Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Det brister hos er på FK!

Det brister lite eller vad tycker ni Försäkringskassan?                            
"Efter 180 dagar har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden." 
Ja men ok, om man gjort allt och då ska ansöka om sjukersättning då. Hur länge ska man hålla på så här och ansöka och få avslag och ansöka igen och överklaga igen och igen och igen? Tills man hamnar utanför era s.k. ramtider?  

"En handläggare gör aldrig en bedömning om avslag själv, bedömningen tas upp och diskuteras i team för att det ska vara rättssäkert och inte beroende av den enskilda handläggarens bedömning. Dessutom kvalitetssäkras varje ärende där handläggaren överväger att ge avslag på sjukpenning av en specialist, innan ett kommuniceringsbrev skickas ut. Då kommuniceringsbrev skickas så har man möjlighet att utifrån innehåll i brevet inkomma med nya dokument mm."
Annika Strandhäll säger att det är beklagligt när ”den enskilde” drabbas på det här sättet, och att dålig kommunikation mellan Försäkringskassan och sjukvården, samt Försäkringskassans handläggningsrutiner ligger bakom dessa problem.

Ok men varför fortsätter ni på FK ändå utan denna kommunikation med t.ex. den enskildes läkare.   HUR LÄNGE SKA DETTA FÅ FORTGÅ???????????????????

Kommentarer

 • Hej Eva !

  På detta forum svarar vi på generella frågor om sjukförsäkringen och inte på frågor rörande hantering i enskilda ärenden. Om du har synpunkter rörande ett enskilt ärenden hänvisar vi dig till att kontakta din personliga handläggare.

  Rörande handläggningstider för sjukersättning så är det så att när vi har fått in ansökan och läkarutlåtande rörande sjukersättning kan det ta upp till fyra månader innan du får ett beslut från oss. Här kan du få mer information

  Om man upplever brister i vår hantering av ärenden kan man lämna synpunkter, klagomål samt förbättringsförslag här.

  Om man är missnöjd med ett beslut kan man begära omprövning, överklaga eller begära skadestånd, här kan du få mer information.
   
  Upplever man att Försäkringskassans handläggare inte arbetar eller fattar beslut i enlighet med Sveriges lagar och regler så kan man göra en anmälan till justitieombudsmannen (JO). Mer information om detta finns att läsa på justitieombudsmannens webbplats

  Hälsningar
  Camilla
 • Jag har ingen handläggare!
  Vad hjälper det att skriva klagomål  på bättringsförslag när inget händer?
  Och vad hjälper det att begära omprövning som ni alltid hänvisar till? Istället för att tala med den sjuka och hjälpa den sjuka.
  Detta är högst allmänna frågor som många vill ha svar på säkert!
  Nej FK gör varken rätt eller fattar rätt beslut! FK gör ALLT för att ta ner en redan sjuk människa!


  Eva
 • Hej Eva !

  Försäkringskassan arbetar kontinuerligt med förbättringsförslag och synpunkter som inkommer från enskilda.

  Om man har fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med kan man begära omprövning av beslutet. I samband med att man begär omprövning har man möjlighet att beskriva varför man tycker att beslutet ska ändras. Mer information hittar du här .

  På detta forum svarar vi på generella frågor men om du upplever att Försäkringskassans handläggare inte arbetar eller fattar beslut i enlighet med de lagar och regler som finns i Sverige så kan man göra en anmälan till justitieombudsmannen (JO). Mer information om detta finns att läsa på justitieombudsmannens webbplats.

  Hälsningar
  Camilla
 • Varför kan jag inte hitta detta inlägg i forumet???? Har andra som undrar!
  Eva
 • Ja det är lätt för er bara att hänvisa vidare och vidare, att begära omprövning, att överklaga osv. Förstår ni inte att vi sjuka orkar inte hålla på med sånt, att vi inte orkar läsa svåra och långa texter. Vi har nog med våra krämpor och besvär. Ni kunde väl för en gångs skull hjälpa de sjuka istället för stjälpa dem! Och hur vore det om ni började göra som socialministern säger att ni ska samarbeta med vården och läkare?
  Ni har inte gjort det en endaste gång fast läkare bett om kontakt i varje läkarintyg och inte bara i mitt fall utan säkert i mångas fall. Så kom inte och säg att ni svarar inte på annat än generella frågor!
  Eva
 • Hej Eva !

