap. 10 c § får till följd att det saknar betydelse vilken sökandekategori personen placerats i. Om personen i fråga, vid tidpunkten för den första dagen i sjukperioden, kan antas ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han eller hon inte varit sjuk bör kraven vara uppfyllda oavsett i vilken sökandekategori den försäkrade placerats i."???

  Eva
 • Hej Eva!

  Om man inte har ett arbete att gå tillbaka till kan man skydda sin sjukpenninggrundande inkomst genom att vara aktivt arbetssökande genom Arbetsförmedlingen. Man ska då vara beredd att ta ett arbete i samma omfattning som den SGI man skyddar.
  Det räcker inte med att vara inskriven på Arbetsförmedlingen man behöver också visa på att man är aktivt arbetssökande.

  Hälsningar

  Ida
 • Och om man påvisat att man sökt jobb trots att man är sjuk?

  Eva
 • Hej Ida!
  Vänligen ta reda på vad ni tänker föreslå till Regeringen med avseende på detta problem. Jag antar att ni själva inte anser att det är rimligt att ramlar mellan stolarna.

  Angående överlämningsmöte mellan FK och AF så gör ju inte det någon skillnad, AF skriver inte in som aktivt arbetssökande ändå. Hur gör du då?

  Anders
 • Hej Eva!

  I detta forum svarar vi på generella frågor om sjukförsäkringen. Vi har hänvisat till de generella regler som finns kring sjukpenninggrundande inkomst samt att skydda en sjukpenninggrundande inkomst.
  Om man är missnöjd med handläggning eller beslut i ett enskilt ärende behöver man prata med den handläggare man har i det enskilda ärendet.

  Om man inte är nöjd med ett beslut man fått finns möjlighet att begära omprövning av beslutet.

  Hälsningar

  Ida
 • Om men inte har någon handläggare då? Och hur långt efteråt kan man begära omprövning av ärenden?

  Eva
 • Hej Eva!

  Under bifogad länk kan du läsa om hur man går till väga om man är missnöjd med ett beslut:

  https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/ZYwxD...

  Hälsningar

  Kerstin
 • Herregud FK tror ni inte jag har omprövat, överklagat, mailat, ringt och frågat men här påvisar ni åter igen att ni bara hänvisar hit och dit, bara för att slippa svara på krångliga frågor från de sjuka!
  Jag frågade också om man inte har någon handläggare då?

  Och svara på Anders fråga:
  Vänligen ta reda på vad ni tänker föreslå till Regeringen med avseende på detta problem. Jag antar att ni själva inte anser att det är rimligt att ramlar mellan stolarna.

  Angående överlämningsmöte mellan FK och AF så gör ju inte det någon skillnad, AF skriver inte in som aktivt arbetssökande ändå. Hur gör du då?
  Anders

  Eva
 • Vad innebär det att man får sin ansökan "avvisad" istället för avslag på sjukpenning?
  Hur skyddar man sin SGI under tiden om denna ogillas på grund av ofullständiga uppgifter.

  fia
 • Hej Eva!

  Om man inte har en personlig handläggare så är man välkommen att ringa till Kundcenter så kan vi förmedla en kontakt till en handläggare eller chef på det handläggande kontoret.

  I beslutsbrevet man får står det hur lång tid man har på sig att begära omprövning från det att man har tagit del av beslutet.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Fia!

  Jag har inte svar på din fråga nu. Jag kollar upp och återkommer så fort jag har fått ett svar.

  Hälsningar

  Ida
 • Jag tror man har två månader på sig att överklaga,begära omprövning,på ett beslut på avslag om sjukpenning.

  fia
 • Hej Fia!

  Ja, man kan begära omprövning inom två månader från den dagen man har tagit del av beslutet.

  Har man fått beslutet så står det i slutet av beslutsbrevet hur man går tillväga.

  Hälsningar

  Huma
 • Hej Fia!

