Till senaste kommentaren

Barnet får inte vara på förskolan om en av föräldrarna blir sjuk, vilken ersättning kan man få?

Ersättning när partner blir sjuk (inläggets ursprungsrubrik)

Hej!

Jag undrar vad som händer om tex min man blir sjuk och vi blir pga det tvungna att hålla vår 2-åring hemma från förskolan. Då förskolans riktlinjer säger att om någon av föräldrarna blir sjuka måste ens barn hållas hemma. Jag och min man jobbar hemifrån vilket inte nödvändigtvis skulle hindra min man från att fortsätta jobba även vid sjukdom om symptomen är lindriga.

Min fråga är: Vilken ersättning får jag (den friska personen) när min man är sjuk men kan ändå fortsätta jobba hemifrån (liksom även jag) men vår vilda tvååring förhindrar mig från att jobba då någon måste ta hand om vår son när han inte får gå på förskolan.

VAB borde inte vara ett alternativ eftersom vår 2-åring inte är sjuk och vård av anhörig borde inte heller fungera då vi antar att min man har så pass milda symptom att han kan vårda sig själv. Vilken typ av ersättning har jag rätt till som förhindras att jobba för att förskolan inte är öppen för min son? Anser inte att jag ska behöva ta ut föräldrapenning då jag inte frivilligt avstår från att jobba och inte heller frivilligt håller min son hemma från förskolan. Detta är jag tvingad till och anser därför inte att jag ska behöva slösa bort min föräldrapenning pga tvång. Vilken ersättningsform har jag rätt till för att jag inte kan jobba?

Kommentarer

 • Hej Rebecca, tack för ditt inlägg.

  Om det finns anledning att misstänka att ditt barn sprider smitta kan du eller den andra föräldern få ersättning för vab om ni behöver avstå från arbete för att ta hand om barnet. Det är en läkare eller en sjuksköterska som bedömer om ditt barn kan misstänkas sprida smitta. En läkare kan även besluta om förhållningsregler för barnet i syfte att hindra smittspridning. I ett sånt fall betraktas barnet som ett misstänkt fall av covid-19.

  Om ditt barn är under 12 år måste en sjuksköterska eller läkare skriva ett intyg dag 22 av barnets sjukdomsperiod för att du ska ha rätt till ersättning.

  Om det inte finns en konkret misstanke om att ditt barn bär på en smitta kan du ta ut föräldrapenning istället.

  Hälsningar,
  Ida
 • Jag undrar samma, men om man inte har föräldrapenning kvar att använda då? Min man är sjuk och jag har en 4-åring, 7-åring och en 8-åring som är hemma då förskola och skola inte tillåter dem att komma dit enligt rekommendationerna och det är helt omöjligt att utföra mitt jobb hemifrån och min man är för sjuk för att ta hand om dem.
  Emma
 • Hej Emma,

  Svaret blir detsamma som ovan. Om det finns en misstanke om att något av barnen sprider smitta och du behöver avstå från arbete för att ta hand om barnet kan du ansöka om ersättning för vab. Det behöver vara en läkare eller en sjuksköterska som bedömer om ditt barn sprider smitta, det räcker alltså inte att hänvisa till allmänna rekommendationer.

  Om det inte finns någon konkret misstanke om att barnet bär på en smitta och man inte har några föräldrapenningdagar kvar finns det dessvärre ingen ersättning från Försäkringskassan man kan ansöka om.

  Hälsningar,
  Ida
 • Om det inte finns någon misstanke om att barnet bär på en smitta kan man alltså lämna barnen på förskolan då?
  Carl
 • Hej Carl,

  Om barnet kan lämnas till förskolan eller inte är en fråga till förskolan. Försäkringskassan kan bara svara på om vilken ersättning man kan ansöka om ifall barnet är sjukt eller smittat.

  I den här tråden handlar frågorna om rätt till vab. Om barnet är friskt och det inte finns misstanke om att barnet bär på smitta kan man inte ansöka om ersättning för vab.

  Hälsningar,
  Ida
 • Hej igen,

  Som en följdfråga på mitt första inlägg i den här tråden undrar jag om jag då kan hänvisa till försäkringskassans svar i denna fråga när jag kommer att behöva ringa upp förskolechefen för att hävda mitt barns rätt till förskolan under tiden jag eller min man är sjuka? Var exakt på er hemsida kan jag hänvisa till när jag tar upp detta med förskolechefen för att min son ska få rätt till sin tid på förskolan?

  Min följdfråga nr. två är: Om vi lyckas övertala förskolechefen att vi, med hänvisning till försäkringskassan, får rätt till att vår son ska få gå på förskolan. Hur gör vi då för att hämta och lämna på förskolan om vi båda är sjuka men vår son inte uppvisar några sjukdomssymtom? Förskolan har nämligen nolltolerans mot sjuka föräldrar som hämtar och lämnar. Kan vi som föräldrar få ut någon ersättning från försäkringskassan som vi kan använda att betala någon för som hjälper till med hämtning och lämning, exempelvis vår granne?

  PS. FÖRTYDLIGANDE, Jag önskar svar på frågorna i mitt inlägg, ingen annan text om vad vi ska göra när vår son visar sjukdomssymtom, för det har varken mitt första inlägg eller det här inlägget handlat om DS.
  Rebecca
 • Hej Rebecca,

  Försäkringskassan kan inte bestämma över ett barns rätt till förskola. Det är kommunen som ansvarar för förskoleverksamheten.

  Det finns ingen ersättning från Försäkringskassan som föräldrarna kan ansöka om för att betala för någon annan som hjälper till att hämta och lämna barnet från förskolan.

  Däremot kan föräldern ansöka om vab om barnet inte får vara på förskolan för att det finns en konkret misstanke om att barnet kan vara smittat.

  Hälsningar,
  Ida
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.