  Frågorna rörande bedömning om rätt till sjukpenning efter dag 180 har blivit besvarade i tidigare inlägg :

  Vad händer om jag blir sjuk efter avslag om sjukpenning ?

  Där finns även information om vad du kan vända dig för att inkomma med synpunkter eller om du vill begära omprövning av ett beslut du fått från Försäkringskassan.

  På detta forum kan vi inte svara på varför ett specifikt ärende har blivit bedömt på ett visst sätt. Är det så att du upplever att Försäkringskassan har uppvisat brister i hanteringen av ärende och inte har arbetat eller fattat beslut enligt Sveriges lagar och regler så kan du vända dig till justitieombudsmannen (JO).

  Mer information finns att läsa på justitieombudsmannens hemsida.
  Hälsningar
  Camilla
 • Suck, nya hänvisningar FK vill aldrig ta sitt ansvar eller om de gjort fel rätta till det! SUCK!
  Eva
 • Fast detta handlar ju inte enbart om ett specifikt ärende. Det är ju massvis med människor som råkar ut för i princip samma sak som Eva, således en generell fråga.
  Ej ett enskilt ärende
 • Hej !

  Som tidigare beskrivet så svarar vi på generella frågor om sjukförsäkringen på detta forum. Frågorna rörande bedömning om rätt till sjukpenning efter dag 180 har blivit besvarade i tidigare inlägg :

  Vad händer om jag blir sjuk efter avslag om sjukpenning ?

  Om det är så att man är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan man begära att vi omprövar beslutet. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Då tittar vi på eventuella underlag och allts om finns i ärendet sedan tidigare.

  Man kan överklaga till högre rättslig instans eller begära skadestånd. Hur man går tillväga framgår här på vår hemsida.

  Hälsningar
  Camilla
 • Jag upprepar min fråga då ni verkligen inte svarar på frågorna utan bara hänvisar hit och dit!
  "Efter 180 dagar har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden." 
  Ja men ok, om man gjort allt och då ska ansöka om sjukersättning då. Hur länge ska man hålla på så här och ansöka och få avslag och ansöka igen och överklaga igen och igen och igen? Tills man hamnar utanför era s.k. ramtider?  

  "En handläggare gör aldrig en bedömning om avslag själv, bedömningen tas upp och diskuteras i team för att det ska vara rättssäkert och inte beroende av den enskilda handläggarens bedömning. Dessutom kvalitetssäkras varje ärende där handläggaren överväger att ge avslag på sjukpenning av en specialist, innan ett kommuniceringsbrev skickas ut. Då kommuniceringsbrev skickas så har man möjlighet att utifrån innehåll i brevet inkomma med nya dokument mm."
  Annika Strandhäll säger att det är beklagligt när ”den enskilde” drabbas på det här sättet, och att dålig kommunikation mellan Försäkringskassan och sjukvården, samt Försäkringskassans handläggningsrutiner ligger bakom dessa problem.

  Ok men varför fortsätter ni på FK ändå utan denna kommunikation med t.ex. den enskildes läkare.   HUR LÄNGE SKA DETTA FÅ FORTGÅ???????????????????
  Eva
 • Hur gör man i det generella fallet om man inte har någon arbetsförmåga, men ändå fått sin SGI nollad? Och vilken ersättning kan man då få? Detta är inte frågan om ett specifikt ärende. Jag ser inte att den andra forumfrågan som Camilla J hänvisar till svarar på detta.
  Ej ett enskilt ärende
 • Hej !

  För att kunna få sjukpenning behöver man ha en sjukpenninggrundande inkomst.
  Om man har fått ett beslut om sjukpenninggrundande inkomst 0 så kan ingen sjukpenning utgå.

  Man kan kvalificera sig för en sjukpenninggrundade inkomst igen då man har arbetat eller har för avsikt att arbeta stadigvarande, men stadigvarande menas arbete i minst sex månader.

