Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Försäkringskassans kvalitetssäkring av ärenden inom sjukförsäkringen

Hur går försäkringskassans kvalitetssäkring till?
Vilket syfte har den?
Vad ska den upptäcka?

Det handlar om kvalitetssäkring av hanteringen av ärenden som gäller sjukpenning och sjukersättning. Det är frågor som handlar om sjukförsäkringen och de är generella. Nej, det finns inga svar när jag söker i sökfältet.


Kommentarer

 • Hej!

  Genom en kvalitetssäkring ska det säkerställas att underlaget i ett ärende är tillräckligt i förhållande till det beslut som handläggaren överväger att fatta. Man ska också se att handläggaren har gjort de ställningstaganden som krävs.

  Kvalitetssäkring i sjukpenningärenden sker främst där det finns ett stort bedömningsutrymme i underlaget.
  Det finns mer information om kvalitetsäkring vid ärenden med sjukpenning i vår vägledning. Sidan 285 och framåt.

  I ärenden med sjukersättning är den en beslutsfattare som kvalitetssäkrar det underlag som handläggaren i ärendet har.
  Här finns mer information om kvalitetssäkring vid sjukersättning. Sidan 117 och framåt.

  Hälsningar
  Ida
 • Det görs inte för era kunder alltså? Bör inte en kvalitetssäkring upptäcka brister i handläggningen. Varför tar en försäkringsjurist över ett ärende? Denna person kan ju inte kundens ärende och kan inte svara på frågor om ärendet. När handläggare inte vet vad som hänt i en kunds ärende är konstigt. Men det blir väl så med 4 st handläggare.
  L
 • Den som kvalitetssäkrar ärendet ska säkerställa att
  • det föreslagna beslutet grundas på en korrekt tillämpning och följer Försäkringskassans interna styr- och stöddokument
  Och vad menas med detta? Vill veta hur en korrekt handläggning ska gå till.
  L
 • Hej Ida,
  menar du att handläggningen och beslut skall följa Försäkringskassans interna dokument och handledningar i kvalitetssäkringen?
  Kan du svara på min fråga: vilket roll räknas till exempel till Socialförsäkringsbalken och Förvaltningslagen i processen för att förebygga systemfel?

  Mvh
  Seija
 • Följer detta med spänning!
  Tessan
 • Detta kommer en person skicka in till tidningar samt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och rövaren Löfvén! Borde läsas av alla på Försäkringskassan!!!

  "Öppet brev till vår Statsminister Stefan Löven och vår Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
  Under det senaste året är det många sjuka och handikappade som har mist sin ersättning från Försäkringskassan. Trots att man har en dokumenterad sjukdom där läkare och specialister har sagt att personen i fråga inte kan arbeta utan skall vara sjukskriven för att sedan ev. skall försöka återgå till arbete.
  Många som är sjuka vill återgå till arbete men på grund av sjukdom eller skador kan inte göra detta. När man vill börja en rehabiliteringsplan så sätter sig Försäkringskassan på tvären genom att dra in sjukpenningen. Ibland till och med retroaktivt. En del har fått vänta många månader med att få ett besked att deras sjukskrivning inte godas utan man blir utan ersättning.