  Om en ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för någon prövning i sak ska Försäkringskassan avvisa den. Vi får inte avvisa en ansökan innan den som söker först har fått en möjlighet att komplettera sin ansökan och dessutom fått information om att ansökan kommer att avvisas om kompletteringen inte görs.

  Det kan gälla exempelvis vara om man har ansökt om sjukpenning för tid när det krävs läkarintyg men inte skickat in något läkarintyg.
  Om kompletteringen då inte kommer in, trots vägledning från handläggare, kan det vara aktuellt att avvisa ansökan.

  Försäkringskassans utredningstid tillhör omständigheter som den som ansökt vanligtvis inte själv kan råda över. Det innebär att SGI i normalfallet inte sänks under utredningstiden under förutsättning att den som ansökt inte själv har kunnat påverka utredningstiden.

  Det kan alltså finnas SGI-skydd även när vi avvisar ett beslut om exempelvis sjukpenning. Det görs då en bedömning om anledningen till att underlaget inte är komplett. Om det inte är orsakat av den sökande själv kan SGI-skydd finnas för utredningstiden.

  Mer information om avvisning av ansökan finns i vägledning för Förvaltningsrätt i Praktiken. Avsnitt 12.6, sidan 73.

  Mer information om SGI-skydd under utredningstiden finns i vägledning för Sjukpenninggrundande inkomst. Avsnitt 8.5.3, sidan 229.

  Hälsningar

  Ida
 • Angående överlämningsmöte mellan FK och AF så gör ju inte det någon skillnad, AF skriver inte in som aktivt arbetssökande ändå. FK kan ju inte bestämma vad AF ska göra. Detta är inte fråga om ett enskilt fall, det händer för väldigt många.
  Hur gör du då?

  Anders
 • Hej Anders!

  I detta forum svarar vi på generella frågor om sjukförsäkringen.
  Om man är missnöjd med Arbetsförmedlingens handläggning är det Arbetsförmedlingen man behöver ta kontakt med.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Ida!
  Jag är inte missnöjd med Arbetsförmedlingens handläggning, eftersom Arbetsförmedlingens handläggning är mer korrekt i förhållande till faktiska sakförhållanden, nämligen att arbetsförmågan är helt nedsatt.
  Eftersom Försäkringskassan medverkar på sagda överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen så måste det väl vara i Försäkringskassans intresse också att det kommer något ut av mötet, eller vad menar ni är syftet med mötet?
  Återigen, det handlar inte om ett enskilt fall, det händer ofta.

  Anders
 • Så här är det FK hänvisar till AF och AF hänvisar till FK!?? En sån cirkus av dess like. En gång så skrev en handläggare på AF en fråga till FK hur de skulle göra ang. SGI-skydd osv och fick detta svaret av FK:

  Vad du och ds kommer överens om, eller vad du FK väljer att göra är upp till dig/AF. Försäkringskassan har inga åsikter. Ha en trevlig dag! ??????

  Detta är ett praktexempel på det s.k. samarbetet som ska finnas där mellan AF och FK. Men FK får frångå till och med Regeringens uppdrag utan straff???? Vem rättar till detta?

  Eva
 • Hej!

  Om Försäkringskassan bedömer att man har en arbetsförmåga är också bedömningen att man kan ta ett arbete och där av också vara aktivt arbetssökande. Det är inte Arbetsförmedlingen som gör en bedömning av om arbetsförmågan är nedsatt.

  När man är på överlämningsmöte tillsammans med sin handläggare och Arbetsförmedlingen får Arbetsförmedlingen ta del av Försäkringskassans bedömning.
  Om de ändå inte vill skriva in en som aktivt arbetssökande är det till Arbetsförmedlingen man behöver ta det vidare.

  Om man har synpunkter på Försäkringskassans handläggning och rutiner är man välkommen att lämna dessa här.

  I detta forum kan vi inte svara mer än hur det generellt handläggs.