  Hälsningar
  Camilla
 • Och om man arbetat heltid och blivit sjuk så ska SGI skyddas genom att man ska gå hur sjuk man än är till Arbetsförmedlingen för att skydda sin SGI, trots att man har heltidsjobb sedan länge!? Och trots att man gjort så så nollar Försäkringskassan sin SGI, vem rättar till det då?
  Eva
 • Hur kan man kvalificera sig för SGI när Arbetsförmedlingen vägrar ta emot en, eftersom de anser att man inte har någon arbetsförmåga?
  Ej ett enskilt ärende
 • Hej !

  Om man har fått ett beslut om avslag på sjukpenning så behöver man skriva in sig som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen för att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst.

  Om man har fått ett beslut från Försäkringskassan som man tycker är felaktigt kan man begära omprövning av ärendet, här finns information om hur man går tillväga.

  Jag hänvisar till tidigare information rörande hur man kan kvalificera sig för en sjukpenninggrundande inkomst på nytt :

  Man kan kvalificera sig för en sjukpenninggrundade inkomst igen då man har arbetat eller har för avsikt att arbeta stadigvarande, men stadigvarande menas arbete i minst sex månader.


  Hälsningar
  Camilla
 • OM MAN INTE KAN ARBETA MER PÅ GRUND AV SJUKDOM DÅ?????? Hur kommer det sig att ni på FK då nollar en försäkrad människa som arbetat heltid och blivit helt sjuk????
  Eva
 • MEN OM MAN INTE KAN ARBETA MER DÅ PÅ GRUND AV SJUKDOM???? Var är människor trygghet i sjukfärsäkringen då?
  Eva
 • Man kan inte själv tvinga sig till att bli inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen gör en bedömning. I många fall placeras man i kategorin "arbetssökande med förhinder" vilket inte verkar ge SGI-skydd.
  Vilka andra alternativ finns för att skydda sin SGI när Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen avslår, samtidigt som Arbetsförmedlingen inte låter dig vara aktivt arbetssökande?
  Detta är fortfarande inte fråga om ett enskilt ärende, det har inträffat flerfaldigt.
  Ej ett enskilt ärende
 • När man då har begärt omprövning, fått avslag igen, överklagat till Förvaltningsrätten, Karmmarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen, och fått avslag även där, samt försökt skriva in sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, men Arbetsförmedlingen gör bedömningen att man inte kan vara aktivt arbetssökande, hur skyddar man då sin SGI?
  Ej ett enskilt ärende
 • Hej !

  Försäkringskassan kan svara på generella frågor rörande hur man skyddar sin sjukpenninggrundande inkomst.

  Frågorna om skyddande av en sjukpenninggrundande inkomst samt Försäkringskassans samarbete med Arbetsförmedlingen finns redan besvarade i inlägget

  Förstår inte det här med SGI.

  Hälsningar
  Camilla
 • Var vänlig och svara på frågan utan hänvisningar och kortfattat: MEN OM MAN INTE KAN ARBETA MER DÅ PÅ GRUND AV SJUKDOM???? Var är människors trygghet i sjukförsäkringen då?
  Eva
 • Jag upprepar frågan och vill ha svar här, jag hittar inga svar på andra trådar, ni bara hänvisar hit och dit!
  MEN OM MAN INTE KAN ARBETA MER DÅ PÅ GRUND AV SJUKDOM???? Var är människor trygghet i sjukförsäkringen då?
  Och varför sättsw sjuka människor in i koder på AF som tar bort sitt SGI som ovan frågades? VARFÖR HJÄLPER NI INTE SJUKA MÄNNISKOR OCH SAMARBETAR MED DEM OCH DESS LÄKARE?
  Eva
 • Hej Eva !

  Försäkringskassans uppdrag inom sjukförsäkringen är att utreda och beslut om rätt till sjukpenning. Försäkringskassan ska även samverka med hälso- och sjukvården och arbetsförmedlingen.

  Om man är sjuk och behöver rehabilitering för att kunna återgå till arbete så är det hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen som ansvarar för detta. Försäkringskassan ansvarar för att samordna de insatserna.

  Om man har varaktigt nedsatt arbetsförmåga, det vill säga att man inte kommer kunna arbeta mer på grund av sjukdom kan man ansöka om sjukersättning, mer information finns här på hemsidan.

