Till senaste kommentaren

Hur länge får arbetsgivare ersättning för sjuklönekostnaderna?

Statens ansvar för sjuklön, Covid 19 (ursprungsrubrik)

Hej, är det beslutat att Staten tar över ansvaret för sjuklönen även för juni och juli?
Tack

Kommentarer

 • Hej Pernilla!

  Det är beslutat att arbetsgivare även får ersättning för den sjuklönekostnad som redovisas i arbetsgivardeklarationen för juni och juli 2020.

  Man kan läsa mer på denna sida. Där finns även information om vad som gäller från augusti - september 2020.

  Hälsningar
 • Har en tillfälligt tim anställd som blivit sjuk nu i augusti som beräknas tjäna ca 8000 kr i lön. Vad gäller för mig som arbetsgivare? Oklart vad procent ersättningen innebär..
 • Hej Björn,
  För redovisningsperioden augusti och september gäller en annan beräkning än vid april – juli. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

  Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas med den del av kostnaden som överstiger:

  • 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad
  • 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250 000 kronor men inte 500 000 kronor per månad
  • 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500 000 kronor men inte 1 000 000 kronor per månad
  • 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 000 000 kronor men inte 1 667 000 kronor per månad
  • 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.
  För att läsa mer kan ni klicka Förordningen 2020:510

  Hälsningar,
  Anna
 • Jag har lite svårt att tyda informationen ovan om vad som gäller under augusti och september. "Totala lönekostnader", är det inklusive sjuklöner?

  Om lönekostnaderna är 100000 kr per månad, vad får man för ersättning då (i kr)? Går det att ge ett exempel?
 • Hej Daniel,

  Hänvisar till tidigare inlägg och svar uppdaterad den 17 augusti 2020.
  Enligt Förordningen 2020:510 står det följande:

  9 § I stället för vad som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt andra stycket.

  Mer information om den totala lönekostnaden finns att läsa här: Vägledning 2011:1 Sjuklöneförmåner  kap. 3.3.3 s. 26
  Hälsningar

  Louice
 • Hej,
  I ert utskick/beslut gällande "Ersättning för höga sjuklönekostnader under coronapandemin" anger ni "Lönekostnad" (och därunder även sjuklönekostnaden för specificerad månad). Var hämtar ni denna siffra ifrån och vad innehåller den?
 • Hej Linda,

  Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.
  Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknar Försäkringskassan ersättning.

  Hälsningar
  Louice
 • Hej,

  Vi har en anställd som har varit sjuk nu i september och vi justerar detta på oktoberlönen. Får vi ändå ersättning för septembers sjuklönekostnader fastän de inte redovisas förrän på arbetsgivardeklarationen i november?

  Mvh,
  Susie
 • Hej Susie,

  Arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen för redovisningsperioden.
  Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

  Regeringen har beslutat att flera åtgärder med anledning av covid-19 förlängs till och med den 31 december 2020.

  Beslutet rör:

  • Ersättning för karens för både anställda och egenföretagare
  • Viss kompensation till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader
  • Kravet på läkarintyg
  • Ersättning för vab vid skolstängning på grund av covid-19
  • Ersättning för föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.
  • Ersättning till riskgrupper samt närstående till person i riskgrupp
  Vi uppdaterar informationen kontinuerligt på vår hemsida.
  Hälsningar
  Louice
 • Hej,

  Jag undrar vilket tak som gäller för ersättning sjuklönekostnader per person.
  Om det finns en anställd med månadslön på 100 000 och är sjuk.
  Då får han jun sjuklön från företaget. Finns det någon gräns på hur mycket bolaget får av den sjuklönekostnaden.
  sam
 • Hej Sam!
  Beräkning av lönekostnad och sjuklönekostnad grundar sig på en arbetsgivares totala kostnad i företaget för detta och inte på enskilda medarbetares lön.

  Jag är inte säker på att jag uppfattar din fråga om gräns på rätt sätt men den ersättning man kan få beräknas ju utifrån de uppgifter ni redovisat gällande lönekostnader och sjuklönekostnader till Skatteverket och begränsning av ersättning ligger i förhållandet mellan dessa kostnader. Se räkneexempel längre ner. På arbetsgivardeklarationen till Skatteverket skall man fylla i kostnader som man ska betala enligt sjuklönelagen. Det innebär:
  • Kostnader för dag 2-14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner. (För dig som har anställda med särskilt högriskskydd, eller allmänt högriskskydd, – gäller från dag 1).
  • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.
  • Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställde.
  Beräkningen av ersättningen för sjuklönekostnaden görs enligt nedan.
  Två exempel hämtade från Regeringen.se:

  "En liten arbetsgivare med 100 000 kr i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten. För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 000 kr per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor."

  Min kommentar: beräkningen i exemplen har alltså gjorts på följande sätt.
  100 000 x 0,0035 = 350 kr (0,0035 avser 0,35% men i decimalform)
  1 300 000 x 0,0086 = 11 180 kr

  Gällande procentsatser:
  • 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad
  • 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250 000 kronor men inte 500 000 kronor per månad
  • 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500 000 kronor men inte 1 000 000 kronor per månad
  • 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 000 000 kronor men inte 1 667 000 kronor per månad
  • 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.
  Hälsningar,


  Anna H
 • Hej!
  Jag undrar ifall jag får ersättning fr försäkingskassan då jag stannat hemma i 14 dagar för karantän då min pappa gått bort i Covid-19 och jag träffat honom både dagen innan det bröt ut samt samma dag som det bröt ut! Fick info om att stanna hemma och invänta ev symptom först då ficka jag ta ett Corona-test!
  El är det min arbetsgivare som får stå för dessa 14 dagar?
  Karin
 • Hej Karin!
  Om du varit i nära kontakt med bekräftat smittad person som du beskriver så skulle jag kontakta ansvarig enhet för smittspårning i den region du bor i om du inte redan blivit kontaktad av dem. Det är smittspårningen som har hand om att kontakta de som bör omfattas av förhållningsregler och i förekommande fall kan ordna med de intyg som behövs. Utifrån din beskrivning så råder jag dig därför till att först kolla med smittspårningsansvarig i regionen där du bor eller där din pappa fick vård.
  Om läkare beslutat att du skall stanna hemma för att du riskerar att smitta andra och du får ett intyg för detta, så kan du ansöka om smittbärarpenning från försäkringskassan från den dag intyget gäller.

  För dagar man eventuellt haft egna symptom eller känt sig sjuk så är det frånvaro i form av sjukdom som gäller och då får man ersättning första 2 veckorna från arbetsgivaren om man är anställd med rätt till sjuklön.

  Vänligen,
  Anna H
 • Hej!
  Hur blir det för de som inte uppfyller kriterierna för sjuklöner hos Försäkringskassan under perioden agusti-december 2020? Ska de ansöka om sjuklöner hos kommunen istället?
  Ömer
 • Hej Ömer,
  tack för ditt inlägg.
  Detta är ett öppet forum där vi svarar på generella frågor rörande coronaviruset. Vi har därför svårt att svara på ärendespecifika frågor och får därför be dig ringa vårt Kundcenter på 0771 - 17 90 00 för att få hjälp med din fråga.

  Vänliga hälsningar,
  Fredrik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.