  Hälsningar

  Ida
 • Detta ÄR generella frågor som ALLA säkert vill ta del av för en del har inte ens kommit till denna punkt ännu! Att visa hur det kan gå till och att det s.k. samarbetet inte finns mellan AF och FK alls! Hur ska någon rätta till något när ni fråntar er ert ansvar som myndighet och bara hänvisar vidare, att man ska överklaga och klaga på andra ställen?
  Det är inte ok!

  Eva
 • Hej Ida!
  Vilka förslag kommer ni lämna till Regeringen med tanke på att samverkan mellan FK och AF inte fungerar och att människor hamnar mellan stolarna?

  Anders
 • Hej!

  Jag kan tyvärr inte informera i detta forum om annat än våra rutiner om man är missnöjd med vår handläggning.

  I första hand gäller då att man behöver prata med sin handläggare eller chef på det handläggande kontoret.

  Om man har fått ett beslut man inte är nöjd med kan man begära omprövning.

  Om man vill lämna förslag eller synpunkter på Försäkringskassans rutiner och handläggning är man välkommen att göra det här.

  I dagsläget finns inget specifikt förslag från Försäkringskassan om informationsutbytet och samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska ändras.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Ida!

  Även om det inte i dagsläget finns något specifikt förslag från Försäkringskassan om informationsutbytet och samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska ändras, så måste ni väl ändå ha börjat arbeta med den frågan? Om inte, så måste ni ju börja.

  Det är tusentals av människor som lider av de här problemen, och det är väldigt många människor som läser just den här tråden, så var snäll och ta reda på vilket arbete som pågår och meddela här. Om inget arbete pågår, så se till att lyfta frågan, och meddela här hur det går.

  Anders
 • Hej Anders!

  Jag har inte svar på din fråga nu, men jag har tagit frågan vidare. Jag återkommer så fort jag har fått ett svar.

  Hälsningar

  Ida
 • Hej Anders!

  Försäkringskassan arbetar fortlöpande för att förenkla och utveckla handläggningen på olika sätt.
  Rutiner och arbetssätt kan Försäkringskassan se över på egen hand eller tillsammans med till exempel Arbetsförmedlingen.
  Försäkringskassan har vid behov dialog med Regeringskansliet om förenklingar av lagstiftningen och kan lämna konkreta förslag på förändringar. Regeringen i sin tur återkommer med antingen lagförslag eller uppdrag som lämnas till Försäkringskassan.

  Försäkringskassan har tillsammans med Arbetsförmedlingen ett uppdrag att arbeta med förstärkta insatser för personer som är sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.
  I regleringsbrevet för 2017 har Försäkringskassan inom ramen för uppdraget fått i uppgift att tillsammans med Arbetsförmedlingen skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för personer som har nedsatt hälsa men bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen. I samband med det kommer bland annat rutiner och arbetsformer ses över och arbetet har beröringspunkter med sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
  Arbetet är påbörjat och ska slutredovisat till Regeringskansliet i maj 2018.

  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar redan med att se över mötesformerna vid övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. I det arbetet finns SGI-perspektivet med som en viktig del.
  Syftet med arbetet är att ta fram en form för överlämning/övergång till Arbetsförmedlingen för personer som får avslag eller indrag av sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning och att införa en sådan under april 2017.

  I regleringsbrevet för 2017 har Försäkringskassan också fått i uppdrag att göra en översyn av regelverket för deltagare i rehabiliteringsinsatser. I uppdraget ingår att tillsammans med Arbetsförmedlingen se över lagstiftningen för ersättning för deltagare i rehabiliteringssamverkan samt lämna förslag på förändringar i lagstiftningen. Syftet med uppdraget är att skapa goda förutsättningar för deltagarna att uppnå egen försörjning. Arbetet ska slutredovisas till Regeringskansliet i mars 2017.
  Även i detta uppdrag finns beröringspunkter med SGI.