  Hälsningar
  Camilla
 • Ja men Försäkringskassan samverkar ju inte alls med varken läkare eller Arbetsförmedling!?
  Och sen när den sjuke ansöker om sjukersättning så avslås det direkt? Och man ska begära omprövning efter omprövning och överklaga igen och igen. Vad är det för mening?
  Eva
 • Tråden "Förstår ej det här med SGI" är mycket lång, och jag ser inte hur den svarar på frågan om hur man skyddar sin SGI när Arbetsförmedlingen säger nej till att vara aktivt arbetssökande samtidigt som kassan och domstolarna säger nej till sjukpenning.
  Arbetsförmedlingen gör en egen bedömning om man kan vara aktivt arbetssökande. Kan Försäkringskassan hjälpa mig att tvinga Arbetsförmedlingen att få vara aktivt arbetssökande?
  Är SGI skyddad fram tills att Försäkringskassan har övertygat Arbetsförmedlingen om att jag ska vara aktivt arbetssökande?

  Rådet att ansöka om sjukersättning låter inte realistiskt, eftersom det dels är högre krav att få igenom sjukersättning än sjukpenning, samt att om man ändå skulle beviljas sjukersättning så kommer man bara få garantinivå, just för att man har glapp i SGI-skyddet, utan att man själv har gjort något fel.

  Eftersom det finns väldigt många människor som hamnar i den här situationen så är det fortfarande frågan om en generell fråga som ännu inte har besvarats.
  Ej ett enskilt ärende
 • Hej !

  Du är välkommen att lämna dina synpunkter rörande Försäkringskassan här.
  Där har du möjlighet att tala om vad du tycker och lämna din återkoppling på vår verksamhet.

  I inlägget Förstår inte det här med SGI framgår denna information om Försäkringskassans samarbete med Arbetsförmedlingen.

  " Försäkringskassan har tillsammans med Arbetsförmedlingen ett uppdrag att arbeta med förstärkta insatser för personer som är sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.
  I regleringsbrevet för 2017 har Försäkringskassan inom ramen för uppdraget fått i uppgift att tillsammans med Arbetsförmedlingen skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för personer som har nedsatt hälsa men bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen. I samband med det kommer bland annat rutiner och arbetsformer ses över och arbetet har beröringspunkter med sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
  Arbetet är påbörjat och ska slutredovisat till Regeringskansliet i maj 2018.

  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar redan med att se över mötesformerna vid övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. I det arbetet finns SGI-perspektivet med som en viktig del.
  Syftet med arbetet är att ta fram en form för överlämning/övergång till Arbetsförmedlingen för personer som får avslag eller indrag av sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning och att införa en sådan under april 2017.

  Vi kan tyvärr inte svara på varför ett specifikt ärende har blivit bedömt på ett visst sätt i detta forum.

  Upplever man att Försäkringskassans handläggare inte arbetar eller fattarbeslut i enlighet med Sveriges lagar och regler så kan man göra en anmälan till justitieombudsmannen (JO). Mer information om detta finns att läsa på justitieombudsmannens webbplats.

  Hälsningar

  Camilla
 • Näe, ni kan verkligen inte svara! LÄS ovanstående inlägg från "Ej ett enskilt ärende" igen och svara på frågorna!!!!!!!!!!
  Eva
 • Hej Eva !

  Försäkringskassan följer de bestämmelser om sjukpenninggrundande inkomst som finns i Socialförsäkringsbalken. Reglerna om skydd för sjukpenninggrundande inkomst då man är arbetssökande finns i vägledningen från sida 203.

  Om Försäkringskassan bedömer att man har en arbetsförmåga är också bedömningen att man kan ta ett arbete och där av också vara aktivt arbetssökande. Det är inte Arbetsförmedlingen som gör en bedömning av om arbetsförmågan är nedsatt.

  När man är på överlämningsmöte tillsammans med sin handläggare och Arbetsförmedlingen får Arbetsförmedlingen ta del av Försäkringskassans bedömning.
  Om de ändå inte vill skriva in en som aktivt arbetssökande är det till Arbetsförmedlingen man behöver ta det vidare. Om man är missnöjd med Arbetsförmedlingens handläggning behöver man kontakta dem.

  Vi kan inte svara på hur bedömningen har blivit gjord i enskilda ärenden då vi inte har alla detaljer i de ärendena utan kan svara generellt. Man kan vända sig till handläggare i ärendet om man behöver förklaring till beslutet. Om man vill lämna synpunkter på Försäkringskassans handläggning och rutiner går det bra att lämna dem här.

