Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad har den försäkringsmedicinska rådgivaren för kompetens?

Har försäkringsmedicinska rådgivare samma kompetens och utbildning som psykiater och specialistläkare? Hur kan annars deras åsikter gå tvärtemot rådande expertis i området?
Helena Maria Johansson Rapportera olämpligt innehåll
FMR

Kommentarer

 • Hej!

  Jag har ytterligare en fråga. Ska det i er bedömning av arbetsförmåga tas hänsyn till att patienten ska kunna leva ett så värdefullt liv som möjligt utanför arbetstid eller är det jobba och ligga utslagen på soffan av smärta och orkeslös under kvällar och helger som gäller?
  Helena Maria Johansson
 • Hej Helena!

  Den försäkringsmedicinska rådgivaren tar inte beslut i ett ärende om sjukpenning. Den försäkringsmedicinska rådgivaren är expert i medicinska frågor i försäkringshandläggningen. Han eller hon ska vid behov hjälpa handläggaren att förstå och analysera informationen i de medicinska underlagen.

  När handläggaren tagit del av yttrandet från den försäkringsmedicinska rådgivaren ska handläggaren självständigt väga samman all information i ärendet och fatta ett beslut. Den försäkringsmedicinska rådgivarens yttrande är då en del av beslutsunderlaget tillsammans med det medicinska underlaget från behandlande läkare, ansökan och utredning om den försäkrades arbetsförhållanden.

  Mer information om den försäkringsmedicinska rådgivarens roll finns i vägledningen om sjukpenning. Avsnitt M 20.8 och framåt, sidan 278.

  När det gäller bedömning av arbetsförmågans nedsättning görs den i förhållande till det förvärvsarbete man vanligtvis utför alternativt i förhållande till vanligt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

  Här finns mer information om bedömning av arbetsförmågans nedsättning.

  Hälsningar
  Ida
 • Följdfråga på ovanstående, vad har handläggarna för kompetens?
  Om de måste rådgöra med försäkringsmedicinska rådgivare kan de ju knappast ha den kompetens som krävs för att sammanställa och ta rätt beslut. Och med det menar jag att handläggaren då helt "struntar i" vad ett läkarintyg ger för info.
  Ett exempel: om det i ett läkarintyg står i klartext att personen inte har arbetsförmåga överhuvudtaget, hur kan en handläggare komma fram till att personen är arbetsför? Det övergår mitt förstånd, därav frågan vad handläggarna har för kompetens.
  Tomas
 • Undrar också hur stor del av den sjukes läkarintyg som FK tittar på egentligen? Det verkar ju lite som att det spelar ingen roll om Kalle Anka skrivit under ens läkarintyg. För trots tydliga gällande intyg med fullständiga diagnoser mm. så verkar FK inte bry sig om dem?  Och vad jag såg i en annan tråd så gäller väl Läkarförbundets etiska regler även här och kanske man då ska titta lite närmare på punkt  9. "Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter."
  Hur kommer det sig då att FK använder FMR till den sjukes nackdel oftast och den sjuke har aldirg ens träffat denna FMR?

  Eva
 • Hej!

  Ska det i er bedömning av arbetsförmåga tas hänsyn till att patienten ska kunna leva ett så värdefullt liv som möjligt utanför arbetstid eller är det jobba och ligga utslagen på soffan av smärta och orkeslös under kvällar och helger som gäller?
  Helena Maria Johansson
 • Hej!

  För att få anställning som personlig handläggare på krävs att man har en examen från högskola eller  universitet. Samtliga nyanställda behöver också gå ett antal internutbildningar, inom till exempel förvaltningsrätt om man inte har det i sin universitets-/högskoleexamen.
  Om handläggaren behöver hjälp att förstå och analysera informationen i de medicinska underlagen finns alltså möjligheten att få hjälp från en försäkringsmedicinsk rådgivare.

  När arbetsförmågans nedsättning bedöms så är det i förhållande till arbete.
  Det finns mer information om vad som ingår i begreppet arbetsförmåga i vägledningen. Avsnitt 2.6, sidan 28 och framåt.

  Hälsningar
  Ida
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.