  Hälsningar

  Ida
 • Att förenkla och utveckla handläggningen..för vem?
  För den som är sjukskriven men får avslag på sin sjukpenning,eller för den myndighetsperson som ger avslaget när arbetsförmedlingens bedömning är att personen är för sjuk för att tillgodogöra sig de förstärkta insatserna.
  För vem ska denna förenkling gälla?
  När slutredovisningen av arbetet ska ske,så förväntas det nog goda resultat.
  Får vi som blivit avvisade säga vad vi tycker om dessa nya rutiner?
  Vi alla som fick våran SGI nollad för att vi lurades att godkänna en kodning,får vi säga vårt?

  fia
 • Bra synpunkt där Anders! Jag undrar också vem som ska rätta till om nu FK och AF gjort fel? Ni hänvisar hela tiden till att man får överklaga bara om man anser något vara fel!? Herregud om man inte gjort annat än överklagat men man kommer ingen vart och AF och FK INTE samarbetar som ni ska? Vad gör man då?
  Och både FK och AF vägrar att svara vidare på frågan och detta i chesfnivå???
  Vad gör man då?
  Överklagar?
  Skriver på er sida om synpunkter, men vad hjälper det oss?

  Eva Lintott
 • Hej!

  I detta forum kan vi bara svara på hur handläggningen generellt går till.
  Jag beklagar att det har blivit som ni berättar att ni har fått felaktig information och inte heller får svar från chef och handläggande kontor vad som gäller i ert specifika ärende.
  Om man anser att man har blivit felaktigt behandlad kan man klaga hos JO.

  I annat fall kan jag bara hänvisa till den information vi skrivit tidigare i tråden om vad som gäller när man har fått ett beslut man inte är nöjd med.

  Hälsningar

  Ida
 • Generella svar kräver vi som vill veta om allt här!
  Men ni verkar ha väldigt svårt att svara och hänvisar som vanligt till allt annat!
  Vi kommer ingen vart med att skriva på era hänvisningar!
  Var är ert ansvar i hela cirkusen med de sjuka?
  Är ni bara soldater som kastar ut folk på löpande band och nollar deras SGI?
  Något ansvar bör ni väl ha? Har inte regeringen utsett era regler och vad ni ska göra?

  "Försäkringskassans samordningsansvar

  Försäkringskassan ska utreda rehabiliteringsbehovet och samordna de insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter som behövs för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete."

  Var finns ert ansvar?

  Eva Lintott
 • Är det någon ide att klaga hos JO,som vi här har hänvisats till Om man anser att man har blivit felaktigt behandlad?
  Kopierat en del av en text:

  JO består, enligt riksdagens hemsida av fyra personer, som då enligt vad man kan utläsa får lön för att diarieföra (ev.) och därefter, som standard, avskriva klagomålet. På samma sida kan man läsa: “JO finns till för att skydda varje människas rätt att få en lagenlig och korrekt behandling från myndigheternas sida. Det står inskrivet i de grundläggande fri- och rättigheterna i Sveriges grundlag.” Eeehhh???!!!

  Det står ju utom alla tvivel att det finns massor av människor som inte anser att de blivit korrekt bemötta av svenska myndigheter, men att vända sig till JO är som att skriva ett brev och skicka det rakt ner i en papperskorg. JO finns till för syns skull och för syns skull enbart.

  Ett beslut av JO är bara en rekommendation och inget som går att överklaga.

  fia
 • Mycket bra skrivet Anna, håller med dig till fullo och speciellt det här med koderna. Inte visste jag något om detta och ingen sa något heller. De "skyndade" sig nog att låtsas bolla runt med mig så jag skulle bli nollad så att nu när jag anser att FK gjort fel inte får någon upprättelse! Jag kan vara ett öppet fall för alla sjuka för detta måste ut till alla hur man bli behandlad av FK!
  Och det är ju helt förfärligt att du Anna måste stanna kvar i det förhållande du är i, på grund av FK!? FY tusan!!!!!!!! Kramar till dig och hoppas det ordnar sig på något vis snart!
  Nej FK nu får ni banne mig göra något, vi sjuka kan inte ha det så här!!!!!!!!!!!