  Hälsningar
  Camilla
 • Men många ggr som ni hänvisar sjuka till AF, säger AF att de inte kan arbeta men enligt er ska de ändå vara "aktivt arbetssökande" TROTS att de kanske redan har ett heltidsjobb som de vill behålla men inte kan arbeta på f.n. då de är sjuka! Var är logiken i det hela?
  Man har ett heltidsjobb, så blir man sjuk och tvingas till AF för att behålla sin SGI som både ni och AF ändå tar bort eller sätter in i en kod som den sjuke mister sin SGI i ändå TROTS heltidsanställning och läkarintyg!
  Var finns trygghet i det här?
  Sluta hänvisa till en massa sidor och svara här!
  Eva
 • Hej Eva !

  Försäkringskassan gör bedömning av arbetsförmågans nedsättning och rätt till sjukpenning. Som angivet ovan är det så att om Försäkringskassan bedömer att man har en arbetsförmåga är också bedömningen att man kan ta ett arbete och där av också vara aktivt arbetssökande. För att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst behöver man då vara aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

  Så ser bestämmelserna ut, är man missnöjd med ett beslut man fått från Försäkringskassan har man möjlighet att överklaga beslutet, mer information om det hittar du på vår hemsida.

  Hälsningar
  Camilla
 • Varför skickar ni ut brev till era kunder där ni skriver att ni ska hjälpa era kunder? De meddelar ju inte ens den information de ska meddela sina kunder.

  Handläggare ska även läsa upp vad de skriver vid samtal. Alltid. Detta har inte skett en endaste gång. Varför gör era handläggare inte det här? Eftersom handläggare inte läser upp det ni skrivit så kan ni ju skriva vad som helst i era kunders loggar.

  När kommer ett system där era kunder på ett rättssäkert sätt kan läsa det era handläggare skriver oss? Om man går efter er information så skulle patientjournalen som man loggar in på via bankid inte vara säker? Då skulle man också se att ens handläggare skrivit "Skickar över relevanta handlingar....". Väldigt luddigt och knappast rättssäkert att inte ange vilka handlingar som skickas.

  Privata journalanteckningar som skickats utan tillåtelse och utan FK begäran är det okej att det finns hos FK??!!  Sedan får man som er kund läsa detta i SLU (som FK ville att jag skulle medverka i) efter ett halvår. Annars hade jag inte haft en aning om det...snyggt jobbat FK. Ingen ursäkt eller svar på hur detta har gått till. Ni kan inte svara. Varken specialist eller handläggare.

  Handläggare ska informera om nuvarande regler. Varför görs detta inte av handläggare? Kan de inte sina arbetsuppgifter eller är de tillsagda att inte hjälpa sina kunder?

  När ska FK handläggare börja använda autosvar? Ja som andra myndigheter skickar per automatik och inte som ett sätt att meddela sin kund att man drar på semester i mer än två månader. Sedan tilldelar FK i Örebro ännu en handläggare som också hon ska på semester...???!!!! Finns det ingen personal på plats på FK i Örebro? Eller anser de att kunder tycker det här är trevligt bemötande eller vad är grejen? Kundcenter sa att de tyckte det var konstigt.

  Alla andra myndigheter skickar ut brev om lagändringar men inte FK? Varför gör ni inte det?

  FK i Örebro meddelade inte att det är ett privat företag som gör SLU. Det bör man kanske göra istället för att ljuga och säga att det kan komma att bli vem som helst (läkare) i landstinget som gör SLU. Det är Region Örebro läns uppdrag att utföra SLU men det har de lagt ut på ett privat företag. Det har varit så under en lång tid.

  Varför informerar inte handläggare om att gamla utredningar inte gäller längre? Det är den viktigaste informationen för redan utredda personer som tror att utredningar som gjorts tidigare av specialister fortfarande beaktas av den svenska myndigheten FK. Personer som har kvarstående problem efter skador och sjukdomar får alltså inte reda på att dessa specialistutredningar inte beaktas av era handläggare. Utredningarna kan alltså slängas i soparna. Så varför gör era handläggare inte sitt arbete, hjälpa sina kunder och talar om detta? Självklart är det enklare att utförsäkra om era kunder inte har en färsk ny utredning av oberoende specialistläkare. Det är ju FK uppgift nu att sänka sjukpenningtalet. Inte att hjälpa era kunder.