  Många människor far mycket illa och en del har valt att ta sitt liv eftersom de inte ser någon möjlighet till ekonomisk trygghet.
  Jag har på nära håll fått se hur Försäkringskassans handläggare behandlar sina klienter ibland med kränkande uttalanden.
  Är man sjuk och har varit det under en längre tid så behöver man stöd och uppmuntran. Inte nedsättande behandling från Försäkringskassans handläggare.
  Många läkare har engagerat sig i sina patienter och oftast känner dem väl. Trots att det många gånger finns en väl dokumenterat sjukdomsbild på patienten väljer FK handläggare att helt frångå läkaren och specialistens utlåtanden.
  Tittar man på de som t.ex. har drabbats av utbrändhet så blir klienten uppmanad av FH handläggare att söka annat arbete. Man skall anmäla sig till arbetsförmedlingen för att få behålla sin SIG. Det betyder att som de flesta har ett arbete måsta säga upp sig och söka nytt och som man dessutom inte kan klara av.
  Trots att Arbetsförmedlingen inte kan hjälpa den sjuke till nytt arbete så hamnar många utanför vårt trygghetssystem.
  Nästa steg är frågan? Vilken arbetsgivare vill anställa en sjuk person?
  Det bästa är väl att få igång en rehabiliteringsplan för den sjuke med bibehållen sjukersättning under den tid som rehabiliteringen fortgår och fungerar.
  Den tidigare Allians Regeringen införde en bortre gräns som man kunde vara sjukskriven. Nuvarande regering gick till val på att denna bortre gräns skulle avskaffas vilket fick många väljare att kanske välja den nuvarande regering.
  Vad vi alla och som har drabbats av att kastas ut ur skyddsnätet har det blivit sämre än den föregående regeringen hade. Klart och tydligt kom det signaler från nuvarande regering att är man sjuk så skall man ingå i sjukförsäkringen och få sin ersättning.

  Det märkliga är att FK handläggare verkar vara bättre att avgöra att en patient är frisk och kan ta vilket arbete som helst trots att läkarintygen säjer annat. Med andra ord så omyndigförklarar man en hel yrkesgrupp, läkarkåren.

  En del som har sökt försörjningsstöd då man har blivit nekad sjukersättning får då veta att man inte får äga några tillgångar. Man måste sälja bil, lägenhet och annat av värde. En del väljer att skilja sig då de sociala anser att ens parter skall försörja en.
  En del väljer att ta sina liv då det inte ser någon möjlighet till försörjning. Man blir utan bostad och pengar till sitt uppehälle-
  Många som blir utkastad ur sjukförsäkringen har många olika sjukdomar vilket FK inte tar hänsyn till.
  Blir man fråntagen sin enda ersättning till försörjning kan man ju inte ta sig till och från sjukvården. Kan inte köpa sin medicin inte heller delta i terapi och annat för att komma tillbaka till ett arbete.
  Man kan även tycka det är märkligt att FK handläggare och AF uppmanar sin klient att säga upp sig från sin fasta anställning.
  Min fråga till nuvarande regering är
  Tycker ni att sjuka och handikappade är en belastning för vårt samhälle?
  Det talas om att ett nytt lagförslag är på gång som skall göra det lättare att få sin sjukersättning under tiden som en utredning sker. Nu tar det för lång tid innan den enskilde får ett besked och då oftast beskedet att det inte blir någon ersättning. Skall man dessutom överklaga så är det 25 veckors tid innan man får ett besked.
  Om jag har förstått det rätt så kommer det att börja gälla från den 1 januari 2018. Märkligt att de skall ta så lång tid att ändra tillbaka till et tidigare hantering men att man kan ändra över en natt när de ändras till de sämre för den enskilde.
  Många som överklagar ett beslut och begär ut sina handlingar från Försäkringskassan får inte ut dessa fullständigt. Oftast saknas det viktiga handlingar för att kunna överklaga. FK motiverar detta med att de inte finns kvar. Kan man kalla FK handläggning för rättssäkert
  Idag är det många som är drabbad av att gå miste om sjukersättning varav de flesta har fått sin ersättning indragen sedan hösten 2016. Min förhoppning är att det kommer att ge resultat i kommande val."
  Annelie Persson
 • Mycket bra frågor, svaren saknar dessvärre mycket. Håller fullkomligt med Annelie Persson med flera!


  Maria
  Maria Bergström
 • Hej!

  Våra vägledningar är ett stöd för handläggarna och beskriver de regler som finns för att tillämpa socialförsäkringen.
  I vägledningen finns hänvisningar till lagar, förordningar, konventioner, förarbeten, praxis, föreskrifter, allmänna råd och interna styrdokument och andra vägledningar.

  Det svaret vi har lämnat ovan är det generella svaret angående vad som gäller vid kvalitetssäkring av ärenden och är därför det svar vi kan lämna i detta forum.

  Hälsningar
  Johan
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.