  VAD GÖR NI ÅT SAKEN???

  Eva Lintott
 • Precis som Johan, Eva och Fia mfl skulle jag vilja ha svar.
  Min SGI drogs in för att jag nekades att vara sjuk av er och inte kunde skriva in mig på AF retroaktivt så att säga.!
  Väntade bra länge på ert beslut och sedan, nej, ditt intyg gäller inte, flera månader senare..
  Då var det lite sent att skriva in sig första dagen, den hade ju sedan länge passerat.

  Jag hade ingen tidsmaskin att åka tillbaka i tiden och "hjälpen och stödet" man fått av er de här över 5 åren som utförsäkrad har vart lika med noll och inget, man har ju bara blivit ÄNNU sämre med flertalet diagnoser som man inte hade lidit av innan i livet och idag är det omöjligt att ens tänka på att komma tillbaka till ett sk lönebidragsjobb som jag hade innan.

  Camilla
 • Tillägg..
  Precis som Anna så upplever jag att man straffas för att man försökte för mycket och för länge, bra korkat gjort så här med facit i hand.
  Så förnedrad och illa behandlad man har blivit de här åren som utförsäkrad och helt utlämnad åt en socialförvaltning som inte fungerar.

  Det har ju endast gjort med skada än nytta!
  Man undrar ju om ni som svarar här är robotar, annars måste ni ju se h8ur det här drabbar vissa människor och kanske allra värst de som verkligen försökt göra som ni sagt på FK och AF.

  Man undrar ju hur ni kan klara av att jobba med detta, hur klarar ens samvete det? Att på flit sitta och förvilla och förnedra människor som inte annat gjort än att försöka dansa efter er pipa.
  Tvingades själv till sist att acceptera att det bara går inte att "dansa vals med en som dansar bugg" man bara ramlar.
  Det regelverk ni följer är inte skapat för att det ska kunna gå att göra rätt, inte under några omständigheter, för vi som försökt länge, vi har nog gjort på alla tänkbara sätt.

  Camilla
 • Hej, skulle vara tacknämligt om ni en gång för alla redde ut detta!
  Jag var en av dom som blev av med SGI på helt falska grunder! Hade tv anställning, var 100% sjuk i allvarlig hjärtsjukdom och FK krävde att jag skulle anmäla mig som arbetssökande hos AFeftersom handläggaren på eget bevåg bedömde mig 100% arbetsför. Information fick jag retroaktivt! Skulle enligt handläggaren ha gått till AF i augusti, men fick veta det i oktober. När jag påpekade detta fick jag till svar att sådant måste man hålla reda på själv. Detta var redan 2010, och det verkar vara satt i system idag. Fick ingen sjukpenning och blev av med SGI strax efter! Motiveringen var att jag olovligen uteblivit från mitt arbetet efter semestern. Vid påpekandet att informationen är osann fick jag till svar att "ord står mot ord"! Då kan man bara dra den slutsatsen att någon far med osanning - och det är inte jag, svart på vitt - eller arbetsgivare och FK spelade under täcket. Hoppas jag har fel, men har inte kunnat hitta en bättre anledning. I själva verket var jag enligt regelverket sjukskriven av företagshälsovården, vilken var den sjukskrivande vid tidpunkten. Bad handläggaren att fara åt h----te med orden att du har precis meddelat att jag inte får någon sjukpenning men kräver att jag skall agera gratis. Det kan du göra själv, jag jobbar inte gratis i synnerhet när jag är väldokumenterat hjärtsjuk. Då hinner du inte jävlas med sjuka när du har fullt upp att överleva! Sedan dess har ni jävlats med mig hela vägen - rentav så långt som att meddela utan några som helst grunder motsvarande myndighet i Finland att jag har samarbetssvårigheter med FK och "psykisk belastning pga sjukdom". Vilket jag har svart på vitt om från Finland. Detta i samband med en ansökan om en liten pension vilken jag tjänat in där! Till saken hör att ingen rehabutredning har gjorts, ingen rehab har genomförts, ingen omplaceringsutredning är gjord. Över huvudtaget har FK brustit i allt som lagen förskriver att ni skall göra! Vilken lag lutarni mot och tolkar i mitt fall? Tacksam för svar!

