Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Försäkringsmedicinsk rådgivare

"Den försäkringsmedicinska rådgivaren bidrar med medicinsk kompetens. Hans eller hennes roll är att exempelvis tolka termer i det medicinska underlaget."
Vad betyder "tolka"? Hur långt får en FMR gå i "tolkningen"? Ska en FMR ifrågasätta diagnoser; är det "tolkning"? Ska en FMR ställa egna diagnoser; är det "tolkning"? Ska en FMR "tolka" åt handläggaren vilka anpassningar som behövs? Ska en FMR följa domar från Högsta Förvaltningsdomstolen? Ska en FMR följa domar från Kammarrätten som Allmänna Ombudet fått ett direkt, avgörande svar på? Hur avgör handläggaren vilka handlingar FMR behöver? Får en handläggare utesluta intyg som påverkar helhetsbilden av det medicinska underlaget? Ska handläggaren följa Högsta Förvaltningsdomstolens domar när denne beslutar om vilka handlingar FMR ska ta del av? Ska denne följa domar från Högsta Förvaltningsdomstolen? Ska denne följa domar från Kammarrätten som Allmänna Ombudet fått ett direkt, avgörande svar på?

Kommentarer

 • Hej Irmeli!

  Jag ser att du frågat i forumet flertal gånger varav jag besvarar ett av dina inlägg.

  Vad betyder "tolka"?
  - Med tolka menas att förklara vad medicinska termer betyder.

  Hur långt får en FMR gå i "tolkningen"?
  - Förklara så långt det behövs för att handläggaren ska förstå.

  Ska en FMR ifrågasätta diagnoser; är det "tolkning"?
  - Nej det ska inte FMR göra.

  Ska en FMR ställa egna diagnoser, är det "tolkning"?
  - Nej FMR ska inte sätta egna diagnoser eftersom denne inte träffar personen.

  Ska en FMR "tolka" åt handläggaren vilken anpassning som behövs?
  - Förstår inte frågan.

  Ska en FMR följa domar från Högsta Förvaltningsdomstolen?
  - FMR handlägger/fattar inte beslut så det är handläggaren som ska ha koll på detta.

  Ska en FMR följa domar från Kammarrätten som Allmänna ombudet fått ett direkt avgörande svar på?
  - FMR handlägger/fattar inte beslut så det är handläggaren som ska ha koll på detta.

  Hur avgör handläggaren vilka handlingar FMR behöver?
  –  Varje handläggare ska inför sin konsultation med FMR granska och värdera den information som finns i ärendet. Om någon information saknas ska denna hämtas in innan konsultationen sker. För att FMR ska kunna ge relevant stöd är det viktigt att de handlingar som ska ligga till grund för bedömningen och som handläggaren behöver hjälp att tolka tas med. Vid osäkerhet är det bättre att ta med för mycket än för lite.

  Får en handläggare utesluta intyg som påverkar helhetsbilden av det medicinska underlaget?
  - Då sjukpenningen är en dag-för dag försäkring ska handläggaren i första hand ta med de intyg som är relevanta för tidsperioden sjukskrivningen gäller. Varje enskild handläggare ska själv ta ställning till vilket underlag FMR ska ta del av för att denne ska kunna gå vidare med sin utredning.

  Ska handläggaren följa Högsta Förvaltningsdomstolens domar nät denne beslutar om vilka handlingar FMR ska ta del av?
  - Vissa domar kan ge ledning om hur en regel ska tolkas och därigenom påverka handläggningen av ett ärende. De domar som Försäkringskassan anser relevanta och Försäkringskassans tolkning av dessa domar redovisas i Domsnytt. Vissa domar kan dock vara svåra att applicera på ett enskilt fall då alla ärenden är unika.

  Ska denne följa Kammarrättens beslut i domar som Allmänna ombudet fått direkt avgörande svar på?
  - Kammarrättens beslut kan vara vägledande, men då alla ärenden är olika ska domen ses som allmänt vägledande, men att det inte går att svara för varje enskilt fall.  

  Är det bra att handläggaren i frågor till FMR ställer flera frågor som en fråga?
  – Kan inte besvara denna fråga då det omfattar ett subjektivt svar.

  Hälsningar
  Liliana
 • "Förklara" skulle då t.ex. vara vad t.ex. atypisk autism betyder? "Förklara" innebär enbart förklara, inte säga t.ex. att patienten har inte atypisk autism? Är det FMR:s uppgift att tala om för handläggaren vilken anpassning i arbetet en person ska ha, utifrån FMR:s bedömning av vilket sjukdomstillstånd en person har? Har en handläggare några skyldigheter gentemot den försäkrade när denne ska ta ställning till vilka handlingar en FMR ska ta del av? Eller är det helt och hållet upp till handläggaren att avgöra vilka handlingar som är nödvändiga?
  Irmeli Lyrberg
 • Hej igen!

  FMR inte ska yttra sig om vilka behandlingar en person ska genomgå eller vilka anpassningar som ska göras då detta är något som avgörs av sjukskrivande läkare och arbetsgivaren. Han eller hon ska endast svara på frågor som handlar om sjukdom eller skada och dess konsekvenser.

  Jag får hänvisa till att vi har besvarat det tidigare, att det är den enskilde handläggaren som tar ställning till vilket underlag FMR ska ta del av under konsultationen och vilken frågeställning som hen vill ha besvarad. Det som FMR kan göra är att bistå handläggaren med att sortera informationen i det medicinska underlaget och analysera hur den hänger samman.

  Har du frågor i ditt enskilda ärende bör du kontakta din handläggare för mer information. Har du inte telefonnummer till din handläggare går det bra att ringa oss på 0771-524 524 så förmedlar vi kontakt.

  Hälsningar
  Liliana
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.