  FK meddelar inte heller vilka handlingar som skickas inför SLU. Varför gör de inte det? FK handläggare SKA KOMMA ÖVERENS med sin kund OM VILKA HANDLINGAR SOM SKICKAS INFÖR SLU OCH TEAMBASERADE UTREDNINGAR. Så varför görs detta inte av FK? Svaret jag får från FK i Örebro, från person som kvalitetssäkrat utredningen...??!!, är att de bedömer vilka handlingar som skickas...??!! Vilket svar. Man SKA alltså komma överens om detta (handläggare och kund) men FK i Örebro skriver att FK BEDÖMER VILKA HANDLINGAR SOM SKICKAS...

  Handläggare har inte heller koll på hur handlingar hamnat hos ett privat företag, en utredning FK själva startat. Handläggare vägrar svara i telefon på hur detta gått till. Sparat samtal. Lägger locket på alltså. FK 2017. Snyggt jobbat. Om man inte vet hur det gått till så tar man väl reda på det.

  Varför slösar ni med sjuka och skadade människors tid och kraft genom att skicka ut brev där ni skriver att era kunder ska lämna in synpunkter på beslutsbrev 1 när ni redan har bestämt om utförsäkran? Varför vill ni att era kunder ska lägga tid och kraft de inte har på att skriva synpunkter på utredningen m.m. när ni inte bryr er om det som era kunder skriver? Jag har sparat samtal (bevis, som som ni uttrycker det) med kundcenter där de säger att det bara är ett brev som skickas ut. Ingen egentlig betydelse alltså. Det betyder att FK redan har bestämt sig om utförsäkring trots att ni skickar ut brev och ber om synpunkter. När jag och min man lämnar in mängder av uppgifter om allvarliga brister så bryr sig inte chef det minsta. Förstår nu att det man varit med om är rena skenutredningen. Det är alltså inte någon idé att lämna in synpunkter. Utförsäkra direkt så era kunder slipper kränkande utredningar av privata företag.

  Man behandlar inte människor som ni gör. Punkt. Ring inte upp oss och säg att det ni gör är rättssäkert. När man informerar om allvarliga brister under en utredning då tänker man att det här kan inte få fortsätta. Men visst kan det det i Sverige nuförtiden. Ni bryr er inte om hur hanteringen av utredningar går till, ni träffar inte människor ni kränker genom uttalande i telefon, ni undanhåller information, ni tilldelar handläggare som ska på semester efter att den första handläggaren drar på semester i två månader och meddelar detta genom autosvar. Annars använder myndigheten FK inte autosvar. Snyggt jobbat.  

  "Vi ser framemot svar från rättsavdelningen efter att de har tagit del av din sammanställning av ärendet." 

  Det här ser man fram emot på FK i Ö-o...?! Man ber alltså inte om ursäkt och stoppar en utredning full av allvarliga fel.

  Men statistiken blir ju bättre för sossarna. FK uppgift är att sänka sjukpenningtalet, inte hjälpa sina kunder. Vem känner trygghet och rättssäkerhet när man får ett sånt här mejl? Någon...? Det är en hel del allmänna frågor här som FK bör kunna svara på.

  Vad är personer som söker sjukpenning/sjukersättnig för FK? Kunder, skräp, personer som ska tryckas ner, personer som ska fås att inte orka överklaga...ja vad är vi för er....förklara gärna. Tack! = )


  Röstar aldrig mer på sossarna
 • Hej !

  På detta forum svarar vi på generella frågor och kan vi inte kommentera bedömningar eller hantering i enskilda ärenden. Om man tycker att handläggare på Försäkringskassan har agerat felaktigt behöver man vända sig till handläggare eller enhetschef i ärendet.

  Man är även välkommen att lämna synpunkter här på hemsidan

  Om man anser att man har blivit felaktigt behandlad av Försäkringskassan kan man klaga hos JO.

  En av arbetsuppgifterna som handläggare på Försäkringskassan är att informera om gällande regler och hur socialförsäkringsbalken tillämpas.

  Om man har fått ett beslut man inte är nöjd med kan man begära omprövning.

  Hälsningar
  Camilla
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.