  Seija
 • Hej Ida!
  Det låter ju bra att bättre samverkansprojekt mellan FK och AF är på gång. Vi får hoppas att det inte bara leder till att AF och läkare blir överkörda på ett ytterligare sätt.

  Hur tänker ni hantera de fallen där AF och läkare (med all rätt) fortsatt anser att FK gör fel bedömning? Kommer ni bli mer ödmjuka och läraktiga och lyssna på de som faktiskt kan något om hälsotillstånd och arbetsmarknad?

  Anders
 • Hej!

  I detta forum kan man söka svar på generella frågor om sjukförsäkringen.
  Det är inte möjligt för oss som handläggare på forum att lämna uppgifter eller kommentera bedömningar i enskilda ärenden. Där av lämnar vi bara generella svar.

  Vi tar bort inlägg som innehåller känsliga personuppgifter samt inlägg som är stötande, uppviglande eller som kränker enskildas personliga integritet. Detta innebär bland annat att vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg där påhopp på person eller organisation förekommer. Med anledning av detta har vi tagit bort ett av ovanstående inlägg.

  Hälsningar

  Johan
 • NI svarar ju inte på något utan hänvisar hit och dit. Ni förstår inte tydligen hur kränkande er behandling av oss sjuka är!?
  Ni har gjort oerhörda grova tjänstefel och stora grova "påhopp" på många sjuka människor!
  Ni har många frågor att besvara här ovan som ni skiter i totalt!!!!!!!!!!!!

  Eva Lintott
 • Bara kopiera/klistra in-svar. Vem är det som kränker egentligen? Om jag blivit lurad på pengar hade jag lurats tillbaka. Blåst de på så mycket pengar jag blivit lurad på. Det är ingen myndighet, det är ett dåligt skämt och det lär inte bli bättre.

  Nilsson Johan
 • Bra Johan, uppvigling vill vi inte ha.

  Kan du redogöra för hur ni tänker hantera de fallen där AF och läkare (med all rätt) fortsatt anser att FK gör fel bedömning? Kommer ni bli mer ödmjuka och läraktiga och lyssna på de som faktiskt kan något om hälsotillstånd och arbetsmarknad?

  Anders
 • Ja det här med att skydda sin SGI är ju knepigt allra helst då arbetsförmedlingen gjort allt de kan för dig, och man är för sjuk och de finns inget mer att erbjuda.
  Man har ingen handlingsplan och behöver inte aktivitetsrapportera. Trots det så kräver FK att man är aktivt arbetssökande, ja vad gör man då.
  Ja eftersom FK kräver att se vad man söker så skickar man in till den handläggare man haft alla mejl från arbetsgivare med alla "Tack för din ansökan" från olika företag. Så de kan se hur aktiv man är.
  Eftersom det bara är FK som anser att man är arbetsför så ser man ingen annan utväg.

  Just nu söker FK en medarbetare här och jag funderar på att söka det.
  FK tycker ju att andra ska anställa en som inte klarar av något så varför inte.
  Men jag undrar lite över det som står i annonsen. De skriver att de söker någon med akademisk utbildning och det måste vara fel. Alla beslutsbrev som jag fått av FK så står det ju att de inte bryr sig om vilken utbildning jag har....

  Undrande
 • Enligt praxis räcker det att att man är anmäld hos arbetsförmedlingen för att ha rätt till sjukpenning, oavsett vilken sökandekategori man är placerad i.
  Även om du är placerad i kod 14 så står du som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.
  Försäkra dig att du är inskriven hos arbetsförmedlingen redan när du får brevet om ev avslag från FK.
  Därefter så vidtar du åtgärder för att hitta ett arbete, dvs sök arbeten och skicka in svaren från arbetsgivare till FK. Visa att du är aktiv på egen hand.
  SGI- skydd gäller bland annat under tid den försäkrade står till arbetsmarknadens förfogande genom att aktivt söka arbete och vara anmäld hos arbetsförmedlingen som arbetssökande(26 kap. 13§ SFB och 3§ förordningen(2000:1418) om vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst)

  Undrande
 • Man kan lätt logga in på Min sida hos arbetsförmedlingen där står det om du är anmäld som arbetssökande, om inte så gör det. Vid osäkerhet hör med AF

  Undrande
 • Kära nån.

  De mekaniska svaren här kunde ha kommit från stordatorn Hal i Kubricks "2001".

  Jag undrar faktiskt ibland om FK:s handläggare själva begriper sina egna regler och förstår konsekvenserna av dem för människor. De kan i varje fall inte hantera någon som t ex mig, som är frilansande och tidvis anställd, tidvis egenföretagare med enskild firma. Reglerna är då HELT OLOGISKA OCH OBEGRIPLIGA - även när det gäller SGI:n.

  Efter att ha läst denna tråd (och tidigare efter en överklagan väntat 25 - tjugofem! - veckor på att få pengar som FK betalat mig för lite) så tänker jag stilla:

  Försäkring. Försäkringskassa. FÖRSÄKRINGSkassa.

  Det ska föreställa en sjukförsäkring, en trygghet om vi blir sjuka. Den ska betalas av pengar som alla som arbetar betalar in genom livet för att få ersättning om/när det värsta inträffar: att vi inte kan arbeta! Men FK agerar som om det är allmosor som vi måste tigga oss till och möjligen få, på nåder.
  Det är en fiktiv trygghet vi invaggas i, att någon ska sörja för oss ens en begränsad tid om vi blir sjuka och tappar fotfästet i livet.
  Försäkringskassan har blivit ett byråkratiskt monster.
  Vår "rätt" till ersättning är lika urholkad som vår rätt till pension när vi slitit ett helt liv och blivit gamla. Skäms, svenska politiker, för vad ni gjort med Sverige. Och vi ska också skämmas för att vi röstade för dem.

  En till Eva

 • Jag har sagt det förr och jag säger det igen.... Lägg ner detta pengaslukande monster som FK är! Se till att alla på FK blir arbetslösa och blir av med sin SGI! De har förstört så många människors liv så de förtjänar inte bättre.Vägra betala ett öre mer i skatt! För när du behöver hjälp får du inte någon! Polisanmäl dessa handläggare på FK för kränkning och mobbning! All makt till folket!
  Irene Badra

 • Ni sökte personal! Var ansöker jag?
  Irene Badra
 • Jag vill uppmana er att tänka på vad ni skriver i vårt forum. Detta är inte ett diskussionsforum utan ett forum där man kan söka svar på sin generella fråga om sjukförsäkringen.
   
  Vi har i denna tråd svarat hur samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ser ut, vad som krävs för att skydda en sjukpenninggrundande inkomst samt hur man går till väga om man har fått ett beslut man inte är nöjd med.
   
  Då den här specifika tråden inte längre handlar om generella frågor angående sjukförsäkringen kommer jag låsa tråden. Det kommer inte vara möjligt att göra fler inlägg i denna tråd men den kommer ligga kvar att läsa på vårt forum.
   
  Hälsningar
  Johan
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.